Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Kalite planlama araçlarının klinik kimya laboratuvarındaki önemi [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 554-561 | DOI: 10.5505/tjb.2015.80488  

Kalite planlama araçlarının klinik kimya laboratuvarındaki önemi

Leman Tomak, Yüksel Bek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bir laboratuvarda kalite planlaması, bir test için istenilen ya da gerek duyulan kalitenin tasarlanması şeklinde tanımlanabilir. Uygun seçimle en verimli kalite kontrol kuralları ve kontrol ölçüm sayısının saptanması hedeflenir. Bu çalışmada kalite kontrol prosedürü seçiminde kullanılan kalite planlama araçlarının özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada kalite kontrol prosedürü seçiminde kullanılan kalite planlama araçları simülasyonla oluşturulan veri için çalıştırıldı. Bu araçlar, hem klinik “karar aralığı”, hem de analitik toplam hata modeli için oluşturuldu. Her iki model için veriler EZ Rules 3.0 programı ile değerlendirilerek OPSpecs grafiği ve kritik hata grafiği oluşturuldu.
BULGULAR: Kritik hata grafiği, klinik “karar aralığı” modeli için N=4, R=1 olan kontrol prosedürlerinin tümünün hata tespit olasılığı % 90’ın üstünde ve yanlış red olasılığı % 5’in altında, analitik toplam hata modeli için hata saptama olasılığı % 100 ve yakın bir değer olup, yanlış red olasılığı % 5’in altında olarak saptandı. OPSpecs grafiğine ait “karar aralığı” modeli ve toplam hata modeli için kullanılabilir uygunlukta olan prosedürler N=4 ve R=1 şeklinde idi.
SONUÇ: Sonuç olarak ölçüm prosedürünün gözlenen rasgele hata, sistematik hata temelinde gerekli kontrol ölçümleri sayısı ve kontrol kurallarının seçimini kolaylaştıran bu yaklaşımlar, klinik kimya laboratuvarlarında kalite kontrol değerlendirmeleri için önemlidir. Bununla birlikte yazılım programları olmadan elde edilmesi ve yorumlanması zordur.

Anahtar Kelimeler: Kalite kontrol, kalite planlama araçları, laboratuvar yeterlilik testi


The importance of quality planning tools in clinical chemistry laboratory

Leman Tomak, Yüksel Bek
Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Biostatistics And Medical Information Department, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: Quality planning in a laboratory can be defined as designing quality wanted or required for a test. The objective of a suitable choice is to determine the most efficient quality control rules and the number of control measurements. The aim of this study is to evaluate the features of the tools of quality planing while choosing quality control procedure.
METHODS: In this study, the tools of quality planing used to choose quality control procedure were operated for the data generated by simulation. These tools were created for both clinical decision interval and total analytical error model. EZ Rules 3.0 programme was used to obtain OPSpecs chart and critical error chart for both models.
RESULTS: In critical error chart, in clinical decision interval model, N=4, R=1 as control procedures, probability of detecting error is over 90% and probability of refusing wrong is less than 5%, in total analytical error model, probability of error detecting is almost 100%, probability of refusing wrong is less than 5%. Procedures applicable to total analytical error model and clinical decision interval model of OPSspecs model are N=4 and R=1.
CONCLUSION: As a result, the number of control measurements required based on random and systematic error observed in the measurement procedure, and the above mentioned approaches, which facilite selecting control rules are important for quality control evaluations in clinical chemistry laboratories. In addition they are difficult to comment and to obtain without software.

Keywords: Quality control, quality planning tools, laboratory proficiency testing


Leman Tomak, Yüksel Bek. The importance of quality planning tools in clinical chemistry laboratory. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 554-561

Sorumlu Yazar: Leman Tomak, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.