Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

North Clin Istanb: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Doğumsal brakiyal pleksus felcinde egzersiz dozlarının fonksiyonel iyileşme üzerine etkisi: randomize kontrollü bir çalışma
Effect of exercise doses on functional recovery in neonatal brachial plexus palsy: A randomized controlled study
Nilay Sahin, Ali Yavuz Karahan
PMCID: PMC6526989  doi: 10.14744/nci.2017.29200  Sayfalar 1 - 6

2.
Gebe kadınların bazıları neden glikoz yükleme testini reddediyor? Türk popülasyonundaki gebelerin gebelikte şeker hastalığı taraması hakkında görüşlerinin değerlendirilmesi
Why some pregnant women refuse glucose challenge test? Turkish pregnant women’s perspectives for gestational diabetes mellitus screening
Meryem Hocaoglu, Abdulkadir Turgut, Kadir Guzin, Oguz Devrim Yardimci, Taner Gunay, Ergul Demircivi Bor, Esra Akdeniz, Ates Karateke
PMCID: PMC6526983  doi: 10.14744/nci.2018.37167  Sayfalar 7 - 12

3.
Yarıkırsal alanda yaşayan erişkinlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of health-promoting lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area
Hatice Aygar, Sevil Akbulut Zencirci, Gulsum Ozturk Emiral, Melike Alaiye, Aziz Soysal, Muhammed Fatih Onsuz, Burhanettin Isikli, Selma Metintas
PMCID: PMC6526993  doi: 10.14744/nci.2017.19327  Sayfalar 13 - 20

4.
Diyabetik ayak yaralarında yüksek HbA1C değeri antibiyotik tedavisinin uzaması için bir belirteç midir?
Is high level of hemoglobin A1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers?
Mustafa Dogan, Lutfi Cagatay Onar, Bilgehan Aydin, Seyit Ali Gumustas
PMCID: PMC6526988  doi: 10.14744/nci.2018.25582  Sayfalar 21 - 27

5.
Obez Çocuklarda Vitamin D ve Hepatosteatoz İlişkisi
The relationship between vitamin D level and hepatosteatosis in obese children
Fatma Dursun, Nelgin Gerenli, Seyma Meliha Su Dur, Heves Kirmizibekmez
PMCID: PMC6526990  doi: 10.14744/nci.2018.26097  Sayfalar 28 - 32

6.
Saç beyazlaması ve obesite genç orta yaşlı erkeklerde asendan aort dilatasyonu ile bağımsız ilişkiliidir
Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men
Mustafa Cetin, Emrah Bozbeyoglu, Turan Erdogan, Sinan Altan Kocaman, Omer Satiroglu, Murtaza Emre Durakoglugil
PMCID: PMC6526979  doi: 10.14744/nci.2017.43433  Sayfalar 33 - 39

7.
İmplantable Cardioverter Defibrilatör implante Edilmiş Hastalarda MADIT-ICD Skoru ile Uzun Dönem İstenmeyen Kardiyovasküler Olaylar arasındaki ilişki
Relation of multicenter automatic defibrillator implantation trial implantable cardioverter-defibrillator score with long-term cardiovascular events in patients with implantable cardioverter-defibrillator
Abdulkadir Uslu, Cem Dogan, Hakan Duman, İbrahim Halil Tanboga, Lutfu Askin, Serdar Sevimli
PMCID: PMC6526984  doi: 10.14744/nci.2018.69335  Sayfalar 40 - 47

8.
Validation of a smartphone based electrocardiography in the screening of QT intervals in children
Validation of a smartphone-based electrocardiography in the screening of QT intervals in children
Mehmet Karacan, Nida Celik, Enes Elvin Gul, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
PMCID: PMC6526985  doi: 10.14744/nci.2018.44452  Sayfalar 48 - 52

9.
İnferior Petrosal Sinüs Örneklemesinin Cushing Hastalığının Tanı ve Tedavisine Katkısı ve MRG ile karşılaştırılması
Efficiency of inferior petrosal sinus sampling in the diagnosis of Cushing’s disease and comparison with magnetic resonance imaging
Tumay Bekci, Umit Belet, Aysegul İdil Soylu, Fatih Uzunkaya, Mesut Ozturk, Aysegul Atmaca
PMCID: PMC6526980  doi: 10.14744/nci.2018.83584  Sayfalar 53 - 58

10.
İdiopatik Subjektif Tinnituslu Hastaların, Kulak Manyetik Rezonans Görüntülerinin Histogram Analizi İle Değerlendirilmesi
An evaluation of magnetic resonance imaging with histogram analysis in patients with idiopathic subjective tinnitus
Murat Baykara, Saime Sagiroglu
PMCID: PMC6526986  doi: 10.14744/nci.2018.72593  Sayfalar 59 - 63

11.
Kas iskelet sisteminin ateşli silah yaralanmalarında silah tipinin, müdahalelerin ve transport zamanının komplikasyonlar üzerine etkisi.
Effects of weapon types, interventions, and transport times on complications in combat injuries to musculoskeletal system
Rahman Senocak, Huseyin Tas, Orhan Ureyen, Sahin Kaymak, Oguz Hancerliogullari
PMCID: PMC6526995  doi: 10.14744/nci.2018.09225  Sayfalar 64 - 68

12.
Anormal Pap-smear sıklığı ve hasta yönetiminde sitoloji tekrarı ile kolposkopinin karşılaştırılması; Yönetimde patoloğun rehberliğinin önemi
Abnormal Pap smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management: the importance of pathologist’s guidance in the management
Erol Arslan, Fulya Gokdagli, Halenur Bozdag, Dogan Vatansever, Michael Karsy
PMCID: PMC6526981  doi: 10.14744/nci.2018.93270  Sayfalar 69 - 74

OLGU SUNUMU
13.
Isotretinoin tedavisine bağlı gelişen sakroileit: tesadüf mü nedensel bir ilişki mi?
Sacroiliitis during isotretinoin treatment: Causal association or coincidence?
Ece Aydog, Gulcan Ozturk, Asuman Comert, Neslihan Tasdelen, Ozlem Akin, Duygu Geler Kulcu
PMCID: PMC6526982  doi: 10.14744/nci.2018.93798  Sayfalar 75 - 80

14.
Ranunculus arvensis'e bağlı gelişen fitokontakt dermatit: Üç olgu sunumu
Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis: Report of three cases
İsa An, Derya Ucmak, Mustafa Esen, Ozlem Devran Gevher
PMCID: PMC6526994  doi: 10.14744/nci.2018.93695  Sayfalar 81 - 84

15.
ACTH Salgılayan Atipik Timik Karsinoid Tümöre Bağlı Ektopik Cushing Sendromu
Ectopic Cushing’s syndrome due to adrenocorticotropic hormone secreting atypical thymic carcinoid tumor
Cevdet Duran, Meryem Ilkay Eren Karanis, Suleyman Bakdik, Uysaler Aslan, Mustafa Calik, Saniye Goknil Calik
PMCID: PMC6526992  doi: 10.14744/nci.2018.53244  Sayfalar 85 - 88

16.
Transobturator tape cerrahisi sonrası mesh materyalinin transüretral eksizyonu ve re-erezyonu: vaka sunumu
Transurethral excision and re-erosion of mesh material after transobturator tape surgery: A case report
Sener Gezer, Harun Levent Gulculer
PMCID: PMC6526978  doi: 10.14744/nci.2018.46704  Sayfalar 89 - 92

DERLEME
17.
Birinci Basamakta Ürtiker Tanı ve Tedavisi
Diagnosis and treatment of urticaria in primary care
Melek Aslan Kayiran, Necmettin Akdeniz
PMCID: PMC6526977  doi: 10.14744/nci.2018.75010  Sayfalar 93 - 99

EDITÖRE MEKTUP
18.
The therapeutic dilemma of peripartum cardiomyopathy
Murat Biteker, Cem Cil, Oguzhan Celik, Aysel Gokcek, Kadir Kayatas
PMCID: PMC6526987  doi: 10.14744/nci.2018.54938  Sayfalar 100 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Peripartum cardiomyopathy and thrombotic complications
Ugur Aksu, Selim Topcu, Oktay Gulcu, Ibrahim Halil Tanboga
PMCID: PMC6526991  doi: 10.14744/nci.2018.54815  Sayfa 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.