Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Tıp Dergisi

Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi [Pamukkale Tıp Dergisi]
Pamukkale Tıp Dergisi. 2012; 5(1): 1-4

Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi

Gamze Gököz Doğu1, Arzu Yaren1, Burcu Yapar Taşköylü1, Kamil İşler2, Serkan Değirmencioğlu1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad,tıbbi Onkoloji Bd, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Denizli

AMAÇ: Çoklu primer tümörler nadirdir. Bu çalışmanın amacı, senkron ve metokron tümörlü hastalarımızın karakteristik özelliklerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Kliniğimizdeki çoklu primeri olan hastaların kayıtları, retrospektif olarak incelendi. Ayrıca 73 senkron ve metakron çift primerli tümörlerin klinik ve patolojik özellikleri de araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 32 bayan (%44), 41 erkek (%56) toplam 73 hasta dahil edildi. Hastaların birinci primer kanserleri sıklık sırasına göre meme kanseri, larinks ca, kolorektal ca iken; ikinci primer kanserler ise sıklık sırasına göre küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile mezotelyoma, meme kanseri ve gastrointestinal sistem kanserleri (GİS) idi. Ondört hastanın hem primer hem de ikinci tümörü meme karsinomuydu. Detaylı değerlendirme yapıldığında, metakron grupta(n=12) meme-meme karsinomu en sık ilişkili iki organ olarak ortaya çıktı. On sekiz hastanın (%25) senkron, 55 hastanın (%75) metakron kanseri saptandı. Metakron ikinci kanser gelişme süresi median değeri 56 ay (sınırlar 7-250 ay) idi. Takip süresi median 58 ay (sınırlar 1-297 ay) olarak bulundu. Senkron tümörlü hastaların %55’i, metakron tümörlü hastaların ise %56’sı ex olmuştu.
SONUÇ: Çoklu primer tümörler nadirdir ve İnsan kanserinin kompleks etyolojisini ve karsinogenez mekanizmalarını anlamada yardımcı olabilir. Çevresel ve genetik faktörlerin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi gibi bazı tedaviler, etyolojide rol oynayabilir. Yoğun tarama ve takip yapıldığında, ikinci primer kanserler yüksek oranda erken ve tedavi edilebilir evrede saptanabilir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu primer tümörler, senkron kanser, metakron kanser


Synchronous and metachronous double primary cancer patients: single center experience

Gamze Gököz Doğu1, Arzu Yaren1, Burcu Yapar Taşköylü1, Kamil İşler2, Serkan Değirmencioğlu1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad,tıbbi Onkoloji Bd, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Denizli

OBJECTIVE: Multiple primary malignant tumors are rarely seen. The purpose of this study was to retrospectively evaluate features of patients with synchronous or metachronous cancer in our center
METHODS: The patients with secondary primary tumors records were analyzed retrospectively in our department. We also investigated clinicopathological features among 73 cases of multiple synchronous and metachronous primary tumors.
RESULTS: Of patients, 41 (56%) were male and 32 (44%) were female. While breast carcinoma, laryngeal carcinoma and colorectal carcinoma were the fi rst three diagnosed primary cancers, non-small cell lung carcinoma, mesothelioma, breast ca and gastrointestinal tract carcinoma were the most diagnosed secondary cancers. Fourteen patients whose both primary and secondary tumors were breast ca. Detailed evaluation of the metachronous group (n=12) revealed that the most frequent organ associations were breast-to-breast.
Eighteen patients (25%) synchronous, 55 patients (75%) metachronous tumors were detected. Median time to metacronous tumor development was found as 56 months (ranges 7-250). Median follow-up time was 58 months (ranges 1-297). Fifty fi ve percent of the patients with the synchronous primary tumors and 56% of the patients with metachronous primary tumors were dead.
CONCLUSION: We found that the risk of multiple primary breast carcinoma was signifi cantly elevated in female breast carcinoma patients. Like breast cancer, for some cancers, multiple primary cancers occur at the same cancer site or organ system as the initial primary. This may be due to exposure, risk factors, or genetic predisposition.

Keywords: Multiple primary tumors, synchronous cancer, metachronous cancer


Gamze Gököz Doğu, Arzu Yaren, Burcu Yapar Taşköylü, Kamil İşler, Serkan Değirmencioğlu. Synchronous and metachronous double primary cancer patients: single center experience. Pamukkale Tıp Dergisi. 2012; 5(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Gamze Gököz Doğu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.