Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
KIRGIZ TÜRKÇESİYLE KUTADGU BİLİG: KUTTUU BİLİM
KUTADGU BILIG IN KIRGHIZ TURKISH: KUTTUU BILIM
Emine Damla Turan, Ceyhun Vedat Uygur
doi: 10.5505/pausbed.2016.71501   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 77 - 85 (3466 kere görüntülendi)

2.
18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TRABZON’DA ETKİN BİR AYAN AİLESİ: ŞATIRZADELER
AN EFFECTIVE AYAN FAMILY IN TRABZON IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY: ŞATIRZADES
Emre Yürük
doi: 10.5505/pausbed.2016.50469   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 29 - 42 (2237 kere görüntülendi)

3.
Erkeklerin distopyasında isyancı kadınlar: Katniss ve Furiosa
Rebellious women in men's dystopia: Katniss and Furiosa
Cenk Tan
doi: 10.5505/pausbed.2017.22599   2017; 2017 - 26 | Sayfalar 32 - 46 (1930 kere görüntülendi)

4.
FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DESTEKLEYİCİ ÜRÜN OLARAK KULLANILMASI: MUDURNU İPEKYOLU KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ
USE OF REGIONAL CUISINE AS A SUPPORTIVE PRODUCT WITHIN THE SCOPE OF FESTIVAL TOURISM: A STUDY ON MUDURNU SILK ROAD CULTURE ART AND TOURISM FESTIVAL
Serkan Şengül, Koray Genç
doi: 10.5505/pausbed.2016.83713   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 79 - 89 (1813 kere görüntülendi)

5.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASINDA ALMANLARDA TÜRK İMGESİ
TURKISH IMAGE IN GERMANS BEFORE AND AFTER WORLD WAR I
Nejdet Keleş
doi: 10.5505/pausbed.2016.12599   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 113 - 142 (1764 kere görüntülendi)

6.
KRİZ YÖNETİM SÜRECİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR BANKA ÜZERİNE İNCELEME
THE PROCESS OF CRISIS MANAGEMENT: A CASE IN A PRIVATE TURKISH BANK
Feyza Çağla Oran, Yaşam Demir
doi: 10.5505/pausbed.2016.83723   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 181 - 197 (1575 kere görüntülendi)

7.
The Cherry Orchard ve Look Back in Anger adlı Eserlerde Sosyal Sınıf, Ayrımcılık ve Sınıf Çatışması Tartışmaları
Discussions of Social Class, Discrimination and Class Conflict in The Cherry Orchard and Look Back in Anger
Berna Köseoğlu
doi: 10.5505/pausbed.2017.49389   2017; 2017 - 28 | Sayfalar 61 - 72 (1453 kere görüntülendi)

8.
SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
THE DYNAMIC INTERACTION BETWEEN SOME SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES AND STOCK MARKET: AN ECONOMETRIC APPROACH FOR BIST 100
Emine Kaya, Süleyman Uğurlu
doi: 10.5505/pausbed.2016.04909   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 1 - 13 (1415 kere görüntülendi)

9.
TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI BELEDİYECİLİĞİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER*
COMPARATIVE ANALYSIS ON OTTOMAN MUNICIPAL GOVERNMENT IN THE PERIOD OF TANZİMAT
Yasemin Avcı
doi: 10.5505/pausbed.2016.55822   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 167 - 180 (1263 kere görüntülendi)

10.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING PROSPTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SPECIAL EDUCATION LESSON IN TERMS OF SOME VARIABLES
Dilek Yaralı
doi: 10.5505/pausbed.2016.96720   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 59 - 76 (1166 kere görüntülendi)

11.
ÖRGÜTSEL BAŞARISIZLIĞA TEORİK BİR YAKLAŞIM: KAMU ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTSEL BAŞARISIZLIĞA YATKINLIKLARI
A THEORETICAL APPROACH TO ORGANIZATIONAL FAILURE: PREDISPOSITION OF PUBLIC ORGANIZATIONS TO ORGANIZATIONAL FAILURE
Hidayet Taşdöven
doi: 10.5505/pausbed.2016.76588   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 57 - 70 (1090 kere görüntülendi)

12.
Pedagojik Formasyon Sertifika Programında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Yeri ve Önemine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students’ Views On The Place And Importance Of History Of Turkish Education Course In Pedagogical Formation Certificate Programme
Zeynep Ayvaz Tuncel
doi: 10.5505/pausbed.2016.13540   2016; 2016 - 25 | Sayfalar 315 - 329 (1086 kere görüntülendi)

13.
ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
AN APPLICATION IN YOUTH SUBSTANCE ABUSE AND EARLY WARNING SYSTEM USING THE ANALYTIC NETWORK PROCESS
Murat Atan, Hasan Türe, Deniz Koçak
doi: 10.5505/pausbed.2016.45477   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 103 - 112 (1062 kere görüntülendi)

14.
KONRAD, SÜRGÜNE GÖNDERİLEN TANRI
KONRAD, THE EXILED GOD
Bekir Zengin
doi: 10.5505/pausbed.2016.84755   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 45 - 57 (1045 kere görüntülendi)

15.
Tom Stoppard'ın Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler Adlı Oyununda Mizah ve Kader
Humour and Fate in Tom Stoppard's Play Rosencrantz and Guildenstern are Dead
Ayça Berna Ülker Erkan
doi: 10.5505/pausbed.2016.20092   2016; 2016 - 50 1 | Sayfalar 74 - 86 (1039 kere görüntülendi)

16.
KENTLİLEŞME SÜRECİ VE AİLEDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE KALIPYARGILARIN DÖNÜŞÜMÜ: DENİZLİ-SEVİNDİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ
THE TRANSFORMATION OF GENDER ROLES AND STEREOTYPES IN FAMILY IN URBANIZATION PROCESS: DENİZLİ-SEVİNDİK QUARTER
Türkan Erdoğan
doi: 10.5505/pausbed.2016.29200   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 143 - 166 (1025 kere görüntülendi)

17.
SİLAHLI ÇATIŞMALARIN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF ARMED CONFLICTS ON THE TANGIBLE CULTURAL HERITAGE WITHIN THE CONTEXT OF TOURISM
Nazım Çokişler, Aytuğ Arslan, Elvan Çokişler
doi: 10.5505/pausbed.2016.29491   2016; 2016 - 24 | Sayfalar 15 - 25 (1018 kere görüntülendi)

18.
DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATION BETWEEN LIFE AND JOB SATISFACTION LEVELS OF THE OUTSOURCED EMPLOYEES
Gaye Atilla Gök, Ramazan Erdem, Fatma Kurtuluş
doi: 10.5505/pausbed.2016.59454   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 43 - 55 (968 kere görüntülendi)

19.
MEHMED'İN iLAC-NAME'Sİ
MEHMED'S ILAG NAME
Ayşegül Günçavdı Çavdar, Ceyhun Vedat Uygur
doi: 10.5505/pausbed.2016.10327   2016; 2016 - 23 | Sayfalar 105 - 110 (914 kere görüntülendi)

20.
Yayın Kurulu
Editorial Board

2016; 2016 - 24 | Sayfa IV (814 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.