Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Respiratory Case Reports

Respir Case Rep: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Dental köprü aspirasyonu ve tanısal zorluklar
Aspiration of a dental bridge: a diagnostic challenge
Petar Jovan Avramovski, Maja Petar Avramovska, Kosta Sotiroski, Aleksandar Sikole
doi: 10.5505/respircase.2016.87609   2016; 5 - 3 | Sayfalar 151 - 156

2.
Konjenital Kemik Displazili Bir Hastada Uykuda Solunum Bozukluğu: Olgu Sunumu
Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Sinem Oğuz, Bilge Oktan, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2016.82905   2016; 5 - 1 | Sayfalar 71 - 74

3.
Birt-Hogg-Dube Sendromu: Az Tanınan ve Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Olgu Serisinde BT Bulguları
Birt-Hogg-Dubé Syndrome: CT Findings of an Under Recognized Disease Requiring Multidisciplinary Approach
Canan Cimsit, Emel Eryuksel, Nuri Cagatay Cimsit, Sehnaz Olgun, Dilek Seckin, Merve Hatun Saricam, Cuyan Demirkesen
doi: 10.5505/respircase.2016.76476   2016; 5 - 1 | Sayfalar 5 - 9

4.
Metastatik Akciğer Karsinomunu Taklit Eden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Imitating Metastatic Lung Carcinoma
Funda Coşkun, Feyza Sen, Ahmet Ursavas, Ahmet Sami Bayram, Ömer Yerci, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun, Eray Alper, Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/respircase.2016.78309   2016; 5 - 1 | Sayfalar 38 - 42

5.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Trakeostomili Bir Hastada Dental Protez Aspirasyonu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Ilim Irmak, Ahmet Beyaz
doi: 10.5505/respircase.2016.54938   2016; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 4

6.
Akut Miyeloid Lösemi-M3 Tedavisi Sırasında Gelişen ATRA Sendromu
ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3)
Tuğba Önyılmaz, Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Ayfer Gedük
doi: 10.5505/respircase.2016.75537   2016; 5 - 1 | Sayfalar 15 - 17

7.
Mide Kanseri için İdame Kapesitabin Tedavisi Kullanan Bir Hastada Gelişen Organize Pnömoni Olgusu
A Patient with Organizing Pneumonia Development During the Use of Capecitabine Maintenance Treatment for Gastric Cancer
Gökmen Aktaş, Tülay Kuş, Mehmet Emin Kalender, Kemal Bakır, Celaletdin Camcı
doi: 10.5505/respircase.2016.32559   2016; 5 - 1 | Sayfalar 10 - 14

8.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İntratorasik Desmoid Tümör; Nadir Bir Lokalizasyon
INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization
Erkan Akar, Taşkın Erkinüresin, Fatin Tolga Cengiz
doi: 10.5505/respircase.2016.07269   2016; 5 - 1 | Sayfalar 63 - 66

9.
Travmatik Akciğer Herniasyonu
Traumatic Lung Herniation
Göktan Temiz, Suat Gezer
doi: 10.5505/respircase.2016.95867   2016; 5 - 1 | Sayfalar 57 - 59

10.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Tüberkülozu Taklid Eden Lenfoma Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Günal
doi: 10.5505/respircase.2016.83997   2016; 5 - 1 | Sayfalar 18 - 21

11.
Oral Antikoagülan Kullanımı ile ilgili Nadir Bir Komplikasyon: Diffüz Alveoler Hemoraji (65 Yaş Üstü 4 Olgu Sunumu)
A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports)
Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir
doi: 10.5505/respircase.2016.83723   2016; 5 - 1 | Sayfalar 49 - 52

12.
Sjögren Sendromunu Taklit Eden Sarkoidoz veya Sarkoidoz-Sjögren Sendromu Birlikteliği
Sarcoidosis Imitating Sjögren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjögren's Syndrome
Özlem Erçen Diken, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Özlem Özdemir Kumbasar
doi: 10.5505/respircase.2016.64325   2016; 5 - 1 | Sayfalar 34 - 37

13.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Sol Subklavian Arter Anevrizması
INTERACTIVE CASE REPORT: Left Subclavian Artery Aneurysm after Gunshot Injury
Muharrem Çakmak, Atilla Durkan, Bülent Öztürk, Kerem Toprak, Fırat Ayaz, Mehmet Nail Kandemir
doi: 10.5505/respircase.2016.08870   2016; 5 - 2 | Sayfalar 135 - 138

EDITÖRE MEKTUP
14.
Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori
Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori
Zülal Özbolat, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Merih Gül, Gülsün Gül
doi: 10.5505/respircase.2016.72621   2016; 5 - 1 | Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
15.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Genç Erişkin Dönemde Tanı Konulan Yabancı Cisim Aspirasyon Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Foreign Body Aspiration Diagnosed in Early Adulthood
Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi O, Binnaz Zeynep Yıldırım, Kenan Abbaslı, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.92063   2016; 5 - 2 | Sayfalar 97 - 99

16.
İlaca Bağlı Akciğer Hastalığı: İki Olgu Sunumu
Drug-Induced Lung Disease: Report of Two Cases
İlim Irmak, Dilek Ernam, Ülkü Aka Aktürk, Feyyaz Kabadayı, Hasan Özgen, Makbule Özlem Akbay, Erhan Oğur, Ali Metin Görgüner
doi: 10.5505/respircase.2016.32448   2016; 5 - 2 | Sayfalar 112 - 116

17.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Astım Tanısı ile Takip Edilen Tiroid Kanser Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Seda Tural Önür, Levent Karasulu, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2016.48278   2016; 5 - 1 | Sayfalar 25 - 29

18.
Orta Lob Sendromu; Sağ Akciğer Lezyonlarında Ayırıcı Tanılar Arasında Olmalı
Middle Lobe Syndrome: Differential Diagnosis Should be Made Between The Right Lung Lesions
Fatih Meteroğlu, Mahsuk Taylan, Melike Demir, Burak Gül, Ali Birak
doi: 10.5505/respircase.2016.66933   2016; 5 - 3 | Sayfalar 209 - 212

19.
Mediastinal Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mediastinal Castleman's Disease: A Report of Case and Review of the Literature
Göktan Temiz, Suat Gezer, Muharrem Özkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.48569   2016; 5 - 1 | Sayfalar 67 - 70

20.
Yavaş Büyüyen Bir Pulmoner Nodül: İntrapulmoner Soliter Fibröz Tümör
Slow Growing Pulmonary Nodule: Intrapulmonary Solitary Fibrous Tumor
Havva Yücel, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Funda Demirağ, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Çiğdem Biber
doi: 10.5505/respircase.2016.25633   2016; 5 - 2 | Sayfalar 144 - 148 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.