Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Yozgat Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 534-537 | DOI: 10.5505/tjb.2014.25338  

Yozgat Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi

Gökhan Doğukan Akarsu1, Aysun Çetin2, Ahmet Öztürk3, Rukiye Höbek Akarsu4
1Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Kayseri
4Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Doğum- Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yozgat

AMAÇ: Bu çalışmada amacımız Yozgat bölgesinde üçlü tarama test belirteçlerinin medyan değerlerinin belirlenmesi ve yeni hesaplanan medyan değerlerinin kullanılmakta olan SsdwLab 5 medyan değerleriyle karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışma 2011- 2012 yılları arasında Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi biyokimya labaratuvarında üçlü tarama testi yaptırmak için başvuran, 14-18. gebelik haftaları arasında olan, toplam 721 gebede alpha-fetoprotein (AFP), beta-human chorionic gonadotropin (β-HCG) ve unconjugated estriol (uE3) değerleri geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm parametreler 14-18. haftalara göre yeniden hesaplanmıştır. Yeni hesaplanan medyan değerleri SsdwLab 5 medyan değerleri ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Yeni hesaplanan 15. hafta β-HCG medyan değeri, programdaki β-HCG medyan değerinden anlamlı derecede yüksek, 17, 18. hafta β hCG medyan değerleri, programdaki β hCG medyan değerlerinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p <0.05). Yeni hesaplanan 15. hafta AFP medyan değeri, programdaki AFP medyan değerinden anlamlı derecede yüksek (p <0.05) bulunmuştur. Yeni hesaplanan 16, 17, 18. hafta uE3 medyan değerleri, programdaki uE3 medyan değerlerinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p <0.05).
SONUÇ: Prenatal risk değerlendirmesi sırasında kullanılmakta olan programlara girilmiş medyan değerleri yerine, bölgelere ait medyan değerlerinin kullanılması üçlü tarama tarama testlerinin güvenilirliğini arttırmasına, prenatal risklerin daha doğru hesaplamasına, anne ve fetüsün gereksiz yere invaziv testlere maruziyetinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Üçlü tarama testi, bölgesel medyan, prenatal tanı


Determınatıon Of The Medıan Values Of Trıple Test Screening Parametres İn Yozgat Regıon

Gökhan Doğukan Akarsu1, Aysun Çetin2, Ahmet Öztürk3, Rukiye Höbek Akarsu4
1Yozgat City Police Department, Yozgat, Turkey
2Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biochemistry, Kayseri, Turkey
3Erciyes University Medical Faculty, Department Of Biostatistics, Kayseri, Turkey
4Bozok University School Of Health Sciences, Department Of Obstetrics Nursing, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: In this study our purpose was to determine the median values of the triple test screening parameters in Yozgat region and to compare with new calculated median values being used to SsdwLab5 median values.
METHODS: The study retrospectively investigated alpha-fetoprotein (AFP), beta-human chorionic gonadotropin (β-HCG) and unconjugated estriol (uE3) values among 721 pregnant women who visited to Biochemical Laboratory of Yozgat Bozok Maternity and Children’s Diseases Hospital in order to have triple screening test between 2011 and 2012 and whose gestational ages were between 14th and 18th week. All parameters were recalculated according to14-18. weeks. The compared with new calculated median values to SsdwLab5 median values.
RESULTS: As a result; it was found out that the newly calculated median β hCG values in the 15th week were significantly higher than median β-HCG values in the program whereas median β hCG values in the 17th and 18th week were significantly lower than median β-HCG values in the program (p <0.05). The newly calculated median AFP values in the 15th week were significantly higher than median AFP values in the program (p <0.05). The newly calculated median uE3 values in the 16th, 17th and 18th weeks were significantly lower than median uE3 values in the program (p <0.05).
CONCLUSION: Instead of the use of the median values already entered in the program during the prenatal risk assessment; the use of median values specific to each province may contribute to the reliability of triple screening tests, to a more accurate calculation of prenatal risks and to prevention of unnecessary invasive tests used for mother and fetus.

Keywords: Triple test screening, regional median values, prenatal diagnosis


Gökhan Doğukan Akarsu, Aysun Çetin, Ahmet Öztürk, Rukiye Höbek Akarsu. Determınatıon Of The Medıan Values Of Trıple Test Screening Parametres İn Yozgat Regıon. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 534-537

Sorumlu Yazar: Gökhan Doğukan Akarsu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.