Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Deneysel karbondioksit pnömoperitonyum modelinde Dexmedetomidine’in oksidan-antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 488-494 | DOI: 10.5505/tjb.2014.79836  

Deneysel karbondioksit pnömoperitonyum modelinde Dexmedetomidine’in oksidan-antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması

Nilay Taş1, Tülin Bayrak2, Özgür Yağan1, Ahmet Bayrak2, Sevil Işık3, Sema Nur Ayyıldız2, Murat Karakahya4, Burcu Üstün5, Tevfik Noyan2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ad, Ordu, Türkiye
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastrocerrahi Bd, Ordu, Türkiye
4Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ordu, Türkiye
5Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, karbondioksit pnömoperitonyum sırasında splanknik sahada oluşan oksidan ve antioksidan sistemlerdeki değişiklikleri ve Dexmedetomidine uygulamasının bu değişiklikler üzerine etki gösterip göstermediğini tespit etmektir.
YÖNTEMLER: 40 adet, 200-250g ağırlıkta Sprague–Dawley türü dişi rat randomize olarak dört gruba ayrıldı. Group I; Kontrol grubu, Group II; Pnömoperitonyum uygulanmayan sadece Dexmedetomidine (Precedex 200µg/2ml, Hospira Inc, USA) verilen grup, Group III; 60 dakika boyunca 12 mmHg basınç ile pnömoperitonyum uygulanan ancak Dexmedetomidine verilmeyen grup, Group IV; 60 dakika boyunca 12 mmHg basınç ile pnömoperitonyum uygulanan ve insuflasyondan 30 dakika önce Dexmedetomidine verilen grup. Ratlardan, desuflasyon sonrası 30 dakika dinlendirildikten sonra İskemi Modifiye Albümin (İMA), Miyeloperoksidaz (MPO), İleri oksidasyon protein ürünleri (AOPP), Katalaz (CAT), Paroksonaz (PON1) and Platelet aktive edici faktör asetil hidrolaz (PAF-AH) analizi için kardiyak ponksiyonla kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; oksidatif stres belirteçleri olan serum IMA düzeyleri ve MPO aktivesi grup III’de artmış (p<0.05), IMA düzeyi ise grup II’de azalmış olarak tespit edildi (p<0.05). Grup II ile karşılaştırıldığında; IMA ve AOPP düzeyleri grup III’de artmış olarak tespit edildi (p<0.01). Grup III ile karşılaştırıldığında ise; IMA ve AOPP düzeyleri grup IV’de azalmış olarak tespit edildi (p<0.01). Antioksidan belirteç olan serum CAT aktivitesi kontrol grubuna göre grup II’de artmış (p<0.05), PONve PAF-AH aktiviteleri ise grup II’ye göre grup III’de azalmış olarak bulundu (p<0.05). Bununla birlikte, PAF-AH aktivitesi kontrol grubuna göre grup III’de azalmış olarak bulundu (p<0.05), diğer gruplarda ise anlamlı değişiklik tespit edilmedi (p>0.05).
SONUÇ: Pnömoperitonyum neden olduğu iskemi reperfüzyon hasarı öncesinde Dexmedetomidine verilmesinin, akut dönemde oksidatif hasarı azaltıp, antioksidan aktiviteyi artırarak olumlu etkiye neden olabileceği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dexmedetomidine, iskemi – reperfüzyon hasarı, oksidan – antioksidan sistem, pnömoperitonyum


The effects of Dexmedetomidine on oxidant - antioxidant systems in the experimental model of carbondioxide pneumoperitoneum

Nilay Taş1, Tülin Bayrak2, Özgür Yağan1, Ahmet Bayrak2, Sevil Işık3, Sema Nur Ayyıldız2, Murat Karakahya4, Burcu Üstün5, Tevfik Noyan2
1Department Of Anesthesiology, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
3Department Of Gastroenterological Surgery, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
4Clinic Of General Surgery, Ordu University Training And Resarch Hospital, Ordu, Turkey
5Department Of Anesthesiology, Faculty Of Medicine, Ondokuzmayıs University, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the changes of oxidative and anti-oxidative systems in the splanchnic area during carbon dioxide pneumoperitoneum and to determine whether the administration of dexmedetomidine has effects on these systems.
METHODS: Forty rats were randomized into four groups: Group I; Control, Group II; No pneumoperitoneum, Dexmedetomidine administration, Group III; Pneumoperitoneum, no Dexmedetomidine administration and Group IV; Pneumoperitoneum and Dexmedetomidine administration 30 minutes before insufflation. The rats were rested 30 minutes after desufflation and blood samples were obtained for; ischaemia modified albumin (IMA), myeloperoxidase (MPO), advanced oxidation protein products (AOPP), catalase (CAT), paraoxonase (PON1) and platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH) analyses.
RESULTS: When compared with the control group; the serum IMA levels significantly decreased in group II, and also increased in group III as compared to control (p<0.05). IMA levels were also significantly decreased in both groups II and IV as compared to group III (p<0.001). Serum MPO activity increased in group III as compared to control (p<0.05). Serum AOPP levels were significantly increased in group III as compared to group II (p<0.01) and decreased in group IV as compared to group III (p<0.01). Serum CAT activity was higher in group II than controls (p<0.05). Serum PON and plasma PAF-AH activities significantly decreased in grup III as compared to group II (p<0.05) and plasma PAF-AH activity were decreased in group III as compared to controls (p<0.05).
CONCLUSION: In conclusion, administration of dexmedetomidine; prior to ischemia reperfusion injury caused by pneumoperitoneum; reduces the oxidative injury and increases the antioxidatant activity in the acute period.

Keywords: Dexmedetomidine, ischemia-reperfusion injury, oxidant-antioxidant system, pneumoperitoneum.


Nilay Taş, Tülin Bayrak, Özgür Yağan, Ahmet Bayrak, Sevil Işık, Sema Nur Ayyıldız, Murat Karakahya, Burcu Üstün, Tevfik Noyan. The effects of Dexmedetomidine on oxidant - antioxidant systems in the experimental model of carbondioxide pneumoperitoneum. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 488-494

Sorumlu Yazar: Nilay Taş, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.