Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: (Öğrenci Deneyimi) [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(1): 54-58 | DOI: 10.14744/phd.2017.53824  

Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: (Öğrenci Deneyimi)

Leyla Baysan Arabacı1, Seda Bozkurt2, Esma Fener2, Senem Şıttak2, Enes Yılmaz2, Ömer Tuna2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kalite standartları, psikiyatri hizmetleri, psikiyatri hemşireliği, psikiyatri hastanesi


Three Different Hospitals Samples in Terms of Psychiatric Services Quality Standards: (Student Experience)

Leyla Baysan Arabacı1, Seda Bozkurt2, Esma Fener2, Senem Şıttak2, Enes Yılmaz2, Ömer Tuna2
1Izmir Katip Celebi University Health Science Faculty - Division of Nursing - Department of Mental Health and Psychiatric Nursing
2Izmir Katip Celebi University Health Science Faculty - Division of Nursing

Keywords: Quality standards, psychiatric services, psychiatric nursing, psychiatric hospital


Leyla Baysan Arabacı, Seda Bozkurt, Esma Fener, Senem Şıttak, Enes Yılmaz, Ömer Tuna. Three Different Hospitals Samples in Terms of Psychiatric Services Quality Standards: (Student Experience). J Psy Nurs. 2017; 8(1): 54-58

Sorumlu Yazar: Leyla Baysan Arabacı, Türkiye


ARA�LAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�
Yazara e-posta g�nder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar