Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Yumurtlayan Japon Bıldırcın Karma Yemlerine Tavuk Çevirme Yağı ve Ayçekirdeği Yağı İlavesinin Kan ve Karaciğer Oksidan/Antioksidan Denge ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 422-429 | DOI: 10.5505/tjb.2014.81894  

Yumurtlayan Japon Bıldırcın Karma Yemlerine Tavuk Çevirme Yağı ve Ayçekirdeği Yağı İlavesinin Kan ve Karaciğer Oksidan/Antioksidan Denge ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri

Tülay Büyükoğlu1, Fatma Karakas - Oguz2, Mustafa Numan Oguz2
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Burdur
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Burdur

AMAÇ: Bu çalışmada 13 haftalık yumurtlayan Japon bıldırcınlarının (n=196) (Coturnix coturnix japonica) karma yemlerine eklenen tavuk çevirme yağının (CGO) kan ve karaciğer oksidan/antioksidan denge ve karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Dört gruba ayrılan bıldırcınlar sırasıyla, %5 ayçekirdeği yağı (SO1), %5 tavuk çevirme yağı (CGO1), %7,5 ayçekirdeği yağı (SO2) and %7,5 tavuk çevirme yağı (CGO2) içeren karma yemlerle beslenmişlerdir. Yem ve su dokuz haftalık deneme boyunca ad libitum olarak verilmiştir.

YÖNTEMLER: Dört gruba ayrılan bıldırcınlar sırasıyla, %5 ayçekirdeği yağı (SO1), %5 tavuk çevirme yağı (CGO1), %7,5 ayçekirdeği yağı (SO2) and %7,5 tavuk çevirme yağı (CGO2) içeren karma yemlerle beslenmişlerdir. Yem ve su dokuz haftalık deneme boyunca ad libitum olarak verilmiştir.
BULGULAR: Karma yemlere ilave edilen CGO’nun eritrosit ve karaciğer süperoksit dismütaz (SOD) aktivitesini azalttığı, fakat eritrosit glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, karma yemlere ilave edilen CGO’nun serum ve karaciğer malondialdehit (MDA) düzeyi üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır. Fakat %7,5 SO ilave edilen grubun (SO2) karaciğer MDA düzeyi diğer gruplara göre önemli ölçüde (P<0.01) artmıştır. Plazma vitamin A ve β-karoten konsantrasyonları ise karma yemlere ilave edilen hem ayçekirdeği hem de tavuk çevirme yağının %5’den %7,5 oranına çıkarılması durumunda azalmıştır. Aksine plazma vitamin E konsantrasyonları %7,5 SO ve CGO ilave edilen karma yemlerle beslenen bıldırcınlarda, %5 SO ve CGO ilave edilen gruplara göre önemli ölçüde yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Serum alanin transaminaz (ALT) aktivitesi CGO ilave edilen gruplarda (CGO1 ve CGO2) artmıştır. Ayrıca, serum aspartat transaminaz (AST) aktivitesi %7,5 oranında SO ya da CGO ilave edilen karma yemlerle beslenen bıldırcınlarda önemli ölçüde (P<0.01) artış göstermiştir.
SONUÇ: Mecut çalışmada, CGO’nun antioksidan etkisinin SO’dan daha az olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Her iki yağın da %7,5 oranın oksidan/antioksidan denge ve karaciğer fonksiyon testleri üzerinde olumlu etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dietlere eklenen %7,5 CGO’nın oksidan etkisinin %7,5 SO’dan daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle %5 oranına kadar gereç ve yöntemler bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmış olan CGO bıldırcın dietlerine eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Tavuk çevirme yağı, Antioksidan denge, Karaciğer fonksiyonu, Bıldırcın


Effects of Dietary Chicken Grill Oil and Sunflower Seed Oil on Blood and Liver Oxidant/Antioxidant Status and Liver Function Tests in Laying Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)

Tülay Büyükoğlu1, Fatma Karakas - Oguz2, Mustafa Numan Oguz2
1Department Of Biochemistry, Faculty Of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey.
2Department Of Animal Nutrition And Nutritional Disease, Faculty Of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

OBJECTIVE: To investigate influence of dietary chicken grill oil (CGO) on blood and liver oxidant/antioxidant status and parameters of liver function in laying Japanese quails (n=192; 13-wk old) (Coturnix coturnix japonica).
METHODS: Four groups were fed with experimental diets contained, 5% sunflower seed oil (SO1), 5% chicken grill oil (CGO1), 7.5% sunflower seed oil (SO2) and 7.5% chicken grill oil (CGO2), respectively. Experimental diets and water were provided ad libitum throughout the nine weeks of experiment.
RESULTS: The added CGO supplementation lowered erythrocyte and liver superoxide dismutase (SOD) activity, but increased erythrocyte glutathione peroxidase (GSH-Px) activity. However, the supplemented CGO did not affect to serum and liver malondialdehyde (MDA) levels. But liver MDA level of the group added 7.5% SO (SO2) significantly increased compared to other groups (P<0.01). Vitamin A and β-carotene concentrations in plasma of laying quails significantly decreased due to increased rates (from 5% to 7.5%) of both CGO and SO. However, plasma vitamin E concentrations in quails fed with diets supplemented with 7.5% SO and CGO were significantly higher (P<0.05) than in birds fed with the 5% SO and CGO diets. In the analysis of liver function, serum alanine transaminase (ALT) activity in birds fed diets supplemented with CGO (CGO1 and CGO2) increased. Also, serum aspartate transaminase (AST) activity showed a significant increase (P<0.01) in quails fed with 7.5% SO or CGO.
CONCLUSION: The results suggest that the antioxidant effect of CGO is not less effective than that SO. Both SO and CGO added to quail diets in 7.5 % ratio are not the positive effect on the oxidant/antioxidant status and liver function tests. However, the oxidant effect of dietary 7.5% CGO is lower than that SO. Therefore CGO obtained as described in the Material-Methods section up to 5 % may be added to quail diets.

Keywords: Chicken Grill Oil, Antioxidant Status, Liver Function, Quail


Tülay Büyükoğlu, Fatma Karakas - Oguz, Mustafa Numan Oguz. Effects of Dietary Chicken Grill Oil and Sunflower Seed Oil on Blood and Liver Oxidant/Antioxidant Status and Liver Function Tests in Laying Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). Turk J Bioch. 2014; 39(4): 422-429

Sorumlu Yazar: Tülay Büyükoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.