Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Respiratory Case Reports

Respir Case Rep: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - Şubat 2019
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Akciğer Kanseri Olarak Yanlış Tanı Alan İmmün Sistemi Sağlıklı EBUS-TBİA ile İnvazif Pulmoner Aspergillozis Tanısının Konan Bir Olgu
A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.
Taeyun Kim, Hyunji Choi, Jinyoung Lee, Jehun Kim
doi: 10.5505/respircase.2019.49140  Sayfalar 1 - 5

2.
Mesleksel Eksojen Lipoid Pnömoni: Genellikle Gecikmiş Tanı
Occupational Exogenous Lipoid Pneumonia: A Commonly Delayed Diagnosis
Feriel Dhouib, Mounira Hajjaji, Kaouthar Jmal Hammami, Mohamed Larbi Masmoudi
doi: 10.5505/respircase.2019.19971  Sayfalar 6 - 9

3.
Soliter Pulmoner Nodül ile Karışan Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation Mimicking Solitary Pulmonary Nodule
Fatmanur Çelik Başaran, Canan Doğan, Mine Gayaf, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5505/respircase.2019.54771  Sayfalar 10 - 13

4.
Nadir Görülen Semptomatik İntrapulmoner Bronkojenik Kist
A Rarely Seen Symptomatic Intrapulmonary Bronchogenic Cyst
Cenk Balta, Şamil Günay
doi: 10.5505/respircase.2019.98700  Sayfalar 14 - 16

5.
Pulmoner Emboli Tanısı Hala Bir İkilem mi? Hangi Skorlama Sistemi Bizi Tanıya Götürür?: Olgu Sunumu
Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report
Alten Oskay, Cihangir Çelik, Kıvanç Karaman, Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk
doi: 10.5505/respircase.2019.35762  Sayfalar 17 - 20

6.
Plevral Mezotelyomalı Bir Hastada Bilateral Non-arteritik İskemik Optik Nöropati ve Minimal Değişiklik Hastalığı
Minimal change disease and bilateral non-arteritic ischemic optic neuropathy in a patient with pleural mesothelioma
Senyo Tagboto
doi: 10.5505/respircase.2019.14471  Sayfalar 21 - 25

7.
Fluorourasil, Leucoverin ve Oxaliplatin Tedavisine Sekonder Akciğer Toksistesi: Olgu Sunumu
Pulmonary Toxicity Secondary to Fluorouracil, Leucoverin and Oxaliplatin Treatment: A Case Report
Fatma Tokgöz Akyıl, Mustafa Akyil, Erdem Şen, Meltem Ağca, Tülin Sevim
doi: 10.5505/respircase.2019.43433  Sayfalar 26 - 30

8.
Tc-99m DTPA Klirens Yönteminin Amiodaron'un İndüklediği Akciğer Hasarının Uzun Dönem Takibinde Tanısal Gücü
The Diagnostic Facility of Tc-99m DTPA Clearance Method in the Long Term Follow-up of Improvement of Amiodarone-Induced Lung Damage
Zehra Pınar Koç, Pelin Özcan Kara, Mukadder Çalıkoğlu
doi: 10.5505/respircase.2019.59251  Sayfalar 31 - 34

9.
Hiperkapnik Solunum Yetmezliği ve Yüksek Akım Nazal Oksijen Tedavisi
Hypercapnic Respiratory Failure and High Flow Nasal Oxygen Therapy
Fatma İrem Yeşiler, Deniz Kosovalı, Ümit Gökhan Şendur, Abdülhamit Sutukoğlu, Mustafa Kemal Bayar
doi: 10.5505/respircase.2019.47113  Sayfalar 35 - 39 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.