Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
Kabul edilen makaleler
<< Geri
OLGU BILDIRILERI
1.
Spinal kord iskemisine bağlı konus medullaris sendromu: olgu sunumu
Conus medullaris syndrome due to spinal cord iscemia: case report
Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz
doi: 10.5505/tbdhd.2017.53215  

2.
Nadir bir inme nedeni,madde kullanımı: Olgu sunumu
Drug abuse, a rare cause of stroke: Case report
Zeynep Özözen Ayas, Ruhsen Öncel Öcal, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2016.74936  

3.
Olgu Sunumu: İnternal Karotis arter diseksiyonunun endovasküler tedavisi ve psödoanevrizma
Endovascular Treatment of Internal Carotid Artery Dissection and Pseudoaneurysm: Case Report
Turgay Demir, Mehmet Balal, Ahmet Evlice, Şebnem Bıçakçı, Erol Akgül
doi: 10.5505/tbdhd.2017.28290  

4.
Serebral Venöz Tromboza Bağlı Çoklu Kraniyal Sinir Paralizisi
Multipl Cranial Nerve Palsy Due to Cerebral Venous Thrombosıs
Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2016.40327  

5.
İskemik İnme İle Prezente Olan Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu
Takayasu Arteritis Presenting with Ischemic Stroke: Two case reports
Fergane Memmodova, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre, Cansu Söylemez, Orhan Yağız, Nuri Özgür Kılıçkesmez
doi: 10.5505/tbdhd.2017.97759  

6.
Bilateral Talamik Enfarktlı İki Olgu Sunumu
Two Case Report With Bilateral Thalamic Infarct
Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu


7.
Benedikt Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Benedikt Syndrome: A Rare Case Report
Aslı Aksoy Gündoğdu, Dilcan Kotan


8.
Parapleji ile Prezente olan Spinal Epidural Hematom: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Spinal Epidural Hematoma With Presented Paraplegia: Two different Aetiology and Treatment Approach
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı, Levent Güngör


9.
Karotis artere stent yerleştirme sonrasında ilişkili görüntüleme bulgusu olmaksızın sol orta serebral arter enfarktını taklit eden geçici nörolojik defisitler: Bir olgu sunumu
Transient neurological deficits mimicking left middle cerebral artery infarct after carotid artery stenting without associated imaging findings: A case report
Melek Kandemir, M. Savaş Tepe, Z. Betül Yalçıner


ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Servikokraniyal arter diseksiyonlarında klinik ve radyolojik bulgular
Clinical and radiological findings in cervicocranial artery dissection
Z. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç Tümay, Sema Demirci Brandmeier, Melek Kandemir, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Nurhak Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2017.54366  

11.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedaviye Bağlı İntraserebral Hemoraji
Intracerebral Hemorrhage Due to Intravenous Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.