Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türkiye Biyoetik Dergisi

Turkish Journal of Bioethics: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖĞRENCİNİN SESİ
1.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476   2016; 3 - 2 | Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
2.
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?
Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?
Alper Bulut
doi: 10.5505/tjob.2016.75047   2016; 3 - 1 | Sayfalar 36 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714   2016; 3 - 2 | Sayfalar 85 - 97

4.
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Letters of Applications Given to the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee
Gülay Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2016.96967   2016; 3 - 4 | Sayfalar 216 - 223

DERLEME
5.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486   2016; 3 - 2 | Sayfalar 74 - 84

6.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375   2016; 3 - 1 | Sayfalar 4 - 14

7.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070   2016; 3 - 2 | Sayfalar 66 - 73

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338   2016; 3 - 3 | Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
9.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247   2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Beş Ahlak Yazısı
Five Moral Pieces
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.40412   2016; 3 - 1 | Sayfalar 49 - 51
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
11.
İşletmeleşen hastanelerde hasta-hekim arasındaki ilişkinin etik açıdan incelenmesi
The ethical analysing of relationship between doctor and patient in industrialized hospitals
Merve Bakırcı
doi: 10.5505/tjob.2016.40427   2016; 3 - 1 | Sayfalar 41 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
12.
Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma
A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine
Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
doi: 10.5505/tjob.2016.94695   2016; 3 - 2 | Sayfalar 98 - 109

13.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487   2016; 3 - 3 | Sayfalar 165 - 172

VAKA ANALİZİ
14.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158   2016; 3 - 3 | Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
15.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri
Some evaluations about public work life from veterinarians who work in the Ministry of Food Agriculture and Livestock
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar
doi: 10.5505/tjob.2016.02996   2016; 3 - 1 | Sayfalar 26 - 35

KİTAP ELEŞTİRİSİ
16.
Bilme İstenci Üzerine Dersler
Lectures on the Will to Know
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2016.46220   2016; 3 - 2 | Sayfalar 124 - 126
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Troleybüs Problemi
The Trolley Problem
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.33042   2016; 3 - 4 | Sayfalar 226 - 227
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
18.
Devran Bebek Vakası Etik Analizi
Ethical Analysis of Baby Devran Case
Burçin Çolak
doi: 10.5505/tjob.2017.49469   2017; 4 - 2 | Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
19.
Üç öjeni distopyası: Kızıl Nehirler, Cesur Yeni Dünya, Gattaca
Three eugenic dystopia: The Crimson Rivers, Brave New World, Gattaca
Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2018.47966   2017; 4 - 3 | Sayfalar 111 - 117

EDİTÖRE MEKTUP
20.
İçe dönük öğretim üyesinden mektup var
Letter from introvert lecturer
Nermin Çelik
2016; 3 - 1 | Sayfa 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.