Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Türk Beyin Damar Hast Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - Ağustos 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İskemik İnmede Kök Hücre Tedavileri
Stem Cell Therapies in Ischemic Stroke
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2017.38233  Sayfalar 46 - 50 (534 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İnmeli Hastalarda Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi
Examination of Sleep Quality, Anxiety and Depression in Stroke Patients
Esra Dogru Huzmeli, Elif Tugba Sarac
doi: 10.5505/tbdhd.2017.81905  Sayfalar 51 - 55 (308 kere görüntülendi)

3.
Serebral anevrizmayla birlikte olan ve olmayan subaraknoid kanamaların demografik ve klinik özellikleri
Demographic and clinical features of subarachnoid hemorrhages with and without cerebral aneurysm
Ali Yilmaz, Ayca Ozkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.05025  Sayfalar 56 - 61 (242 kere görüntülendi)

KISA RAPOR
4.
Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış
Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases
Ali Akyol, Saliha Yeter Amasyali, Ahmet Şair, Ayça Özkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.92063  Sayfalar 62 - 67 (288 kere görüntülendi)

OLGU BILDIRILERI
5.
Benedikt Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Benedikt's Syndrome: A Rare Case Report
Aslı Aksoy Gündoğdu, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2017.48379  Sayfalar 68 - 70 (267 kere görüntülendi)

6.
Parapleji ile Prezente olan Spinal Epidural Hematom: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Spinal Epidural Hematoma Presenting with Paraplegia: Two Different Etiologies and Treatment Approaches
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı, Levent Güngör
doi: 10.5505/tbdhd.2017.16046  Sayfalar 71 - 74 (228 kere görüntülendi)

7.
Karotis artere stent yerleştirme sonrasında ilişkili görüntüleme bulgusu olmaksızın sol orta serebral arter enfarktını taklit eden geçici nörolojik defisitler: Bir olgu sunumu
Transient neurological deficits mimicking left middle cerebral artery infarct after carotid artery stenting without associated imaging findings: A case report
Melek Kandemir, M. Savaş Tepe, Z. Betül Yalçıner
doi: 10.5505/tbdhd.2017.42275  Sayfalar 75 - 79 (389 kere görüntülendi)

8.
Akut iskemik inmede uygulanan intravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü sonrası oluşan dil şişmesi olgusu
A case of tongue swelling after intravenous recombinant tissue plasminogen activator administration for acute ischemic stroke
Murat Çabalar, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Anıl Özkaya, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2017.58070  Sayfalar 80 - 82 (271 kere görüntülendi)

9.
Başağrısı ve İnme Atağı ile Presente Olan Bir POEMS Olgusu
A POEMS Case Presenting with Headache and Stroke
Zehra Arıkan, Ece Tünerir, Utku Oğan Akyıldız, Zahid Bolaman, Ali Akyol
doi: 10.5505/tbdhd.2017.59454  Sayfalar 83 - 86 (183 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.