Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Osteoporoz Dergisi

Osteoporoz: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Nöropatik Ağrı Komponenti Olan Diz Osteoartritinde TENS Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in knee osteoarthritis with Neuropathic Pain Component: A Randomized Controlled Study
Cemile Sevgi Polat, Asuman Doğan, Didem Sezgin Özcan, Belma Füsun Köseoğlu, Sinem Koçer Akselim, Şule Şahin Onat
Sayfalar 47 - 51

2.
Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Bone Mineral Density Measurements in Two Different Regions of Turkey
Ahmet İmerci, Nevres Hürriyet Aydoğan, Önder Yeniçeri
Sayfalar 52 - 56

3.
Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal kadınlarda vertebral kırık varlığı
Vertebral fracture in postmenopausal women with and without osteoporosis
Merih Özgen, Onur Armağan, Selen Kuzgun, Fulya Bakılan, Funda Berkan, Fezan Şahin Mutlu
Sayfalar 57 - 60

4.
Vitamin D düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok merkezli retrospektif bir çalışma (İnme Çalışma Grubu)
Assessment of the Relationship Between Vitamin D Level and Non-specific Musculoskeletal System Pain: A multicenter retrospective study (Stroke Study Group)
Ali Yavuz Karahan, Berrin Hüner, Banu Kuran, Nebahat Sezer, Canan Çelik, Ender Salbaş, Banu Ordahan, Berrin Gündüz, Duygu Geler Kulcu, Ayşe Yalıman, Nilgün Şahin Atalay, Afitap İçağasıoğlu, Sibel Başaran, Serpil Savaş, Canan Tıkız, Ercan Kaydok, Taciser Kaya, Gülçin Kaymak Karataş, Özden Özyemişçi Taşkıran, Nurten Eskiyurt
Sayfalar 61 - 66

VAKA SUNUMU
5.
Lomber radikülopatiyi taklit eden postpartum unilateral sakral stres kırığı: Olgu sunumu
Postpartum unilateral sacral stress fracture mimicking lumbar radiculopathy: Case report
Sinan Bağçacı, Ali Yavuz Karahan
Sayfalar 67 - 69

6.
Gebelikte dual etiyolojili bel ağrısı; lomber disk hernisi ve bilateral kalçanın geçici osteoporozu birlikteliği olgu sunumu
Dual etiologic back pain in pregnancy; A case report with lumbar disc herniation and transient osteoporosis of the bilateral hip
Aynur Aydoğan İzol, Belgin Erhan, Neriman Rençber
Sayfalar 70 - 74

7.
Uzun Dönem Glukokortikoid ve Siklosporin-A Kullanımına Sekonder Gelişen Osteoporotik Vertebra Fraktürleri: Olgu Sunumu
Long-term Glucocorticoids and Cyclosporine-A Use Secondary to Developing Osteoporotic Vertebral Fractures: A Case Report
Selda Çiftci, Jülide Öncü Alptekin, Zehra Duman, Cansu Mert, Rana Terlemez, Figen Yılmaz, Banu Kuran
Sayfalar 75 - 78

8.
Paratiroidektomi Sonrası Gelişen Akut Kalsiyum Pirofosfat Artriti
Acute Calcium Pyrophosphate Arthritis After Parathyroidectomy
Alper Uçkun, Naciye Füsun Toraman, Tuncay Çakır, İlhan Sezer
Sayfalar 79 - 81

EDITÖRE MEKTUP
9.
A Rare Cause of Carpal Tunnel Syndrome; Deep Tissue Lipomas
Karpal Tünel Sendromunun Nadir Nedenlerinden Biri: Derin Doku Lipomları
Selçuk Sayılır
Sayfalar 82 - 83

10.
Atipik Bir Şikayetle Başvuran Hastada Spinal İntramedüller Tümör Olgusu
A Case of Spinal Intramedullary Tumor Admitting With an Atypical Complaint
Alparslan Yetişgin, Dilek Şen Dokumacı, Nergiz Keleş, Mahmut Demir
Sayfalar 84 - 85 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.