Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Purification and Recovery of Invertase from Potato Tubers (Solanum tuberosum) by Three Phase Partitioning and Determination of Kinetic Properties of Purified Enzyme [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 443-448 | DOI: 10.5505/tjb.2014.78949  

Purification and Recovery of Invertase from Potato Tubers (Solanum tuberosum) by Three Phase Partitioning and Determination of Kinetic Properties of Purified Enzyme

Yonca Duman, Erdem Kaya
Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı

AMAÇ: Üçlü faz ayrılması proteinleri ve enzimlerin geri kazanılması ve saflaştırılması için ekonomik ve basit bir yöntemdir. Bu yöntemde proteinler sulu ya da ara fazda toplanırken; ham enzimin kontamine içeriği üst kısımdaki organik fazda toplanma eğilimindedir. Bu çalışmada patates yumrularında üçlü faz ayrılması ile invertaz saflaştırılması ve geri kazanımı gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Üçlü faz ayrımı iki döngüde gerçekleştirilmiştir. birinci döngüde enzim %121 geri kazanım ve 5.67 saflaştırma katsayısı ile %20 amonyum sülfat doygunluğunda ve1.0: 1.0 t-butanol: ham enzim oranı ile sulu fazda görülmüştür. İkinci döngüde ise amonyum sülfat oranı %25'e çıkarılıp t-butanol ve ham enzim oranı sabit bırakılarak optimize edilmiştir.
BULGULAR: Saflaştırma katsayısı ve enzim geri kazanımı sırasıyla 12.8 ve %156 olarak belirlenmiştir. Ayrıca enzimin Km değeri optimal sıcaklığı, sıcaklık stabilitesi, optimal pH'sı ve pH stabilitesi belirlenmiştir.
SONUÇ: Çalışma Üçlü faz ayırma yönteminin invertazın patataes yumrularından alınması için etkili ve elverişli yöntem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Üçlü faz ayrımı, invertaz, geri kazanım, saflaştırma, patates


Üçlü Faz Ayırma Yöntemi ile Patates (Solanum tuberosum) yumrularından İnvertazın Saflaştırılması ve Geri Kazanımı ve Saflaştırılmış Enzimin Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yonca Duman, Erdem Kaya
Kocaeli University, Science Art Faculty, Chemistry Department, Biochemistry

OBJECTIVE: Three phase partitioning (TPP) is a simple and economical purification and recovery technique for proteins and also enzymes. In this technique; proteins are separated in the interfacial or lower phase while contaminant parts of crude extract partitioning occur in the upper organic phase. In this study invertase was purified and recovered from potato by TPP.
METHODS: The highest enzyme recovery of 121% and purification fold 5.67 was seen in the aqueous phase at the 20% ammonium sulfate saturation with 1.0: 1.0 t-butanol ratio at the first cycle of partitioning. The TPP was optimized by adding ammonium sulfate to final concentration at 25% with the constant t-butanol ratio to starting material.
RESULTS: Purification fold and activity recovery were found as 12.8 and 156%, respectively. The Km value, optimal temperature and optimal pH of purified enzyme were also determined.
CONCLUSION: The present study showed that, TPP can be an attractive and effective technique for the extraction of invertase from potato.

Keywords: TPP, invertase, recovery, purification, potato tuber.


Yonca Duman, Erdem Kaya. Üçlü Faz Ayırma Yöntemi ile Patates (Solanum tuberosum) yumrularından İnvertazın Saflaştırılması ve Geri Kazanımı ve Saflaştırılmış Enzimin Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 443-448

Sorumlu Yazar: Yonca Duman, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.