Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Biyokimya parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin hesaplanması [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 538-543 | DOI: 10.5505/tjb.2014.04127  

Biyokimya parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin hesaplanması

Ceylan Bal1, Muhittin A. Serdar2, Oya Torun Güngör1, Hüseyin Tuğrul Çelik1, Sedat Abuşoğlu3, Nihal Uğuz1, Gönül Erden1, Metin Yıldırımkaya1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; aynı marka ve model üç ayrı cihazda on adet biyokimya parametresinin ölçüm belirsizliği değerlerinin internal ve eksternal kalite kontrol verilerinden faydalanarak ayrı ayrı hesaplanması ve hesaplanan bu değerlerin Fraser ve CLIA’nın % total izin verilen hata (%TEa) değerleriyle karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Ölçüm belirsizliği hesabında Nordest kılavuzunda tanımlanan Avrupa Akreditasyon Kılavuzu / 12 /, Avrupa Teknik Raporu No: 1 / 3 / ve ISO / DTS 21748 Rehberi / 8 / baz alınarak oluşturulan ve altı aşamadan oluşan ölçüm belirsizliği hesaplama modeli kullanıldı.
BULGULAR: Kan üre nitrojeninin A cihazı için, potasyumun B cihazı için, albumin, kreatinin, sodyum ve total proteinin A, B ve C cihazları için hesaplanan % TEa değerleri Fraser’ın % TEa değerlerinden yüksek bulundu. Kan üre nitrojeninin A, B ve C cihazları için hesaplanan % TEa değerleri CLIA’nın % TEa değerlerinden yüksek bulundu. Glukoz, AST, kolesterol ve trigliserid için her üç cihazda hesaplanan % TEa değerlerinin CLIA ve Fraser’ın % TEa değerlerini aşmadığı tespit edildi.
SONUÇ: Laboratuvarlar ölçüm belirsizliği hesaplama modelini ve değerlendirme kriterlerini oluşturmalı, cihazlar arasındaki analitik farkı kontrol altına almalıdırlar. Laboratuvarlar ayrıca hedefledikleri %TEa değerlerini geçmeyecek biçimde sonuç vermeli ve bu konuda klinisyeni bilgilendirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Ölçüm belirsizliği, klinik biyokimya, CLIA


Calculation of measurement uncertainty of biochemical parameters

Ceylan Bal1, Muhittin A. Serdar2, Oya Torun Güngör1, Hüseyin Tuğrul Çelik1, Sedat Abuşoğlu3, Nihal Uğuz1, Gönül Erden1, Metin Yıldırımkaya1
1Ankara Numune Training And Education Hospital, Department Of Biochemistry,ankara, Turkey
2Gulhane Military Medical Academy, Department Of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey
3İzmir Training And Education Hospital, Department of Biochemistry, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is the calculation of measurement uncertainty values of ten different biochemical parameters by using internal and external quality control datas with three different, but same model and trademark device and the comparison of these values with Fraser’s and CLIA’s total allowable error % (TEa%) values.
METHODS: In the calculation of measurement uncertainty, six step “uncertainty calculation model”, that is defined in Nordest guide which is based on European Accreditation Guideline / 12 /, European Technical Report: 1 / 3 / and ISO / DTS 21748 Guideline / 8 / was used.
RESULTS: TEa% values of blood urea nitrogen for Device A, potassium values for Device B and albumin, creatinine, sodium and total protein values for Device C were found to be higher when compared to TEa% values of Fraser. TEa% of blood urea nitrogen, which has been calculated for Device A, B and C was found to be higher when compared to TEa% values of CLIA. TEa% values which has been calculated for glucose, AST, cholesterol and triglyceride in each three device was not found to be higher than TEa% values of CLIA and Fraser.
CONCLUSION: Laboratories should establish the model for calculation of uncertainity measurement and evaluation criterias and take the analytical difference between devices under control. Also they should give the results which are not exceeding the targeted TEa% values and should inform the clinicians about it.

Keywords: Measurement uncertainty, clinical chemistry, CLIA


Ceylan Bal, Muhittin A. Serdar, Oya Torun Güngör, Hüseyin Tuğrul Çelik, Sedat Abuşoğlu, Nihal Uğuz, Gönül Erden, Metin Yıldırımkaya. Calculation of measurement uncertainty of biochemical parameters. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 538-543

Sorumlu Yazar: Ceylan Bal, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.