Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Toplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı
The Comprehension Of Sociolinguistics
Ali Güven
PAUSBED 2012; 2012 - 13 | Sayfalar 55 - 62 (18794 kere görüntülendi)

2.
İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe
Environmental Problems and Philosopy in the Context of Human-Nature Relationship
Fikri Gül
doi: 10.5505/pausbed.2013.09609  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 17 - 21 (10879 kere görüntülendi)

3.
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE HASTALIKLAR
DISEASES IN THE EVLİYA CELEBİ’S TRAVELBOOK
Mehmet Yaşar Ertaş, Kağan Eğnim
PAUSBED 2011; 2011 - 10 | Sayfalar 83 - 108 (7748 kere görüntülendi)

4.
Tüketim Toplumu Bağlamında Boş Zamanların Kurumsallaştırdığı Bir Mekân: Alışveriş Merkezleri (AVM)
A Place That Free Times Institutionalized in The Context Of Consumer Society: Malls
Ünal Şentürk
PAUSBED 2012; 2012 - 13 | Sayfalar 63 - 77 (7494 kere görüntülendi)

5.
“Hakkaniyet” Adaletin Temelidir
Fairness” is the Foundation of Justice
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.36036  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 49 - 57 (5340 kere görüntülendi)

6.
Kozmik Âlemde Nef’î’nin Seyri
Nef'i's Progres Toward Of Cosmic Univers
Saadet Karaköse
PAUSBED 2012; 2012 - 12 | Sayfalar 29 - 48 (4977 kere görüntülendi)

7.
Merkez Bankası Bağımsızlığı: Avrupa Merkez Bankası Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Karşılaştırması
Central Bank Independece: Comparison Of The European Central Bank And Central Bank Of The Republic Of Turkey
Özgür Altuntaş
PAUSBED 2012; 2012 - 12 | Sayfalar 73 - 84 (4640 kere görüntülendi)

8.
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Stratejilere Yöntemlere ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Hayat Bilgigisi Dersine Yönelik Tanılayıcı Bir Çalışma
Primary School Teachers’ Opinions OF Instructional Strategies, Methods and Techniques: A Descriptive Study for Scince of Life Class
Semra Demir, Sevgi Özden
doi: 10.5505/pausbed.2013.39974  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 59 - 75 (4269 kere görüntülendi)

9.
BHARATI MUKHERJEE’NİN JASMINE İSİMLİ ROMANI: KÜLTÜREL ÇATIŞMA VE KİMLİK ARAYIŞI
BHARATI MUKHERJEE’S JASMINE: CULTURAL CONFLICT AND QUEST FOR IDENTITY
Meltem Uzunoğlu Erten
doi: 10.5505/pausbed.2013.53825  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 33 - 39 (3954 kere görüntülendi)

10.
2008 Dünya Finansal Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Bazı Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Comparative Study Of Developments Experienced In The Economy Of Turkey After 2008 World Financial Crisis With Some Countries
Yusuf Kaderli, Hatice Küçükkaya
PAUSBED 2012; 2012 - 12 | Sayfalar 85 - 96 (3486 kere görüntülendi)

11.
İslam Düşüncesinde İrade Problemi
The Problem of Free Will in Islamic Thought
Ferhat Ağırman, Fatma Ruveyda Özdemir
PAUSBED 2012; 2012 - 13 | Sayfalar 17 - 26 (3069 kere görüntülendi)

12.
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Eğitim Müfettişlerinin Ders Denetim Yeterlikleri
According To Primary School Teachers’ Opinions, Education Inspectors’ Proficiencies During The Lesson Inspection
Ali Rıza Erdem, Mehmet Gökhan Eroğul
PAUSBED 2012; 2012 - 12 | Sayfalar 97 - 109 (2804 kere görüntülendi)

13.
İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005)
The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Investigation For Turkey (1987-2005)
Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam
doi: 10.5505/pausbed.2013.14633  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 39 - 48 (2485 kere görüntülendi)

14.
SEYYAHLARIN GÖZÜYLE TÜRKİSTAN’IN İSTİLASI
THE INVASION OF TURKISTAN THROUGH THE EYES TRAWELLER
Bekir Biçer
PAUSBED 2011; 2011 - 10 | Sayfalar 127 - 145 (2414 kere görüntülendi)

15.
Ann Binns’in Türkiye Günlüğü’nden Seçmeler: Dindar Bir İngiliz Kadının Gözlemleri ve 19. Yüzyıl Osmanlı Sanayileşmesinden Manzaralar
The Selections From Ann Binns’s Turkey Diary: The Observations Of A Religious British Woman And The Scenes From Ottoman Industrialization In The 19th Century
Abdülkadir Buluş
PAUSBED 2012; 2012 - 12 | Sayfalar 49 - 61 (2260 kere görüntülendi)

16.
‘FADİŞ’ VE ‘KÜÇÜK PRENS’ ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ
EFFECTS OF THE PROPERTIES OF DESIGN AND CONTENT OF THE WORKS NAMED ‘FADİŞ’ AND ‘KÜÇÜK PRENS’ ON THE EDUCATIONAL MANNER OF THESE WORKS
Hanife Nalân Genç, Kadir Yalınkılıç
PAUSBED 2011; 2011 - 9 | Sayfalar 99 - 114 (2197 kere görüntülendi)

17.
Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri
Importance of the Geographical Indications and Geographical Indications of Vize (Kırklareli)
Güven Şahin
doi: 10.5505/pausbed.2013.88597  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 23 - 37 (2194 kere görüntülendi)

18.
Aristoteles'te Erdem Eğitimi
Aristotle: on Virtue Education
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.69775  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 77 - 84 (2183 kere görüntülendi)

19.
Karakalpak Türkçesindeki Tıp Terimleri
Medical Terms in Karakalpak Turkish
Feyza Tokat
PAUSBED 2012; 2012 - 13 | Sayfalar 1 - 15 (2005 kere görüntülendi)

20.
Akşehir Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Bronz Fibula
A Group of Bronze Fibulae from Akşehir Museum
Mehmet Tekocak
PAUSBED 2012; 2012 - 13 | Sayfalar 27 - 42 (1901 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.