Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Oftalmoloji Dergisi

TJO: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
İzotretinoin tedavisi alan hastalarda optik sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of optic nerve functions in patients treated with isotretinoin
Ayça Sarı, Erdem Dinç, Ufuk Adıgüzel, Özlem Yıldırım, Tamer İrfan Kaya
Sayfalar 1 - 3

2.
Glokom hastalarında sıklıkla görülen Streptokok endoftalmilerine kirpik ve konjonktiva florası değişimi mi neden olmaktadır?
Is eyelid and conjunctival flora change causing Streptococcal endophthalmitis in glaucoma patients?
İlker Eser, Melike Beşkoç, Havva Erdoğan, Yaşar Nakipoğlu, Hakan Eren, Derya Aydın, Ömer F Yılmaz
Sayfalar 4 - 7

3.
Genç Psödofakik Olgularda Katlanabilir Göz İçi Lens Hareketi
Foldable Intraocular Lens Motion In Young Pseudophakic Cases
Ahmet Özer, Hakika Erdoğan, Afsun Şahin, Hikmet Başmak
Sayfalar 8 - 11

4.
Trabekülektomi ve derin sklerektomi + trabekülektomi cerrahilerinde indüklenmiş astigmatizmanın vektöriyel analiz programı ile karşılaştırılması
Comparison of induced astigmatism at trabeculectomy and deep sclerectomy + trabeculectomy surgeries with vectorial analysis programme
Özcan R Kayıkçıoğlu, Sinan Emre, Hüseyin Mayalı, Esin F Başer
Sayfalar 12 - 17

5.
İlerleyici Tip Keratokonus Hastalarında Riboflavin/UV-A İle Çapraz Bağlama Tedavisinin Erken Dönem Sonuçları
Preliminary Results of Cross-Linking with Riboflavin/UV-A in Patients with Progressive Keratoconus
Koray Gümüş, Ertuğrul Mirza, Kuddusi Erkılıç, Hatice Arda, Ayşe Öner, Seda Dağ, Sarper Karaküçük
Sayfalar 18 - 24

6.
Komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası makula kalınlığındaki değişiklikler
Macular thickness changes after uneventful phacoemulsification surgery
Ahmet Taylan Yazıcı, Ercüment Bozkurt, Çiğdem Altan, Mehmet Çakır, Uğur Akagündüz, Ömer Faruk Yılmaz
Sayfalar 25 - 28

7.
Kuru Göz Teşhisinde Lissamin Yeşili ve Bengal Pembesinin Karşılaştırılması ve Hasta Semptomları ile Klinik Test Bulgularının İlişkisinin Değerlendirilmesi
Comparision of Lissamine Green and Rose Bengal in Dry Eye Diagnosis and Correlation Between Patient Symptoms and Clinical Tests.
Hasan Ali Bayhan, Canan Gürdal, Tamer Takmaz, İzzet Can
Sayfalar 29 - 33

8.
Fakoemülsifikasyon cerrahisinde 3,0 mm ve 4,1 mm kornea kesilerinin astigmatizma üzerine etkisi
Effect of 3.0 mm vs. 4.1 mm corneal incision on astigmatism in phacoemulsification surgery
Hüseyin Fındık, Ersin Oba, Gökhan Gülkılık, Banu Arslan
Sayfalar 34 - 38

9.
Mitomisin-C’li trabekülektomi sonrası korneal incelme gelişen bir olguda tam kat tektonik greft cerrahisi
Full thickness tectonic graft surgery in a case with corneal thinning following Mitomycin C-augmented trabeculectomy
Hasan Basri Çakmak, Derya Dal, Hüseyin Simavlı, Şaban Şimşek
Sayfalar 39 - 41

10.
Retinanın Vazoproliferatif Tümörü: İki Olgu Sunumu
Vasoproliferative Tumor of the Retina: Two Case Reports
Melis Palamar, Kaan Gündüz, Filiz Afrashi, Cezmi Akkın, Ayşe Yağcı
Sayfalar 42 - 45

11.
Panüveitli Multifokal Koroiditi taklit eden İntraoküler Lenfoma
Intraocular Lymphoma masquerading as Multifocal Choriditis with Panuveitis
Erdem Yüksel, Şengül Özdek, Nilay Yüksel, Şafak Korkmaz, Berati Hasanreisoğlu
Sayfalar 46 - 50

12.
Elektrik Çarpmasına Bağlı Olabileceği Düşünülen Retina Dekolmanı Olgusu
A Retinal Detachment Case Due to Presumed Electrical Injury
Yıldırım Bayezıt Şakalar, Mehmet Fuat Alakuş, Uğur Keklikçi, Kaan Ünlü
Sayfalar 51 - 52

13.
Orbitanın Wegener Granülomatozu
Wegener’s Granulomatosis of the Orbit
Bülent Yazici, Nedime Deveci Demir, Gökben Bilek
Sayfalar 53 - 56 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.