Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Adipoz Doku Kaynakli İnflamatuvar ve Proanjiyojenik Sitokinlerin Proliferatif Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 495-502 | DOI: 10.5505/tjb.2014.38039  

Adipoz Doku Kaynakli İnflamatuvar ve Proanjiyojenik Sitokinlerin Proliferatif Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi

Demet Aban Yabanoğlu1, Çağman Sun Tan2, Sibel Kadayıfçılar1, Bora Eldem1, Sevilay Karahan3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmunoloji Ünitesi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Proliferatif Diyabetik Retinopatide (PDR) serum ve vitreus TNF-α, IL-6, VEGF, IL-1β, IL-8, IL-17, MCP-1, IL-1Ra, IL-10 konsantrasyonlarını saptamak ve adipoz doku kaynaklı inflamatuvar sitokinlerin PDR patogenezindeki etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: 22 PDR hastası prospektif olarak değerlendirildi. Kontrol grubu olarak 7 kadavra ile 11 idiyopatik epiretinal membran veya maküler delik olgusu değerlendirildi. Adipositokin konsantrasyonlarını değerlendirmede çoklu boncuk analizi yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: Vitreus VEGF,IL-6 ve IL-8 konsantrasyonları PDR grubunda kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek saptandı. PDR grubunda vitreus IL-17,IL-6 ve IL-8 konsantrasyonları serum değerlerinden anlamlı olarak yüksek saptanırken, vitreus IL-10 ve IL-1Ra değerleri serum değerlerinden anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Diyabetik hastlarda vücut kütle indeksi, açlık kan glukozu ve glikozile hemoglobin ile adipositokin konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: PDR’de vitreus pro- ve anti- inflamatuvar adipositokinler arasındaki denge proinflamatuvar ve proanjiyojenik sitokinler lehine bozulmuştur. Çalışmamız PDR’deki damarsal patolojide adipositokinlerin rolünü desteklemektedir. Oyle gorunuyor ki PDR lokalize bir inflamatuvar hastaliktir. Bununla birlikte obezite PDR’de inflamatuvar moleküllerin asıl kaynağı olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu boncuk analizi, adipoz doku, adipositokinler, obezite, proliferatif diyabetik retinopati, inflamasyon


Effect of Adipose Tissue-Derived Inflammatory and Proangiogenic Cytokines on Proliferative Diabetic Retinopathy

Demet Aban Yabanoğlu1, Çağman Sun Tan2, Sibel Kadayıfçılar1, Bora Eldem1, Sevilay Karahan3
1Department of Ophthalmology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Immunology Unit, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Biostatistics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: To determine the vitreous and serum concentrations of TNF-α, IL-6, VEGF, IL-1β, IL-8, IL-17, MCP-1, IL-1Ra, IL-10 in patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) and to investigate the effect of adipose tissue on the pathogenesis of PDR.
METHODS: 22 patients with PDR were prospectively evaluated. 7 cadavers and 11 patients with idiopathic epiretinal membrane or macular hole served as the controls. Multiplex bead array technology was employed to assess the concentrations of the cytokines.
RESULTS: The intravitreal levels of VEGF, IL-8, IL-6 were significantly higher in PDR group than control groups. In PDR group, the levels of IL-17, IL-8, IL-6 were significantly elevated in the vitreous, whereas the intravitreal levels of IL-10, IL-1Ra were found to be significantly lower than the serum concentrations. No significant correlation was found between cytokine levels and body mass index (BMI), fasting blood glucose (FBG), or glycated haemoglobin (HbA1c) of diabetic patients.
CONCLUSION: In PDR the balance between the intravitreal pro- and anti- inflammatory adipocytokines is disturbed in favor of proinflammatory and proangiogenic cytokines in the vitreous humour. This study supports the role of adipocytokines in vascular pathology in PDR. It seems that PDR is a local inflammatory disease. However, obesity may not be the root of the inflammatory mediators in PDR.

Keywords: multiplex bead analysis, adipose tissue, adipocytokines, obesity, proliferative diabetic retinopathy, inflammation


Demet Aban Yabanoğlu, Çağman Sun Tan, Sibel Kadayıfçılar, Bora Eldem, Sevilay Karahan. Effect of Adipose Tissue-Derived Inflammatory and Proangiogenic Cytokines on Proliferative Diabetic Retinopathy. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 495-502

Sorumlu Yazar: Demet Aban Yabanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.