Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Turk J Bioch: 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Kontrollu ilaç Salımı için Fotoçapraz bağlı Poli(Etilen Glikol) Hidrojeller
Photocrosslinked Poly(Ethylen Glycol) Hydrogels for Controlled Drug Delivery
Hakan Ayhan, Fatma Ayhan
doi: 10.5505/tjb.2014.09719  Sayfalar 403 - 415

2.
Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda L-karnitinin nitrik oksit metabolizması üzerine etkisi
The effect of L-carnitine on nitric oxide metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats
Gülben Sayılan Özgün, Eray Özgün, Sevgi Eskiocak, Necdet Süt
doi: 10.5505/tjb.2014.04934  Sayfalar 416 - 421

3.
Yumurtlayan Japon Bıldırcın Karma Yemlerine Tavuk Çevirme Yağı ve Ayçekirdeği Yağı İlavesinin Kan ve Karaciğer Oksidan/Antioksidan Denge ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri
Effects of Dietary Chicken Grill Oil and Sunflower Seed Oil on Blood and Liver Oxidant/Antioxidant Status and Liver Function Tests in Laying Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)
Tülay Büyükoğlu, Fatma Karakas - Oguz, Mustafa Numan Oguz
doi: 10.5505/tjb.2014.81894  Sayfalar 422 - 429

4.
İdrar Monosit Kemoatraktan Protein-1’in Tip II diyabetik nefropatili hastaların renal fonksiyonlarının takibinde kullanımı ve renal hasarın değerlendirilmesinde prognostik belirteç olarak değeri
Use of monocyte chemoattractant protein-1 in monitoring of renal functions of patients with diabetic nephropathy and its value as a prognostic marker in assessing renal injury.
Nazlı Caner Yanık, Cihan Coşkun, Ekrem Orbay, Emel Ahıskalı Erim
doi: 10.5505/tjb.2014.58077  Sayfalar 430 - 434

5.
Yapısal veritabanlarındaki sistein kalıntılarında pKa değerinin yüksek oranda değişkenlik göstermesi ve H-bağı katkılarının etkisi
High pKa variability of cysteine residues in structural databases and the effect of H-bond contributions
Stefano Maria Marino, Inanç Soylu
doi: 10.5505/tjb.2014.55823  Sayfalar 435 - 442

6.
Purification and Recovery of Invertase from Potato Tubers (Solanum tuberosum) by Three Phase Partitioning and Determination of Kinetic Properties of Purified Enzyme
Üçlü Faz Ayırma Yöntemi ile Patates (Solanum tuberosum) yumrularından İnvertazın Saflaştırılması ve Geri Kazanımı ve Saflaştırılmış Enzimin Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi
Yonca Duman, Erdem Kaya
doi: 10.5505/tjb.2014.78949  Sayfalar 443 - 448

7.
Sıçan Metabolik Sendrom Modelinde Resveratrol’ün Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri
Effects of resveratrol on Oxidant and Antioxidant Systems in Model of Rat Metabolic Syndrome
Nevin İlhan, Hilal Güngör, Ayşe Şebnem İlhan
doi: 10.5505/tjb.2014.58569  Sayfalar 449 - 454

8.
Biosorption Studies For Removal of Cu (II) ions Onto Saccharum Bengalense an Efficient and Eco-Friendly Biosorbent
Muhammad Imran Din, Muhammad Latif Mirza
doi: 10.5505/tjb.2014.25483  Sayfalar 455 - 462

9.
Trypsin ve Equisetum arvense özütü arasındaki etkileşimin kinetik ve yapısal karakterizasyonu
Kinetic and structural characterization of interaction between trypsin and Equisetum arvense extract
Mehmet Emin Uslu, Oğuz Bayraktar, Cagatay Ceylan
doi: 10.5505/tjb.2014.27870  Sayfalar 463 - 471

TEKNIK RAPOR
10.
MULTİPL SKLEROZDA SERUM LİPİTLERİ VE Lp-PLA2 AKTİVİTESİ
SERUM LIPIDS AND Lp-PLA2 ACTIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS
Halef Okan Doğan, Fatma Meriç Yılmaz, Sema Uysal, Semra Mungan, Fikri Ak
doi: 10.5505/tjb.2014.27147  Sayfalar 472 - 475

ARAŞTIRMA
11.
İyi klinik laboratuvar uygulamaları kapsamında Tiroid Stimulan Hormon ve Prostat Spesifik Antijen parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi
Within the context of good clinical laboratory practices evaluation of measurement uncertainty of Thyroid Stimulating Hormone and Prostate Specific Antigen parameters
Sakine Türkmen, Sembol Türkmen Yıldırmak, Murat Yekrek, Burak Çimen, Sacide Atalay, Nurcan Çetin Paker, Yuksel Gulen Cicek, Mustafa Durmuscan
doi: 10.5505/tjb.2014.49358  Sayfalar 476 - 481

12.
Ankilozan spondilit ile HLA-B27, MEFV gen mutasyonları, ERAP1, IL12B ve IL23R gen polimorfizmleri arasındaki ilişki.
Association of HLA-B27, MEFV gene mutations, ERAP1, IL12B and IL23R gene polymorphisms with ankylosing spondylitis.
Filiz Sarıkaya Pekacar, Ali Akdoğan, Mutlu Hayran, Reyhan Çolak, Engin Yılmaz
doi: 10.5505/tjb.2014.44265  Sayfalar 482 - 487

13.
Deneysel karbondioksit pnömoperitonyum modelinde Dexmedetomidine’in oksidan-antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması
The effects of Dexmedetomidine on oxidant - antioxidant systems in the experimental model of carbondioxide pneumoperitoneum
Nilay Taş, Tülin Bayrak, Özgür Yağan, Ahmet Bayrak, Sevil Işık, Sema Nur Ayyıldız, Murat Karakahya, Burcu Üstün, Tevfik Noyan
doi: 10.5505/tjb.2014.79836  Sayfalar 488 - 494

14.
Adipoz Doku Kaynakli İnflamatuvar ve Proanjiyojenik Sitokinlerin Proliferatif Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi
Effect of Adipose Tissue-Derived Inflammatory and Proangiogenic Cytokines on Proliferative Diabetic Retinopathy
Demet Aban Yabanoğlu, Çağman Sun Tan, Sibel Kadayıfçılar, Bora Eldem, Sevilay Karahan
doi: 10.5505/tjb.2014.38039  Sayfalar 495 - 502

15.
Determination of acidic dissociation constants of glutamine and isoleucine in water using ab initio methods
Fardad Koohyar, Farhoush Kiani, Hamid Izadi, Hasan Tahermansouri
doi: 10.5505/tjb.2014.04578  Sayfalar 503 - 515

16.
Pre-inisiyasyon transkripsiyon kompleksi proteinlerinden TAF7’nin ser159 mutasyonu hücre döngüsü G2/M geçişinde yığılıma yol açıyor
Ser159 mutatıon of the pre-ınıtıatıon complex proteinTAF7 causes a G2/M block in cell cycle
Dilek Göktürk, Halil Ateş, Zeynep Sercan
doi: 10.5505/tjb.2014.49091  Sayfalar 516 - 522

17.
Türkiye’de ilk kez gözlenen iki alfa globin mutasyonu: Hb Stanleyville II ve homozigot 5nt delesyonu
The first observation of two alpha globin mutations in Turkey: Hb Stanleyville II and a homozygous 5nt deletion
Figen Güzelgül, Ali Erdinç Yalın, Kıymet Aksoy
doi: 10.5505/tjb.2014.31967  Sayfalar 523 - 528

18.
Demir eksikliği ve inflamasyon anemili çocuklarda serum hepsidini, demir metabolizması ve enfeksiyon parametreleri
Serum hepcidin, iron metabolism and infection parameters in children with anemia of inflammation and with iron deficiency anemia
Nilgün Selçuk Duru, Hatice Seval, Mahmut Çivilibal, Macit Koldaş, Murat Elevli
doi: 10.5505/tjb.2014.19480  Sayfalar 529 - 533

19.
Yozgat Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Medıan Values Of Trıple Test Screening Parametres İn Yozgat Regıon
Gökhan Doğukan Akarsu, Aysun Çetin, Ahmet Öztürk, Rukiye Höbek Akarsu
doi: 10.5505/tjb.2014.25338  Sayfalar 534 - 537

TEKNIK RAPOR
20.
Biyokimya parametrelerinin ölçüm belirsizliğinin hesaplanması
Calculation of measurement uncertainty of biochemical parameters
Ceylan Bal, Muhittin A. Serdar, Oya Torun Güngör, Hüseyin Tuğrul Çelik, Sedat Abuşoğlu, Nihal Uğuz, Gönül Erden, Metin Yıldırımkaya
doi: 10.5505/tjb.2014.04127  Sayfalar 538 - 543

ARAŞTIRMA
21.
Talasemi taramasında Agilent 1100 (CHROMSYSTEMS) VE Tosoh HLC-723 G8 HPLC sistemlerini Karşılaştırılması
comparison of agilent 1100 (chromsystems) and tosoh hlc-723 g8 hplc systems in thalassemia screening
Hamit Yaşar Ellidağ, Esin Eren, Özgür Aydın, Fatma Demet Arslan İnce, İbrahim Gök, Necat Yılmaz
doi: 10.5505/tjb.2015.80774  Sayfalar 544 - 548

TEKNIK RAPOR
22.
Trombosit fonksiyon testleri
Platelet function tests
Zeliha Günnur Dikmen, Filiz Akbıyık
doi: 10.5505/tjb.2015.17894  Sayfalar 549 - 553

23.
Kalite planlama araçlarının klinik kimya laboratuvarındaki önemi
The importance of quality planning tools in clinical chemistry laboratory
Leman Tomak, Yüksel Bek
doi: 10.5505/tjb.2015.80488  Sayfalar 554 - 561

24.
Preanalitik süreçteki ret oranlarının azalmasında eğitimin önemi
The impact of educational interventions on reducing the rejection rates in the preanalytical phase
Güzin Aykal, Ayşenur Yeğin, Özgür Aydın, Necat Yılmaz, Hamit Yaşar Ellidağ
doi: 10.5505/tjb.2014.47113  Sayfalar 562 - 566

25.
Trombosit fonksiyon bozuklukları
Platelet function disorders
Zeliha Günnur Dikmen
doi: 10.5505/tjb.2015.80958  Sayfalar 567 - 570

OLGU SUNUMU
26.
'Karbonmonoksit zehirlenmesinde nadir bir komplikasyon: Trombotik trombositopenik purpura
A Very Rare Complication of Carbon Monoxide Intoxication; Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
Nihal Özkayar, Serhan Pişkinpaşa, Mesudiye Bulut, Ebru Gök Oğuz, Turan Turhan, Halef Okan Doğan, Fatih Dede
doi: 10.5505/tjb.2014.82621  Sayfalar 571 - 573 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.