Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi
A Comprehensive Model Proposition on Factors Effecting Life Satisfaction
Mustafa Cevdet Altunel, Orhan Akova


2.
1907 Bitlis Depremi ve İsyanında Bir Vali: Ferid Paşa
A governor in 1907 Bitlis earthquake and rebellion: Ferid Pasha
Danyal Tekdal


3.
Türkiye'de Vergi Yükünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Effects of Economic Growth on Tax Burden in Turkey
İbrahim Organ, Eren Ergen


4.
Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği
A Support To National Struggle From The East: The Case Of Siirt
Ömer Obuz


5.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması
An Analysis Study on the Published Articles Relating to the Field of Teaching Turkish to Foreigners
Nurşat Biçer


6.
Söylemlerin Anatomisi: Andahazi’nin Anatomist Romanında Vücut Politikaları
Anatomy of Discourses: Body Politics in Andahazi’s The Anatomist
Ayşem Seval


7.
Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ampirik analizi
Empırıcal analysis of the impact of macroeconomic variables implemented investment incentıves on policies in Turkey
Ersan Öz, Selçuk Buyrukoğlu


8.
Oğuz Tansel’in Derlediği Masalların Türkçenin Sözvarlığı Bağlamında İncelenmesi
Examining Tales Compiled by Oğuz Tansel Regarding Turkish Vocabulary Use
Canan Aslan


9.
Yabancı Dil olarak İngilizce Öğrenicilerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı: Ön Bulgular
Exploring EFL Learners's Use of Web 2.0 Tools: Preliminary Findings
Aysel Şahin Kızıl


10.
Türkiye’de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi
Human Development Index for Provinces in Turkey
Ferda Esin Gülel, Atalay Çağlar, Sinem Güler Kangallı Uyar, Oğuz Karadeniz, M. Ensar Yeşilyurt


11.
Türkiye'de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları
Incentive Policies as Fiscal Policy Instruments In Turkey
Güzide Tatar Candan, Volkan Yurdadoğ


12.
Hellenistik Dönem'de Panionion/İonia Birliği
Panionion /Ionian League in Hellenistic Period
Serpil Aytüre


13.
“Risâletü’n-Nushiyye” ve “Vagz-ı Azat” ta Nefis Terbiyesi
Purification of Nafs (the Soul) in “Risaletun Nushiyye” and “Vagz-ı Azat”
Soner Sağlam


14.
Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Views Of The Practices In Cursive Italic Writing
Türkay Nuri Tok, Hakan Sarıca


15.
E-Ticaretin Vergilendirilme Sorunsalı
The Problem of E-Commerce Taxation
Orçun Avcı


16.
Gezi Ruhu’nun Psikolojisi
The Psychology of the Gezi Spirit
Yağız Alp Tangün, Ferihan Polat


17.
Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği
The Relationship Between Energy Consumption and Growth in Emerging Markets by Panel Quantile Regression: Evidence from VISTA Countries
Umut Uyar, Altan Gökçe


18.
Kurgu Tekniği ve Arketipsel Eleştiri Bağlamında Yücel Balku'nun Öyküleri
Yücel Balku's Stories With in The Context Of Archetypal Criticism and Fiction
Ahmet Uslu
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.