Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: 2016 (25)
Cilt: 2016  Sayı: 25 - Eylül 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
25. Sayı Kapağı
25th Issue Cover

Sayfa I (459 kere görüntülendi)

2.
İç Kapak
Inside Cover

Sayfa II (313 kere görüntülendi)

3.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfa III (426 kere görüntülendi)

4.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa IV (623 kere görüntülendi)

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V (517 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine
About The Development Of Science Concept And Current Social Sciences
Cemile Zehra Köroğlu, Muhammet Ali Köroğlu
doi: 10.5505/pausbed.2016.41275  Sayfalar 1 - 15 (517 kere görüntülendi)

7.
Kolektif Bir Çevre Hareketi Olarak Artvin’de Maden Karşıtı Direniş
Resistance Against a Mining Project in Artvin as a Collective Environmental Movement
Çağrı Eryılmaz, Fatmagül Akman
doi: 10.5505/pausbed.2016.53244  Sayfalar 17 - 33 (590 kere görüntülendi)

8.
Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
The Effect Of Internal Locus Of Control, Leader-Member Exchange Quality and Affective Commitment on Turnover Intentions: A Study Among Public Officer
Dilek Ayan, Gül Eser
doi: 10.5505/pausbed.2016.72691  Sayfalar 35 - 51 (537 kere görüntülendi)

9.
Türkiye'de Yapısal Dönüşüm ve İşgücü Piyasaları Üzerine Bir İnceleme
An Analysis of Structural Transformation and Labor Markets in Turkey
Elif Öznur Acar
doi: 10.5505/pausbed.2016.80958  Sayfalar 53 - 72 (341 kere görüntülendi)

10.
Destinasyon Rekabetçiliğinin Stratejik Planlanmasında Hibrit Bir Yaklaşım: KFG-ÖBA-AHS
A Hybrid Approach To Strategic Destination Competitiveness Planning: QFD-ADA-AHP
Emre Erbaş, Nilüfer Şahin Perçin
doi: 10.5505/pausbed.2016.76376  Sayfalar 74 - 97 (327 kere görüntülendi)

11.
Turistlerin Tatil Satın Alma Sürecinde Algıladıkları Risklerin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
The Study In Respect Of Demographical Factors Of Perceived Risks By Tourists In Process Of Purchasing
Erdem Temeloğlu
doi: 10.5505/pausbed.2016.79836  Sayfalar 99 - 119 (379 kere görüntülendi)

12.
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
Recognition of Derivative Instruments For Hedging Under Turkish Accounting Standards
Hafize Meder Çakır, Birsel Sabuncu
doi: 10.5505/pausbed.2016.53824  Sayfalar 121 - 137 (750 kere görüntülendi)

13.
Türkiye’de niş parti başarisi: siyasi konularin türü onemli mi?
Niche party success in Turkey: do policy dimensions matter?
Halil bilecen
doi: 10.5505/pausbed.2016.22043  Sayfalar 139 - 157 (224 kere görüntülendi)

14.
Destinasyon Marka İmajında Paydaş Etkisi: Pamukkale Üzerine Bir Araştırma
Stakeholder Influence In Destınatıon Brand Image: A Study On Pamukkale
Mehmet Ertaş, İlkay Taş
doi: 10.5505/pausbed.2016.81904  Sayfalar 159 - 179 (581 kere görüntülendi)

15.
Kültürel Bellek Çerçevesinde Ahmed Yesevî İle Anlam Bulan Âlim-Devlet Bütünleşmesi
Scholar-State Consolidation Finding Mean With Ahmed Yesevi In The Frame Of Cultural Memory
Mehmet Surur Çelepi
doi: 10.5505/pausbed.2016.50023  Sayfalar 181 - 198 (471 kere görüntülendi)

16.
19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Honaz
Honaz From The 19th Century To The 20th Century
Mithat Aydın
doi: 10.5505/pausbed.2016.67944  Sayfalar 199 - 227 (334 kere görüntülendi)

17.
Düşman Nasıl Değişti: John Le Carre’nin Aranan Adam Romanında İslamofobi Ve 11 Eylül Sonrası Sendromu
How The Enemy Has Changed: Islamophobia And Post 9/11 Syndrome In John Le Carre’s Novel; A Most Wanted Man
Mustafa Büyükgebiz
doi: 10.5505/pausbed.2016.09815  Sayfalar 228 - 235 (267 kere görüntülendi)

18.
Denizli Tekstil Sanayisinde Sosyal Sermaye: Baskın Aile Firmalarının Üretim ve Emek Örgütlenmesinde Akrabalık ve Hemşehrilik İlişkileri
Social Capital in the Textile Industry of Denizli: Kinship and Fellow Citizenship Relationships in the Production and Labour Organisation of the Dominant Family Firms
Mustafa Gültekin
doi: 10.5505/pausbed.2016.81894  Sayfalar 236 - 263 (232 kere görüntülendi)

19.
Farklı OEE Yaklaşımlarının Matbaa Sektöründe Uygulanabilirliğinin Analizi
Different OEE Approaches Analysıs of Applicability in Printing Sector
Onur Özveri, Muhammed Kabak, Çağrı Keleş
doi: 10.5505/pausbed.2016.87587  Sayfalar 264 - 271 (361 kere görüntülendi)

20.
Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık
Engagement in Organizational Behaviour Plane
Öznur Yavan
doi: 10.5505/pausbed.2016.36349  Sayfalar 278 - 296 (320 kere görüntülendi)

21.
Poseidon Helikonios Kültü
Cult of Poseidon Helikonios
Serpil Aytüre
doi: 10.5505/pausbed.2016.94834  Sayfalar 297 - 305 (441 kere görüntülendi)

22.
Conflicting Attitudes Towards the Portrayal of Woman in On the Road and Troia: Mexican Memoirs
On the Road ve Troia: Mexican Memoirs’da Kadın Portresine Karşı Çelişen Tutumlar
Sıla Selçuk Kurtuluş
doi: 10.5505/pausbed.2016.03274  Sayfalar 306 - 314 (475 kere görüntülendi)

23.
Pedagojik Formasyon Sertifika Programında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Yeri ve Önemine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students’ Views On The Place And Importance Of History Of Turkish Education Course In Pedagogical Formation Certificate Programme
Zeynep Ayvaz Tuncel
doi: 10.5505/pausbed.2016.13540  Sayfalar 315 - 329 (1086 kere görüntülendi)

24.
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
An Investigation To Examine The Effect Of Nurses’ Organizational Justice Perceptions On Their Job Satisfactions
Zübeyir Bağcı
doi: 10.5505/pausbed.2016.25582  Sayfalar 330 - 346 (315 kere görüntülendi)

25.
Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Analizi
Analysis Of Master And Doctoral Thesis About Accounting Standards İn Turkey
Ali Haydar Güngörmüş
doi: 10.5505/pausbed.2016.48379  Sayfalar 347 - 362 (310 kere görüntülendi)

26.
Orta Likya Bölgesi’nde Yeni Bir Keşif: Günağı Kilisesi
A New Discovery in Central Lycia: The Günağı Church
Bülent İşler
doi: 10.5505/pausbed.2016.58966  Sayfalar 363 - 392 (423 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.