Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

Diyabetli hastalarda alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 34-38 | DOI: 10.14744/nci.2016.63825  

Diyabetli hastalarda alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı

Muzaffer Ilhan1, Büşra Demir2, Sena Yüksel2, Serra Aydın Çataklı2, Rabia Sevda Yıldız3, Ozcan Karaman4, Ertuğrul Taşan4
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp fakültesi öğrencisi, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes Mellitus tüm dünyada artan sıklığıyla ve oluşturduğu komplikasyonlarla gün geçtikçe büyüyen bir sağlık problemidir. Hastalığın kronik ve ilerleyici doğası, hastaları medikal tedavinin yanında alternatif tıp kullanımına yöneltebilmektedir. Bu çalışmada diyabetli hastalarda alternatif tıp tedavi yöntemlerinin kullanım sıklığı ve kullanılan ürünlerin çeşitliliğinin araştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Diyabet Polikliniği’nde takipli 301 diyabet hastasına alternatif tıp kullanımı ile ilgili sorular yöneltilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 81 (%26,9)’i alternatif tıp yöntemlerini denemiş olup, bunların 50’si (%16,6) anket sırasında halen bu tedavileri kullanmaktaydı. Alternatif tıp ürünlerini her gün düzenli kullanan 43(%14,3) kişi ve 6 aya kadar kullanan ise 24 (%8) kişi olduğu görülmüştür. HbA1c düzeyi, alternatif tedavi tercih edenlerde, tercih etmeyenlere göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p=0,017). Çalıştığımız hasta grubunda, alternatif tıp ürünleri kullanımı ve diğer parametreler arasında istatiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır. Alternatif tıp kullanan gruptan sadece 10 (%12) hastanın kullandığı ek maddeden doktoruna bahsettiği ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetli hastalarda alternatif tıp ürünlerine yönelim oldukça sıktır. Bu ürünlerin glukoz regülasyonu üzerine detaylı çalışmalar yapılmalı, hem hekim hem hasta grubu bu açıdan bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, alternatif tıp, glukoz regulasyonu.


The use of complementary medicine in patients with diabetes

Muzaffer Ilhan1, Büşra Demir2, Sena Yüksel2, Serra Aydın Çataklı2, Rabia Sevda Yıldız3, Ozcan Karaman4, Ertuğrul Taşan4
1Department of Endocrinology and Metabolism, Ümraniye Training And Research Hospital, Istanbul
2Bezmialem Vakif University, Medical School Student, Istanbul
3Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul
4Department of Endocrinology and Metabolism, Bezmialem Vakif University, Istanbul

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a growing health problem with serious complications. The chronic and progressive nature of the disease often leads patients to use complementary and integrative medicine. The presentstudy aimed to investigate the frequency of use of alternative medicine by patients with DM and the products used.
METHODS: Between September 2014 and May 2015, 301 patients with DM were selected from Bezmialem Foundation University Hospital Diabetes Clinic to participate in the study.
RESULTS: The results of the study indicate that 81 (26.9%) patients had tried alternative medicine, and 50 (16.6%) patients continued to use some form of alternative medicine product. A total of 43 (14.3%) patients used such products every day and 24 (8%) patients had used alternative medicine products for up to 6 months. Glycated hemoglobin (HbA1c) levels were significantly decreased in patients using alternative medicine products compared to the remainder of patients in the study (p=0.017). No other significant difference was found between the two groups. It was observed that among patients using alternative medicine products, only 10 (12%) had informed their physicians.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicated that patients with diabetes are very likely to use alternative medicine products. Additional studies are needed to further determine the efficacy of these products. Patients as well as health providers must be educated about complementary medicine and alternative products.

Keywords: Complimentary medicine, diabetes mellitus, regulation of glucose.


Muzaffer Ilhan, Büşra Demir, Sena Yüksel, Serra Aydın Çataklı, Rabia Sevda Yıldız, Ozcan Karaman, Ertuğrul Taşan. The use of complementary medicine in patients with diabetes. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 34-38

Sorumlu Yazar: Muzaffer Ilhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.