Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Türk Beyin Damar Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants
Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2013.33042  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 35 - 45 (3581 kere görüntülendi)

2.
İnmede birincil ve ikincil korunma: Diabetes mellitus olgularına yaklaşım
Primary And Secondary Prevention In Stroke: Approact To Diabetes Mellitus Cases
Derya Uludüz, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.83803  TBDHD 2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (2979 kere görüntülendi)

TEMEL BILGILER
3.
Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme
Nutrition in Patients with Head Trauma
Burcu Totur, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24633  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1752 kere görüntülendi)

4.
2015 Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu

TBDHD 2015; 21 - 0 Okul Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 35 (1732 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KISA RAPOR
5.
Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections
Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2013.49368  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 23 - 27 (1725 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Eritrosit sedimentasyon hızı: Akut iskemik inmede prognostik bir gösterge olabilir mi?
Erythrocyte sedimentation rate: Can be a prognostic marker in acute ischemic stroke?
Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven
doi: 10.5505/tbdhd.2013.32042  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (1307 kere görüntülendi)

KISA RAPOR
7.
Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama: 6 Olgu
Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage: 6 Cases
Özlem Selçuk, Murat Çabalar, Betül Güveli, Vildan Güzel, Büşra Yurtsever, Vildan Yayla, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.38257  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 64 - 67 (1283 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
8.
Psödoksantoma elastikumda serebral tutulum; olgu sunumu
Cerebral involvement in pseudoxanthoma elasticum; case report
Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Atilla Oğuzhanoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.70299  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 72 - 75 (1279 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
İskemik inme alt tiplerinde serum ürik asit düzeyinin araştırılması
The evaluation of serum uric acid levels in the ischemic stroke subtypes
Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.52724  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (1257 kere görüntülendi)

10.
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases

TBDHD 2016; 22 - 0 Kongre Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 54 (1256 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
İskemik İnmede Metabolik Sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi
Metabolic Syndrome Frequency and Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke
Zeynep Yıldız, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü
doi: 10.5505/tbdhd.2013.69875  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 88 - 94 (1245 kere görüntülendi)

12.
Deneysel Serebral İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bosentanın Koruyucu Etkisi
Protective Effect Of Bosentan In Experimental Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Eser Ataş, Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Oktay Kapan, Bekir Akgün, Tuncay Kuloğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.54254  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 46 - 50 (1245 kere görüntülendi)

13.
Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi
DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients
Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze
doi: 10.5505/tbdhd.2013.30602  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 11 - 17 (1242 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
14.
Beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felci: bir olgu sunumu
Isolated trochlear nerve paralysis due to brainstem ischemia: a case report
Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Tolga Biçer, Kemal Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.62207  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 68 - 69 (1235 kere görüntülendi)

15.
Boyun ağrısı ile başvuran basilar arter anevrizma olgusu
Basilar artery aneurysm case presented with neck pain
Uygar Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.36035  TBDHD 2013; 19 - 1 | Sayfalar 33 - 34 (1201 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
İnmede dekompresif cerrahi
Decompressive surgery in stroke
Refik Kunt, Erdem Yaka, Vesile Öztürk, Ercan Özer, Kürşad Kutluk
doi: 10.5505/tbdhd.2014.03753  TBDHD 2014; 20 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (1126 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
17.
İnme Sonrası Gelişen Akinetik Mutizm Olgusu
Akinetic Mutism Case Following Stroke
Uygar Utku, Besime Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.85530  TBDHD 2013; 19 - 2 | Sayfalar 70 - 71 (1116 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
İnme ve kadın
Stroke and woman
Gülçin Benbir, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2013.03522  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 84 - 87 (1094 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
İnme Ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar
Stroke Unit: General principles and standards
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.30932  TBDHD 2015; 21 - 1 | Sayfalar 4 - 22 (1086 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
20.
Yüzme sonrasında gelişen karotis arter diseksiyonu olgusu: heterozigot MTHFR C677T gen mutasyonunun rolü
A case of carotid artery dissection devoleped after swimming: The role of heterezygote C677T MTHFR gen mutation
Alevtina Ersoy, Emine Rabia Koç, Ülkühan Düzgün, Atilla İlhan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.46036  TBDHD 2013; 19 - 3 | Sayfalar 103 - 107 (1081 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.