Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Trombosit fonksiyon testleri [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 549-553 | DOI: 10.5505/tjb.2015.17894  

Trombosit fonksiyon testleri

Zeliha Günnur Dikmen, Filiz Akbıyık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Ve Acil Laboratuvarları

AMAÇ: Kanama hikayesi olan ve standart laboratuvar analizleri ile tanı konulamayan hastalar için trombosit fonksiyon testleri (TFT) önerilmektedir. Bu teknik raporda, trombosit fonksiyonlarını değerlendirmede ve anti-platelet tedavi takibinde kullanılan ex vivo yöntemler incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Işık transmisyon agregometri, trombosit fonksiyonlarını değerlendirmede altın standart kabul edilmektedir. Bu yöntemde, trombosit agonistleri kullanılarak in vitro ortamda trombositlerin aktivasyon ve agregasyonu ölçülür. Yaygın olarak kullanılan agonistler adenosine diphosphate (ADP), araşidonik asit, kollajen, epinefrin, trombin ve ristosetindir. İmpedans aggregometri yöntemi ile çalışan Multiplate (Roche) analizöründe ise agonist varlığında aktive olan trombositler, trombojenik ikiz metal sensörler üzerinde agrege olur ve impedans artışı ölçülür. Paralel olarak aynı anda 5 farklı kanalda aspirin, ADP, trombin-reseptör aktive edici peptid (TRAP), kollajen ve ristosetin testlerinin çalışılabilmesi mümkündür. PFA-200 (Siemens) analizörü, primer hemostazı in vitro şartlarda simüle eden bir sistemdir, yaygın olarak kanama zamanı testi yerine kullanılmaktadır, ayrıca platelet fonksiyon bozuklarının tanısında ve anti-platelet tedavinin takibinde kullanılabilir. Verifynow sistemi (Accumetrics), aspirin, ADP reseptör antagonistleri ve fibrinojen antagonistleri gibi anti-platelet ilaçlara bağlı görülen platelet disfonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan otomatize bir hastabaşı sistemidir. Bu sistemde, fibrinojen kaplı plastik bilyaların üzerine plateletlerin agrege olması sonucunda izlenen transmittans değişimi ölçülür.
BULGULAR: Trombosit fonksiyonlarını değerlendirmeye yönelik bu sistemlerin laboratuvarlarda ve hasta başında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
SONUÇ: Klinik laboratuvarlar logistik durumlarına uygun, ihtiyaçlarına yönelik, testin aciliyetini ve maliyetini göz önüne alarak kendileri için en uygun metodu seçmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Trombosit fonsiyon testleri, anti-platelet tedavi


Platelet function tests

Zeliha Günnur Dikmen, Filiz Akbıyık
Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Core And Emergency Laboratories

OBJECTIVE: Platelet function tests are recommended for patients when bleeding symptoms are not fully explained by standard laboratory investigations. In this report, we discussed ex vivo methods to evaluate platelet functions and and anti-platelet therapy.
METHODS: Light transmission aggregometry is the gold standart for evaluating platelet functions. In this method, in vitro platelet activation and aggregation is evaluated by using platelet agonists. The most fequently used agonists are adenosine diphosphate (ADP), arachidonic acid, kollagen, epinephrin, trombin and ristocetin. Multiplate analyzer (Roche) is based on impedans aggregometry in which activated platelets aggregate on trombogenic twin metal sensors and the increase in impedance is measured. Five different tests can be run at the same time in parallel such as aspirin, ADP, thrombin receptor-activating peptide (TRAP), collagen and ristocetin tests. Platelet function analyser (PFA-200) (Siemens) simulates primary hemostasis in vitro and widely used for in vitro bleeding time. Additionally, it can be used to detect inherited, acquired and drug-induced platelet dysfunction. Verifynow (Accumetrics) is an automated point of care system for the evaluation of platelet disfunctions due to anti-platelet therapy such as aspirin, ADP reseptör antagonists and fibrinojen antagonists. The system measures the changes in light transmittance caused by platelets aggregating on fibrinogen coated plastic balls.
RESULTS: These systems for the assesment of platelet functions are becoming increasingly common either in laboratories or as point of care systems.
CONCLUSION: The laboratories should select the best method for their purpose according to their localisation, requirement, the urgency and cost of the test.

Keywords: Platelet function tests, anti-platelet therapy


Zeliha Günnur Dikmen, Filiz Akbıyık. Platelet function tests. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 549-553

Sorumlu Yazar: Zeliha Günnur Dikmen, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.