Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Demir eksikliği ve inflamasyon anemili çocuklarda serum hepsidini, demir metabolizması ve enfeksiyon parametreleri [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 529-533 | DOI: 10.5505/tjb.2014.19480  

Demir eksikliği ve inflamasyon anemili çocuklarda serum hepsidini, demir metabolizması ve enfeksiyon parametreleri

Nilgün Selçuk Duru1, Hatice Seval2, Mahmut Çivilibal1, Macit Koldaş2, Murat Elevli1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Turkey

AMAÇ: Hepsidin demir metabolizmasının düzenlenmesinde anahtar rol oynar ve enterositlerde ve makrofajlarda demirin sekestrasyonuna yol açar. Demir eksikliği ve inflamasyon anemisi olan çocuklarda hepsidinin rolü açık değildir. Bu çalışmada serum hepsidin düzeylerinin demir eksikliği ve inflamasyon anemisinde bir belirleyici olarak kullanımı pediyatrik popülasyonda çalışıldı. Ayrıca hepsidinin infeksiyonlarda interlökin-6 (IL-6) tarafından indüklenen bir akut faz reaktanı olduğu bilinir. Bu nedenle serum hepsidin düzeyleri ile inflamatuar markerlar arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya 50 anemili (37’si inflamasyon, 13’ü demir eksikliği) çocuk ve onlarla benzer yaş grubunda ve cinsiyette 17 sağlıklı çocuk (kontrol grubu) alındı. Serum hepsidin düzeyleri, demir metabolizması ile ilgili olarak ferritin, demir ve demir bağlama kapasitesi parametreleri ve infeksiyon belirteçleri olarak da CRP, lökosit sayısı ve nötrofil oranları belirlendi.
BULGULAR: Serum hepsidin düzeyleri inflamasyon anemili grupta (362,63±132,27 ng/mL) demir eksikliği anemisi (234,10±93,59 ng/mL) ve sağlıklı kontrol grubundan (220,44±49,52 ng/mL) anlamlı olarak daha yüksekti ( p=0,002, p<0,001,sırasıyla). Serum hepsidin düzeyleri ferritin (r =0,246, p = 0,045), lökosit sayısı (r=0,259, p=0, 034) ve CRP (r =0,426, p<0,001) düzeyleri ile pozitif olarak ilişkili bulundu.
SONUÇ: Çalışma hepsidinin inflamasyon ve demir eksikliği anemisini ayırt etmede uygun olacağını düşündürdü. İlave olarak serum hepsidin düzeyleri akut faz reaktanları ile anlamlı olarak ilişkili olup infeksiyonların başlangıcında hızla azalmaya başlayan CRP’ den daha yararlı bir marker olacağı kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: anemi, ferritin, hepsidin, enfeksiyon, inflamasyon, demir eksikliği


Serum hepcidin, iron metabolism and infection parameters in children with anemia of inflammation and with iron deficiency anemia

Nilgün Selçuk Duru1, Hatice Seval2, Mahmut Çivilibal1, Macit Koldaş2, Murat Elevli1
1Department Of Pediatrics, Haseki Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Biochemistry, Haseki Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Hepcidin is a key regulator of iron homeostasis. Increased hepcidin concentrations cause iron sequestration in enterocytes and macrophages. The role of hepcidin in children with iron-deficiency anemia and anemia of inflammation is unclear. In this study, we aimed to evaluate the use of serum hepcidin level as an index for iron deficiency and inflammation anemia in pediatric population. Furthermore, hepcidin is also known to be an acute-phase reactant induced by interleukin-6 (IL-6) during infection. Therefore, we investigated the relationships between hepcidin and inflammatory markers.
METHODS: : This study included 50 children with anemia (13 with iron deficiency and 37 with inflammation) and 17 age- and gender-matched healthy children (control group). Parameters related to iron metabolism (ferritin, serum iron and total iron binding capacity), infection ( C- reactive protein, white blood cell count and neutrophil percentage) and hepcidin levels were measured.
RESULTS: Serum hepcidin levels in patients with anemia of inflammation (362.63±132.27 ng/mL) were significantly higher than in patients with iron-deficiency anemia (234.10±93.59 ng/mL) and healthy controls (220.44±49.52 ng/mL) (p=0.002, p<0.001, respectively). Serum hepcidin levels were positively correlated with ferritin (r=0.246, p=0.045), leucocytes (r=0.259, p=0.034) and CRP (r=0.426, p<0.001) levels in all children.
CONCLUSION: This study suggested that hepcidin may have the potential advantage of being able to distinguish between anemia of inflammation and iron-deficiency anemia. In addition, serum hepcidin levels are significantly correlated with acute phase reactants and can be more useful marker than CRP which decreases quickly after the onset of an infection

Keywords: anemia, ferritin, hepcidin, infection, inflammation, iron deficiency


Nilgün Selçuk Duru, Hatice Seval, Mahmut Çivilibal, Macit Koldaş, Murat Elevli. Serum hepcidin, iron metabolism and infection parameters in children with anemia of inflammation and with iron deficiency anemia. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 529-533

Sorumlu Yazar: Nilgün Selçuk Duru, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.