Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

'Karbonmonoksit zehirlenmesinde nadir bir komplikasyon: Trombotik trombositopenik purpura [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 571-573 | DOI: 10.5505/tjb.2014.82621  

'Karbonmonoksit zehirlenmesinde nadir bir komplikasyon: Trombotik trombositopenik purpura

Nihal Özkayar1, Serhan Pişkinpaşa1, Mesudiye Bulut1, Ebru Gök Oğuz1, Turan Turhan2, Halef Okan Doğan3, Fatih Dede1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Labaratuvarı, Ankara, Türkiye
3Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

Karbonmonoksid zehirlenmesi ölümle sonuçlanabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Evinde bilinç kaybı gelişmiş bir şekilde bulunan 46 yaşında erkek hasta acil servise getirildi. Hasta yakınları hastayı evde bulduklarında sobadan gaz sızıntısı olduğunu ifade ettiler. Bunun üzerine hastada karbonmonoksid zehirlenmesi gelişmiş olabileceği düşünüldü. Hastanın yapılan laboratuvar testlerinde kreatinin 2,5 mg/dL, kreatin kinaz 88.15 U/L olarak bulundu. Karboksihemoglobin düzeyi %30.9 idi. Hastaya CO zehirlenmesine yönelik hiperbarik oksijen tedavisi başlandı. Yatışının 2. gününde kreatinin 5.8 mg/dL, kreatin kinaz 88.42 U/L olarak bulundu. Hasta hemodiyaliz tedavisine alındı. Hastanın hemoglobin düzeyi 7.3 g/dL’e, trombosit sayısı 11.000/mm3’ e düştü. Yapılan periferik yaymada parçalanmış eritrositlerin olduğu görüldü. Hastada trombotik trombositopenik purpura gelişmiş olabileceği düşünülerek metilprednizolon ve plazmaferez tedavisine başlandı. 10 seans plazmaferez tedavisinden sonra hastanın trombosit değeri 150.000/mm3 üzerinde seyrettiği görülerek plazmaferez tedavisi sonlandırıldı. Hastanın trombosit değerinin 285.000/mm3, kreatinin düzeyinin 0.7 mg/dL olması üzerine hasta taburcu edildi. Trombotik trombositopenik purpura, karbon monoksit zehirlenmesi olan hastalarda bir komplikasyon olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, trombositopenik purpura


A Very Rare Complication of Carbon Monoxide Intoxication; Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

Nihal Özkayar1, Serhan Pişkinpaşa1, Mesudiye Bulut1, Ebru Gök Oğuz1, Turan Turhan2, Halef Okan Doğan3, Fatih Dede1
1Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training And Research Hospital, Biochemistry Laboratory, Ankara, Turkey
3Ankara Public Health Management, Public Health Laboratory, Ankara, Turkey

Carbon monoxide intoxication is an important public health problem, which may result in death. A 46-year-old male patient was found in an unconscious state at home and was transported to the emergency service by the patient’s relatives. Relatives of the patients were indicated that there was gas leak from the stove. At first it was considered that the patient might be poisoned with carbon monoxide. The laboratory findings were, creatinine 2.5 mg/ dL and creatinine kinase 88.15 U/L. Carboxy hemoglobin level was 30.9%. Hyperbaric oxygen therapy was commenced with the diagnosis of carbon monoxide intoxication. The laboratory values in the 2nd day of admission were, creatinine 5,8 mg/ dL, creatinine kinase 88.42 U/L. Then the patient underwent a hemodialysis. Hemoglobin levels decreased to 7.3 g/dL, platelet count dropped to 11.000/mm3. Peripheral blood smear showed erythrocyte fragmentation. Thrombotic thrombocytopenic purpura was considered and methylprednisolone and plasmapheresis was started. After the 10th session of plasmapheresis, platelet value was over 150.000/mm3 and plasmapheresis was discontinued. Platelet value was 285.000/mm3 and creatinine 0.7 mg/dL. The patient was discharged. Thrombotic thrombocytopenic purpura which might have complication should be kept in mind in patients with carbon monoxide intoxication.

Keywords: Carbon Monoxide Intoxication, Thrombocytopenic Purpura


Nihal Özkayar, Serhan Pişkinpaşa, Mesudiye Bulut, Ebru Gök Oğuz, Turan Turhan, Halef Okan Doğan, Fatih Dede. A Very Rare Complication of Carbon Monoxide Intoxication; Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 571-573

Sorumlu Yazar: Turan Turhan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.