Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Türk Beyin Damar Hast Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - Nisan 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İki taraflı vestibulopatide vestibuler rehabilitasyon
Vestibuler rehabilitation in bilateral vestibulopaty
Onur Armağan
doi: 10.5505/tbdhd.2017.49091  Sayfalar 1 - 9 (457 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Servikokraniyal arter diseksiyonlarında klinik ve radyolojik bulgular
Clinical and radiological findings in cervicocranial artery dissection
Z. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç Tümay, Sema Demirci Brandmeier, Melek Kandemir, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Nurhak Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2017.54366  Sayfalar 10 - 16 (355 kere görüntülendi)

3.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedaviye Bağlı İntraserebral Hemoraji
Intracerebral Hemorrhage Due to Intravenous Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer
doi: 10.5505/tbdhd.2017.39200  Sayfalar 17 - 20 (394 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
4.
Nadir bir inme nedeni,madde kullanımı: Olgu sunumu
Drug abuse, a rare cause of stroke: Case report
Zeynep Özözen Ayas, Ruhsen Öncel Öcal, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2016.74936  Sayfalar 21 - 24 (357 kere görüntülendi)

5.
Serebral Venöz Tromboza Bağlı Çoklu Kraniyal Sinir Paralizisi
Multiple Cranial Nerve Palsy Due to Cerebral Venous Thrombosıs
Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2016.40327  Sayfalar 25 - 28 (314 kere görüntülendi)

6.
Olgu Sunumu: İnternal Karotis arter diseksiyonunun endovasküler tedavisi ve psödoanevrizma
Endovascular Treatment of Internal Carotid Artery Dissection and Pseudoaneurysm: Case Report
Turgay Demir, Mehmet Balal, Ahmet Evlice, Şebnem Bıçakçı, Erol Akgül
doi: 10.5505/tbdhd.2017.28290  Sayfalar 29 - 32 (293 kere görüntülendi)

7.
İskemik İnme İle Prezente Olan Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu
Takayasu Arteritis Presenting with Ischemic Stroke: Two case reports
Fergane Memmodova, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre, Cansu Söylemez, Orhan Yağız, Nuri Özgür Kılıçkesmez
doi: 10.5505/tbdhd.2017.97759  Sayfalar 33 - 37 (469 kere görüntülendi)

8.
Spinal kord iskemisine bağlı konus medullaris sendromu: olgu sunumu
Conus medullaris syndrome due to spinal cord iscemia: case report
Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz
doi: 10.5505/tbdhd.2017.53215  Sayfalar 38 - 42 (459 kere görüntülendi)

9.
Bilateral Talamik Enfarktlı İki Olgu Sunumu
Two Case Report With Bilateral Thalamic Infarct
Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu
doi: 10.5505/tbdhd.2017.85570  Sayfalar 43 - 45 (313 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.