Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Respiratory Case Reports

Akciğer Kanseri Olarak Yanlış Tanı Alan İmmün Sistemi Sağlıklı EBUS-TBİA ile İnvazif Pulmoner Aspergillozis Tanısının Konan Bir Olgu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 1-5 | DOI: 10.5505/respircase.2019.49140  

Akciğer Kanseri Olarak Yanlış Tanı Alan İmmün Sistemi Sağlıklı EBUS-TBİA ile İnvazif Pulmoner Aspergillozis Tanısının Konan Bir Olgu

Taeyun Kim1, Hyunji Choi2, Jinyoung Lee3, Jehun Kim1
1Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Busan, Güney Kore
2Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Laboratuvar Tıbbı Bölümü, Busan, Güney Kore
3Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Enfeksiyon Has-talıkları Bölümü, Busan, Güney Kore

Aspergillozis örnekleri doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Aspergillus, immün sistemi bozulmuş hastalarda hayatı tehdit eden invazif pulmoner aspergillozise (IPA) neden olabilmektedir. IPA semptomları nonspesifik ve radyolojik bulguları çeşitli olduğu için tanısı zor bir hastalıktır. Göğüs üst kısmında iki haftadır devam ağrı nedeniyle, 68 yaşındaki kadın hasta Göğüs Hastalıkları bölümüne yönlendirilmişti. Bilgisayarlı tomografide akciğer kanserinden şüphe edildi. Endobronşial ultrason rehberliğinde transbronşial iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) yapıldı ve IPA tanısı histolojik olarak kondu. Bu, Kore’de EBUS-TBİA ile IPA tanısı konan ilk olgu sunumudur. Kitlesel akciğer lezyonlarının tanısında EBUS-TBİA’nın rolünün artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endobronşial ultrason rehberliği, transbronşial iğne apirasyonu, bronkoskopi, invazif pulmoner aspergillozis


A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.

Taeyun Kim1, Hyunji Choi2, Jinyoung Lee3, Jehun Kim1
1Department Of Pulmonology, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea
2Department Of Laboratory Medicine, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea.
3Department Of Infectious Disease, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea.

Aspergillus species are widely distributed in nature. Aspergillus can cause life-threatening invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in patients with impaired immune function. IPA is difficult to diagnose because the symptoms are nonspecific and the radiologic findings can be various. A 68-year-old female was referred to the department of pulmonology for right upper chest pain for two weeks. Computed-tomography (CT) scan showed suspicion of lung cancer, then endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) was performed. IPA was diagnosed histologically. In Korea, this is the first report of IPA diagnosed through EBUS-TBNA. The role of EBUS-TBNA in the histological diagnosis of mass like lung lesions is expected to expand.

Keywords: endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration, Bronchoscopy, Invasive pulmonary aspergillosis,


Taeyun Kim, Hyunji Choi, Jinyoung Lee, Jehun Kim. A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Jehun Kim, South Korea


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.