Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe
Environmental Problems and Philosopy in the Context of Human-Nature Relationship
Fikri Gül
doi: 10.5505/pausbed.2013.09609  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 17 - 21 (11767 kere görüntülendi)

2.
“Hakkaniyet” Adaletin Temelidir
Fairness” is the Foundation of Justice
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.36036  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 49 - 57 (5917 kere görüntülendi)

3.
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Stratejilere Yöntemlere ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Hayat Bilgigisi Dersine Yönelik Tanılayıcı Bir Çalışma
Primary School Teachers’ Opinions OF Instructional Strategies, Methods and Techniques: A Descriptive Study for Scince of Life Class
Semra Demir, Sevgi Özden
doi: 10.5505/pausbed.2013.39974  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 59 - 75 (4666 kere görüntülendi)

4.
BHARATI MUKHERJEE’NİN JASMINE İSİMLİ ROMANI: KÜLTÜREL ÇATIŞMA VE KİMLİK ARAYIŞI
BHARATI MUKHERJEE’S JASMINE: CULTURAL CONFLICT AND QUEST FOR IDENTITY
Meltem Uzunoğlu Erten
doi: 10.5505/pausbed.2013.53825  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 33 - 39 (4510 kere görüntülendi)

5.
PEYAMİ SAFA’NIN FATİH-HARBİYE ROMANINDA YAPI VE İZLEK
THE STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL FATİH-HARBİYE BY PEYAMİ SAFA
Havvaana Karadeniz
doi: 10.5505/pausbed.2015.05925  PAUSBED 2015; 2015 - 22 | Sayfalar 55 - 75 (3299 kere görüntülendi)

6.
İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005)
The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Investigation For Turkey (1987-2005)
Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam
doi: 10.5505/pausbed.2013.14633  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 39 - 48 (2706 kere görüntülendi)

7.
Aristoteles'te Erdem Eğitimi
Aristotle: on Virtue Education
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.69775  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 77 - 84 (2641 kere görüntülendi)

8.
Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri
Importance of the Geographical Indications and Geographical Indications of Vize (Kırklareli)
Güven Şahin
doi: 10.5505/pausbed.2013.88597  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 23 - 37 (2449 kere görüntülendi)

9.
Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere için Bir Analiz
Predicting The Financial Crises With Signal Approach: An Analysis for Turkey, Argentina, Thailand and England
Muhammet Ali Avcı, Nasuh Oğuzhan Altay
doi: 10.5505/pausbed.2013.76486  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 47 - 58 (1916 kere görüntülendi)

10.
Voltaire'in Zadig, Micromegas, Candide Adlı Yapıtlarında Yolculuğun İşlevi
The Function of Journey in Voltaire's Zadig, Micromegas and Candide
Esra Şahbaz
doi: 10.5505/pausbed.2013.02996  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 67 - 76 (1819 kere görüntülendi)

11.
KANT’IN ETİK GÖRÜŞÜNDE ‘DEĞERLİ EYLEM’İN OLANAĞI
THE POSSIBILITY OF ‘VALUABLE ACTION’ IN KANT’S ETHICS
Yavuz Kılıç
doi: 10.5505/pausbed.2015.73645  PAUSBED 2015; 2015 - 22 | Sayfalar 93 - 100 (1699 kere görüntülendi)

12.
KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNE GETİRDİĞİ KATKILAR
VILLAGE INSTITUTE GRADUATES CONTRIBUTIONS TO TEACHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE OPINONS OF VILLAGE INSTITUTE GRADUATES
Ali Rıza Erdem
doi: 10.5505/pausbed.2013.07108  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 1 - 7 (1678 kere görüntülendi)

13.
TURİST REHBERLERİNİN İŞ YAŞAMINDAKİ ROLLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
A CONCEPTUAL EVALUATION OF THE TOUR GUIDES’ ROLES IN THE WORKING LIFE
Özlem Köroğlu
doi: 10.5505/pausbed.2013.78942  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 91 - 112 (1664 kere görüntülendi)

14.
BEOWULF DESTANININ JOHN GARDENER 'IN GRENDEL ROMANINDAKİ YAPI-SÖKÜMÜ
DECONSTRUCTION OF EPIC BEOWULF IN JOHN GARDENER’S NOVEL GRENDEL
Yunus Özdemir
doi: 10.5505/pausbed.2014.05924  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 61 - 70 (1635 kere görüntülendi)

15.
TARİH-İ CEVDET’E GÖRE NAPOLYON
NAPOLEON ACCORDING TO TARIH-I CEVDET
Kamuran Şimşek
doi: 10.5505/pausbed.2014.77486  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 85 - 93 (1620 kere görüntülendi)

16.
DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ
BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI
Emel Bulmuş, H. Saadet Bedük
doi: 10.5505/pausbed.2013.02486  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 21 - 31 (1574 kere görüntülendi)

17.
ARİSTOTELES’İN RUH ANLAYIŞI
ARISTOTLE'S CONCEPT OF THE SOUL
Mustafa Kaya
doi: 10.5505/pausbed.2014.29591  PAUSBED 2014; 2014 - 18 | Sayfalar 91 - 98 (1457 kere görüntülendi)

18.
TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI
TO THE LIGHTHOUSE: WOOLF’S SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE THROUGH COLORS
Önder Çakırtaş
doi: 10.5505/pausbed.2014.58076  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 53 - 60 (1452 kere görüntülendi)

19.
Siyasetçiler ve Kamu Yöneticileri Bakımından Tanınırlık: Isparta Örneği
Reputation for Politicians and Government Executives: The Sample of Isparta
Hakan Mehmet Kiriş, Niran Özalp, Ayşen Peker
doi: 10.5505/pausbed.2013.46338  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 23 - 35 (1445 kere görüntülendi)

20.
SEYİTÖMER HÖYÜK BOYALI PHRYG KERAMİĞİ
PAINTED PHRYGIAN POTTERY OF SEYITOMER HOYUK
Sema Yavuz Çakalgöz
doi: 10.5505/pausbed.2013.57338  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 113 - 131 (1343 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.