Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

İyi klinik laboratuvar uygulamaları kapsamında Tiroid Stimulan Hormon ve Prostat Spesifik Antijen parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 476-481 | DOI: 10.5505/tjb.2014.49358  

İyi klinik laboratuvar uygulamaları kapsamında Tiroid Stimulan Hormon ve Prostat Spesifik Antijen parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi

Sakine Türkmen1, Sembol Türkmen Yıldırmak2, Murat Yekrek1, Burak Çimen1, Sacide Atalay1, Nurcan Çetin Paker1, Yuksel Gulen Cicek2, Mustafa Durmuscan2
1Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
2Sağlık Bakanlığı Istanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

AMAÇ: Laboratuvarda kalite kapsamında değerlendirilen akreditasyon uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Ölçüm belirsizliği(b) test sonucunun kalitesi ve güvenilirliği hakkında bilgiler sağlar. Biyokimyasal testlerden tiroid stimulan hormon (TSH)ve prostat spesifik antijen (PSA), hem alt hem de üst referans limitleri tedaviyi yönlendirici öneme sahip analitlerdir. Gerek alt ve üst referans limitlerinin güvenilirliğini gerekse tedavinin takibi için biyolojik değişim dışındaki farkları göstermek için çalışmamızda bu iki analitin ölçüm belirsizliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca PSA ölçümlerinin standardizasyonu için kullanılan iki farklı kalibratörle (WHO ve Hybritech) elde edilen sonuçların uyumu incelendi.
YÖNTEMLER: Belirsizlik bileşenleri olarak kalibratör ve kalibrasyon kayma belirsizliği, kit sertifika belirsizliği ve tekrarlanabilirlik belirsizliği hesaplandı. Belirsizlik bileşenlerinin ortalamaya göre karelerinin toplamının karekökü alınarak ortalamaya göre standart birleşik belirsizlik (bc/C analiz) bulundu. Bulunan standart birleşik belirsizlik (Bc) uygun bir k faktörü (kapsam faktörü) ile çarpılarak genişletilmiş belirsizlik (B=k×bc) elde edildi. PSA ölçümlerinin standardizasyonu için kullanılan iki farklı kalibratörle elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Elde edilen belirsizlik sonuçları kabul edilebilir toplam hata sınırları içindeydi.
Bu çalışmada WHO materyali ile kalibre edilen yöntemle elde edilen PSA değerleri, Hybritech kalibratörü ile kalibre edilen yöntemdeki değerlere kıyasla yaklaşık %20 daha düşük bulundu.

SONUÇ: İyi laboratuar pratiği doğrultusunda GUM (Guide to the Expression of Uncertanty in Measurement) ve EUROCHEM (A Focus for Analytical Chemistry in Europe) çerçevesinde ölçüm belirsizliği hesabına örnek olarak çalışılan total PSA, serbest PSA ve TSH çalışmalarının her iki kalibratörle yapılan ölçüm belirsizlikleri biyolojik varyasyon limitleri dahilinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ölçüm Belirsizliği, Tiroid Stimulan Hormon, Prostat Spesifik Antijen


Within the context of good clinical laboratory practices evaluation of measurement uncertainty of Thyroid Stimulating Hormone and Prostate Specific Antigen parameters

Sakine Türkmen1, Sembol Türkmen Yıldırmak2, Murat Yekrek1, Burak Çimen1, Sacide Atalay1, Nurcan Çetin Paker1, Yuksel Gulen Cicek2, Mustafa Durmuscan2
1Department Of Medical Biochemistry, Ministry Of Health Haydarpasa Numune Educational And Research Hospital
2Department Of Medical Biochemistry, Ministry Of Health Istanbul Okmeydanı Educational And Research Hospital

OBJECTIVE: Accreditation practices that are considered in the scope of quality in laboratories are rapidly becoming widespread. Measurement uncertainty (u)provides information about the quality and reliability of test results. Among biochemical tests thyroid stimulating hormone (TSH) and prostate specific antigen (PSA) with their low and high reference interval limits have prognostic value for treatment. The aim of this study was to determine the measurement uncertainties of these two analytes by illustrating the reliability of lower and upper reference limits and the differences other than biological changes for treatment follow up. The compatibility of results obtained using two different calibrators (WHO and Hybritech) for standardizing PSA measurements were also investigated.
METHODS: Calibrator and calibration drift uncertainty, reagent certificate uncertainty, and reproducibility uncertainty were calculated as components of uncertainty. Standard combined uncertainty relative to mean (uc/C analysis) was found by taking square roots of squares of uncertainty components relative to mean. The enlarged uncertainty (U=k×uc) was obtained by multiplying the standard combined uncertainty (uc) with an appropriate k factor (scope factor). The obtained results using two different calibrators for standardizing of PSA measurements were compared.
RESULTS: The obtained results of measurement uncertainty were lower than limits of total allowable error. PSA values obtained with the method calibrated with WHO calibrator were found to be approximately 20% lower than those obtained with the method calibrated with Hybritech calibrator.
CONCLUSION: The measurement uncertainty results obtained from two calibrators in total PSA, free PSA and TSH was found within the limits of biological variation in accordance with good clinical laboratory practices under GUM (Guide to the Expression of Uncertanty in Measurement) and EUROCAM (A Focus for Analytical Chemistry in Europe).

Keywords: Measurement uncertainty, Thyroid Stimulating Hormone, Prostate Specific Antigen


Sakine Türkmen, Sembol Türkmen Yıldırmak, Murat Yekrek, Burak Çimen, Sacide Atalay, Nurcan Çetin Paker, Yuksel Gulen Cicek, Mustafa Durmuscan. Within the context of good clinical laboratory practices evaluation of measurement uncertainty of Thyroid Stimulating Hormone and Prostate Specific Antigen parameters. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 476-481

Sorumlu Yazar: Sembol Türkmen Yıldırmak, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.