Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

Migren Baş ağrısında Göz Kırpma Refleksi [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 1-8 | DOI: 10.14744/nci.2016.30301  

Migren Baş ağrısında Göz Kırpma Refleksi

Zeynep Ünal1, Füsun Mayda Domaç2, Ece Boylu3, Abdulkadir Koçer4, Tülin Tanrıdağ5, Önder Us5
1Manisa Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Manisa
2Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Gelişim Üniversitesi, Nöroloji, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren patogenezinde trigeminovasküler sistem aktivasyonunun önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Göz kırpma refleksi (GKR) tetkiki trigeminal sistemin fonksiyonun incelenmesinde kullanılan kolay bir yöntemdir. Çalışmamızda GKR tetkikinde kayıtlanan latansları değerlendirerek migrenli hastalarda oluşan nörofizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uluslararası Başağrısı Derneği 2004 kriterlerine göre migren tanısı alan 40 hasta (9’unda auralı migren, 31’inde aurasız migren) ile 30 sağlıklı kontrol GKR tetkiki ile incelendi. Tüm olgularda supraorbital sinir sırayla her iki taraftan uyarılarak unilateral R1 ve bilateral R2 latansları ayrı ayrı değerlendirildi.
BULGULAR: Migren grubunda hem sağ hem sol taraftan kayıtlanan R1 (RR1 ve LR1) latans değerleri ile sol taraftan kayıtlanan ipsilateral ve kontrlateral R2 (LR2i ve LR2k) latans değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı olarak uzun bulundu. Atak sırasında inceleme yapılan migren hastalarında RR1 ve LR1 latansları daha uzun bulundu (p<0.01). İnteriktal dönemde incelenen hastalarda ağrının olduğu taraf ile latans değerleri arasında anlamlı istatistiksel ilişki saptanmadı (p>0.05). İktal dönemde incelenen migren hastalarında ağrının olduğu tarafta R1 ve R2i latans değerleri daha uzun bulundu (sırasıyla p=0.037 ve p= 0.028 ). Cinsiyet, atak süresi,atak sıklığı, migren tipi ile kayıtlanan latans değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda GKR tetkikinde elde edilen sonuçlar migren baş ağrısı olan hastalarda beyin sapı ve trigeminovasküler bağlantılarda bir disfonksiyon olduğunu göstermekte ve migrendeki trigeminovasküler hipotezi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Migren, baş ağrısı, blink refleks.


Blink reflex in migraine headache

Zeynep Ünal1, Füsun Mayda Domaç2, Ece Boylu3, Abdulkadir Koçer4, Tülin Tanrıdağ5, Önder Us5
1Manisa Pscyhiatry and Neurology State Hospital, Neurology,Manisa
2Erenköy Pscyhiatry and NeurologyTraining and Research Hospitai,Neurology Department, İstanbul
3Gelişim University, Neurology Department, İstanbul
4Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Neurology Deparment,İstanbul
5Maramara University Medical faculty, Neurology Department, Electrodiagnostic Neurology Master Programme, İstanbul

INTRODUCTION: Activation of trigeminovascular system is thought to play an important role in migraine pathogenesis. Blink reflex (BR) test is an easy method to study the trigeminal system. Latencies recorded in BR test were evaluated to examine neurophysiological changes that occur in migraine patients.
METHODS: A total of 40 patients diagnosed with migraine (9 with aura and 31 without aura) according to the International Headache Society (IHS) International Classification of Headache Disorders, 2nd edition, and 30 healthy control subjects were assessed using BR test. Supraorbital nerve was stimulated on each side, and unilateral early component (R1), and bilateral late component (R2) latencies were evaluated.
RESULTS: Significantly longer latency values were recorded on both right and left sides (RR1 and LR1) as well as bot h ipsilateral and contralateral R2 on the left side (LR2i and LR2c) in the migraine group compared to thecontrol group. Longer RR1 and LR1 latencies were found in patients with migraine who had an attack at the timeof study (p<0.01). There was no statistically significant correlation between the location of pain and latencies in the interictal period (p>0.05). But significantly longer R1 and R2i latencies were found at the symptomatic side of patients examined during the headache attack (p=0.037 and p=0.028 respectively). There was no statistically significant correlation between the recorded latencies and gender, attack duration, attack frequency and migraine type (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of BR test in the present study are thought to point to a dysfunction in brainstem and trigeminovascular connections of patients with migraine headache and support the trigeminovascular theory of migraine.

Keywords: Blink reflex, headache, migraine.


Zeynep Ünal, Füsun Mayda Domaç, Ece Boylu, Abdulkadir Koçer, Tülin Tanrıdağ, Önder Us. Blink reflex in migraine headache. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Füsun Mayda Domaç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.