Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

Başarılı parmak replantasyonu sonrası rehabilitasyon [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 22-26 | DOI: 10.14744/nci.2016.19870  

Başarılı parmak replantasyonu sonrası rehabilitasyon

Meriç Uğurlar1, Fatih Kabakaş2, Hüsrev Purisa2, Ilker Sezer2, Pınar Çelikdelen2, Ismail Bülent Özçelik2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Istanbul
2IST-EL El Cerrahisi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Parmak replantasyonu uygulanmış olan hastaların rehabilitasyon sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimizde 2000 ile 2013 yılları arasında değişik seviyelerde parmak ampütasyonu uygulanmış olan hastalar dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 29.4 yıldı. Ortalama takip süresi 23 aydı. Parmakların rehabilitasyonu ameliyat sonrası 4. ila 8. haftadan başlanarak 24. haftaya kadar devam ettirildi. Etkilenen elin eklem hareket açıklıkları, günlük aktiviteye dönüş süresi, kozmetik görünümü ve hastaların memnuniyeti Tamai kriterlerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Tamai kriterlerine göre fonksiyonel sonuçlar 36 hastada mükemmel, 54 hastada iyi, 27 hastada orta ve 18 hastada kötüydü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Replantasyon uygulanan parmakların ameliyat sonrası rehabilitasyonu mümkün olduğunca en kısa sürede başlanılmalıdır. Rehabilitasyon süresince fizyoterapist, cerrah ve hasta yakın ilişki içinde bulunmalıdır. Rehabilitasyon programına, ev egzersizlerine ve atel uygulamalarına uyumlu hastalarda sonuçlar daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Replantasyon, rehabilitasyon, parmak.


Rehabilitation after successful finger replantation

Meriç Uğurlar1, Fatih Kabakaş2, Hüsrev Purisa2, Ilker Sezer2, Pınar Çelikdelen2, Ismail Bülent Özçelik2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital
2IST-EL Hand Surgery, Microsurgery and Rehabilitation Group

INTRODUCTION: The aim of the present study was to assess results of rehabilitation of patients after finger replantation.
METHODS: The study examined 160 fingers amputated and replanted at various levels between 2000 and 2013 at the clinic. Mean patient age was 29.4 years. Mean follow-up time was 23 months. Rehabilitation of fingers began between postoperative fourth and eighth week and continued until the 24th week. Range of motion of affected hand, return to daily activities, aesthetic appearance, and patient satisfaction were assessed according to Tamai criteria.
RESULTS: Functional results according to Tamai criteria were perfect in 36 patients, good in 54 patients, average in 27 patients, and poor in 18 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Post-operative rehabilitation of replanted fingers should begin as soon as possible. During the rehabilitation period, physiotherapist, surgeon, and patient must work in close cooperation. Functional results of patients who adjust to the rehabilitation program, home practice, and splint usage are better.

Keywords: Finger, rehabilitation, replantation.


Meriç Uğurlar, Fatih Kabakaş, Hüsrev Purisa, Ilker Sezer, Pınar Çelikdelen, Ismail Bülent Özçelik. Rehabilitation after successful finger replantation. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Meriç Uğurlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.