Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Psikiyatri Hemşirelişi Dergisi

J Psy Nurs: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing
Sibel Arguvanlı, Birgül Özkan
doi: 10.5505/phd.2016.33042   2016; 7 - 1 | Sayfalar 13 - 17

DERLEME
2.
Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi-I
Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I
Perihan Güner, Tuğba Pehlivan
doi: 10.5505/phd.2016.52244   2016; 7 - 1 | Sayfalar 50 - 54

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Borderline kişilik bozukluğunun MMPI profil özellikleri
The MMPI profile traits of borderline personality disorder
Nazan Emil Öğünç, Nurhan Eren, Doğan Şahin, Ebru Temiz, M. Bilgin Saydam
doi: 10.14744/phd.2018.59002   2018; 9 - 3 | Sayfalar 161 - 169

DERLEME
4.
Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik
Nursing and Interpersonal Sensitivity
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5505/phd.2016.96158   2016; 7 - 1 | Sayfalar 45 - 49

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions
Pınar Harmancı, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.5505/phd.2016.15870   2016; 7 - 2 | Sayfalar 82 - 86

6.
Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation Of The Relationship Between Disability And Depression In Elderlies Staying in A Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.95866   2016; 7 - 1 | Sayfalar 18 - 24

EDITÖRE MEKTUP
7.
Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: (Öğrenci Deneyimi)
Three Different Hospitals Samples in Terms of Psychiatric Services Quality Standards: (Student Experience)
Leyla Baysan Arabacı, Seda Bozkurt, Esma Fener, Senem Şıttak, Enes Yılmaz, Ömer Tuna
doi: 10.14744/phd.2017.53824   2017; 8 - 1 | Sayfalar 54 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
8.
Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli
A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder
Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır
doi: 10.14744/phd.2016.27928   2016; 7 - 3 | Sayfalar 142 - 147

9.
Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?
High School Youth Peer Education Program An Effective Model to Prevent Substance Abuse happen?
Dilek Akkuş, Fatma Eker, Aysel Karaca, Özge Kapısız, Ferhan Açıkgöz
doi: 10.5505/phd.2016.59489   2016; 7 - 1 | Sayfalar 34 - 44

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları
Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.20592   2016; 7 - 1 | Sayfalar 7 - 12

11.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students
Canan Tayfur, Sevim Ulupınar
doi: 10.5505/phd.2016.52523   2016; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 6

12.
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Bağımlılığın Nedenleri ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions and Attitudes of Nurses Working At Emergency Unit About the Causes and Treatment of Addiction
Elif Pilge, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.5505/phd.2016.97658   2016; 7 - 3 | Sayfalar 105 - 113

13.
Huzurevinde kalan yaşlılarda pasif müzikoterapinin uyku kalitesine etkisi
Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Elderly People Living in Nursing Home
Nihan Altan Sarıkaya, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/phd.2016.05900   2016; 7 - 2 | Sayfalar 55 - 60

14.
Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları
Postpartum depression and the factors affecting it: 2000-2017 study results
Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
doi: 10.14744/phd.2018.31549   2018; 9 - 3 | Sayfalar 147 - 152

15.
Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev düzeyi, depresyon ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
An evaluation of cognitive function, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home
Ayşe İnel Manav, Saliha Bozdoğan Yeşilot, Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç
doi: 10.14744/phd.2018.26817   2018; 9 - 3 | Sayfalar 153 - 160

DERLEME
16.
Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış
Nursing Presence: A Theoretical Overview
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.5505/phd.2016.96967   2016; 7 - 2 | Sayfalar 94 - 99

17.
Ruhsal hastalık ve iyileşme
Mental illness and recovery
Olcay Çam, Nihan Yalçıner
doi: 10.14744/phd.2017.49469   2018; 9 - 1 | Sayfalar 55 - 60

18.
Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık ve Etkileyen Faktörler
Nurses’ Resilience and Effective Factors
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram
doi: 10.14744/phd.2017.75436   2017; 8 - 2 | Sayfalar 118 - 126

19.
Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II
The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.5505/phd.2016.46036   2016; 7 - 2 | Sayfalar 100 - 104

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
20.
Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Ebeveynlerde Aile Yükü
Family Burden Among Parents Of Children With Intellectual Disability
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/phd.2017.87609   2017; 8 - 1 | Sayfalar 9 - 16 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.