Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Kontrollu ilaç Salımı için Fotoçapraz bağlı Poli(Etilen Glikol) Hidrojeller [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 403-415 | DOI: 10.5505/tjb.2014.09719  

Kontrollu ilaç Salımı için Fotoçapraz bağlı Poli(Etilen Glikol) Hidrojeller

Hakan Ayhan, Fatma Ayhan
Muğla Sıtkı Koçman Universitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya&biyomalzemeler Araştırma Laboratuvarı, Muğla, Turkiye.

AMAÇ: Sunulan araştırma kapsamında; PEG bazlı hidrojellerin sentezi, elde edilen hidrojellerin karakterizasyonu ve bu hidrojellerin kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Farklı özelliklere sahip PEG bazlı hidrojellerin fotopolimerizasyon yöntemi ile fotobaşlatıcı kullanılarak serbest-radikal fotopolimerizasyonuyla sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada yüksek biyouyumluluğu nedeniyle poli(etilenglikol) diakrilat makromeri; çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol dimetakrilat, fotobaşlatıcı olarak ise 2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon, kullanılmıştır. Makromer oranı ağırlıkça % 30, 50 ve 100; çapraz bağlayıcı oranı ağırlıkça % 0.25, 1.0, 3.0; fotobaşlatıcı oranı ağırlıkça % 0.1, 0.5 ve 1 değerlerinde değiştirilerek bileşen miktarlarının hidrojellere etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda hidrojellerin dinamik şişme davranışları, ve ilaç salım için uygunluğu denenmiştir. Karakterizasyon kapsamında ATR-FTIR spekturumları alınmıştır. Ağırlığı ve yüklenen ilaç miktarları bilinen kuru polimer disklerin, iyon şiddeti ayarlanmış pH 7.4-2.2 tampon çözeltilerinde ve 37°C’de sabit, 100 vuru/dak. çalkalama hızında ilaç salım deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise sentezlenen ilaç yüklü hidrojellerin ilaç aktiviteleri Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa bakteri kültürlerinin kullanıldığı ortamda test edilmiştir.
BULGULAR: Makromerin artmasıyla hidrojel şişme derecesinin azaldığı tespit edilmiştir. ATR-FTIR Spektrumlarında PEG-DA hidrojelleri için karakteristik sayılabilecek O-H gerilme, C-H gerilme, C=O gerilme ve C-O gerilme titreşim bantları görülmüştür. pH 2.2’de gözlenen ilaç salım hızlarının her iki tip hidrojel için de pH 7,4’e göre oldukça hızlı olduğu gözlenmiştir. Hidrojellerdeki transport mekanizması ise yaygın alarak kullanılan yarı-ampirik bir eşitlikle belirlenmiştir. İlaç yüklü hidrojellerin seçilen bakterilerin üremesini engellediği görülmüştür.
SONUÇ: Sunulan bu çalışmada sentezlenen tüm hidrojeller kontrollü ilaç salımı için uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: PEG, fotopolimerizasyon, kontrollü ilaç salımı, Hidrojeller


Photocrosslinked Poly(Ethylen Glycol) Hydrogels for Controlled Drug Delivery

Hakan Ayhan, Fatma Ayhan
Muğla Sıtkı Koçman University, Department Of Chemistry, Biochemistry&biomaterials Research Laboratory, Muğla, Turkey.

OBJECTIVE: In the work presented, synthesis of PEG based hydrogels, characterization of synthesized hydrogels and usage of these hydrogels in controlled drug release systems were studied.
METHODS: Synthesis of PEG based hydrogels having different properties by photopolymerization by using photoinitiator with free radical photopolymerization were done. In this stage because of their biocompatibility, PEGDA as macromer; EGDMA as cross-linker and DMPA as photoinitiator were used. The macromer amounts 30, 50 and 100%, cross-linker ratio 0.25, 1.0 and 3% and photoinitiator ratio 0.1, 0.5 and 1% by weight were selected. In this scope, dynamic swelling behaviour of hydrogels and their suitability for controlled drug release were tested. The surface characterization of the hydrogels was performed by ATR-FTIR spectrums. The drug release experiments of dry polymer disks with known weight and known loaded drug amount were performed in pH 7.4 and 2.2 buffer solutions with set ionic strengths, in shaking incubator at 37°C constant temperature with a shaking speed of 100bets/min. In the last part of the work, drug activities of synthesized drug-loaded hydrogels were tested in Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa bacteria cultures.
RESULTS: A decrease in swelling degree of hydrogel was observed with an increase in monomer ratio. O-H tension, C-H tension, C=O tension, C-O tension vibration bands which can be said to be a characteristic of PEG-DA hydrogels were observed. The rate of drug release in pH 2.2 for two types of hydrogels was observed to be much faster than pH 7.4. The transport mechanism in hydrogels was determined. It was observed that selected drug-loaded hydrogels were effective on inhibition of the reproduction of both bacteria.
CONCLUSION: In the work presented, all of the hydrogels synthesized were found compatible for the controlled drug delivery.

Keywords: PEG, Photopolymerization, Contrlloed Drug delivery; Hydogels


Hakan Ayhan, Fatma Ayhan. Photocrosslinked Poly(Ethylen Glycol) Hydrogels for Controlled Drug Delivery. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 403-415

Sorumlu Yazar: Hakan Ayhan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.