Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Talasemi taramasında Agilent 1100 (CHROMSYSTEMS) VE Tosoh HLC-723 G8 HPLC sistemlerini Karşılaştırılması [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 544-548 | DOI: 10.5505/tjb.2015.80774  

Talasemi taramasında Agilent 1100 (CHROMSYSTEMS) VE Tosoh HLC-723 G8 HPLC sistemlerini Karşılaştırılması

Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Özgür Aydın3, Fatma Demet Arslan İnce4, İbrahim Gök1, Necat Yılmaz1
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Antalya
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Antalya
3Batman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi
4Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir

AMAÇ: Günümüzde değişik marka ve modelde HPLC (High Performance Liquid Chromatography) sistemleri talasemi taraması için kullanılmakta fakat bu cihazların birbiri ile olan uyumu bilinmemektedir. Bu amaçla, biz bu çalışmada chromsystems kolon ve kitlerini kullanarak Agilent 1100 marka HPLC cihazı ile yeni geliştirilen Tosoh HLC 723 G8 marka HPLC cihazını talasemi taraması bakımından birbirleri ile olan uyumu araştırdık.
YÖNTEMLER: Talasemi taraması yapılan 32’si erkek, 47’si kadın toplam 79 kişi prospektif olarak çalışmaya alındı. Her iki cihazda tek seferde çalışılan hemoglobin A2 (HbA2) değerleri için istatistiksel uyum, iki-yönlü rasgele sınıfiçi korelasyon katsayısı (SKK), Cohen’s kappa katsayısı, korelasyon katsayısı (r) ve regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Analiz sonucunda örneklerin 26’sı (%32.9) β-talasemi taşıyıcısı, 29’u (%36.7) anemik ve 24’ü (%30.3) normal olarak saptandı. HbA2 değerleri için r=0.902, SKK= 0.831 (p<0.0001) olarak bulundu. Yapılan regresyon analizinde HbA2 için Y=0,915 + 0.559X (p<0.0001) olarak bulundu. Bununla birlikte, Cohen’s Kappa katsayısı 1 olarak bulundu.
SONUÇ: Korelasyon regresyon ve diğer istatistiksel analizlere göre iki cihazın HbA2 değerleri arasındaki uyum yetersizdir. Bununla birlikte, kesim noktası dikkate alındığında her iki sistemde çalışma grubundaki talasemi taşıyıcılarının ayırımını yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Agilent 1100, Hemoglobinopati, Talasemi, HPLC, Tosoh HLC 723 G8, Yöntem karşılaştırma.


comparison of agilent 1100 (chromsystems) and tosoh hlc-723 g8 hplc systems in thalassemia screening

Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Özgür Aydın3, Fatma Demet Arslan İnce4, İbrahim Gök1, Necat Yılmaz1
1Antalya Education And Research Hospital Of Ministry Of Health, Department Of Biochemistry, Antalya, Turkey
2Antalya Ataturk Public Health Center Of Ministry Of Health,department Of Biochemistry, Antalya, Turkey
3Maternity And Children’s Hospital, Batman
4Tepecik Education And Research Hospital Of Ministry Of Health, Department Of Biochemistry, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: Today, different models and trademarks of HPLC (High Performance Liquid Chromatography) equipment have been used in screening for thalassemia. However, the agreement of the results of the analyses performed by these types of equipment are unknown. In this study, the aim was to investigate the agreement between the results of the analyses of thalassemia screening performed in two sets of HPLC equipment with the Agilent 100 (chromsystems) and the new analyzer Tosoh HLC 723 G8 trademarks.
METHODS: This prospective study was included in 79 (32 males and 47 females) individuals performed thalassemia screening. Statistical correlations of hemoglobin A2 (HbA2) values, analyzed in each analyzer as a single analysis from each sample were evaluated using two-way random intraclass correlation coefficient (ICC), Cohen's kappa coefficient, correlation coefficient (r) and regression analysis.
RESULTS: As a result of the analysis, 26 of the samples (32.9%) were detected as β-thalassemia carrier, 29 (36,7%) were diagnosed as anemic and 24 (30,3%) were detected to be normal. Correlation coefficients HbA2 values were found to be as r=0.902, ICC = 0.831 (p<0.0001). Regression analysis for HbA2 values were found to be as Y = 0,915 + 0.559X (p<0.0001). However, Cohen’s kappa statistics were calculated as 1.
CONCLUSION: According to the regression, correlation and other statistics analysis, agreement between the results HbA2 values measured in the two analyzers are found to be insufficient. However, considering the cutoff values, separation of thalassemia carriers were achieved in both systems.

Keywords: Agilent 1100, Hemoglobinopathy, Thalassemia, HPLC, Tosoh HLC 723 G8, Method comparison.


Hamit Yaşar Ellidağ, Esin Eren, Özgür Aydın, Fatma Demet Arslan İnce, İbrahim Gök, Necat Yılmaz. comparison of agilent 1100 (chromsystems) and tosoh hlc-723 g8 hplc systems in thalassemia screening. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 544-548

Sorumlu Yazar: Hamit Yaşar Ellidağ, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.