Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

The cost comparison between the routine amniocentesis and ultrasonographically adjusted age dependent down syndrome risk to detect increased aneuploidy risk in the advanced maternal age [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2009; 6(1): 41-47

The cost comparison between the routine amniocentesis and ultrasonographically adjusted age dependent down syndrome risk to detect increased aneuploidy risk in the advanced maternal age

Talat Umut Kutlu Dilek, Hüseyin Durukan, Filiz Çayan, İlay Öztürk, Arzu Doruk, Saffet Dilek
Mersin University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology Mersin Turkey

Objective: To asses cost effectiveness of ultrasound based adjusted age related Down syndrome risk over 35’s.
MATERIALS-METHODS: Retrospective study in a tertiary center. Medical records of total 572 patients were reviewed retrospectively. Age based Down syndrome risk were adjusted according to genetic ultrasound between the 16th and 22th weeks’ of pregnancy. By this way, all patients were divided to three distinct group such as high risk group (Adjusted Down syndrome risk higher than 1/300), moderate risk (between the 1/301-1/800) and low risk (Lower than 1/801) Following this, all subjects underwent genetic amniocentesis. Karyotype results and distrubution of aneuploid cases in the risk groups were assesed. Also total cost of genetic amniocentesis and karyotyping and to detect a Down syndrome case were calculated.
RESULTS: By age based risk assesment 134 patients (23,3 %) were classifed as medium risk and 438 patients (76,7 %) were high risk group. By ultrasound adjusted risk estimation, 257 patients (45 %) were classified low risk, 181 cases (31,7 %) classified medium and 133 (23,3 %) were classified as high risk. By genetic ultrasound, we detected major abnormalities in 12 patient (2,1 %) and minor anomalies in 62 (12,7 %) cases. Pregnancy loss was occured in a pregnancy following the memrane rupture. 11 of 13 cases of Down syndrome were detected in high risk group which classified by ultrasound adjusted age risk. Total cost of genetic ultrasound, amniocentesis and, karyotype analysis in high risk group (ultrasound adjusted) was 33280 YTL and cost of one cases of Down syndrome was 3480 YTL.
CONCLUSION: Routine amniocentesis to pregnant women over 35 years old was not cost effective. By ultrasound adjusted age risk criteria, total cost could be decreased approximately 60 %.

Keywords: Aneuploidiy, Down syndrome, ultrasound, amniocentesis


İleri maternal yaş grubundaki gebelerde artmış anöploidi riskini belirlemede ultrasonografiyle düzeltilmiş yaş riskinin rutin karyotip analizi ile maliyet karşılaştırılması

Talat Umut Kutlu Dilek, Hüseyin Durukan, Filiz Çayan, İlay Öztürk, Arzu Doruk, Saffet Dilek
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Mersin Turkiye

AMAÇ: 35 yaş üzeri gebelerde ultrasonografi ile düzeltilmiş yaşa bağlı Down sendromu riskinin maliyet-etkinliğinin belirlenmesi.
YÖNTEM: Çalışma üçüncül merkezde gerçekleştirilen retrospektif bir çalışma olup 35 yaş üzeri toplam 572 olguya ait veriler gözden geçirilmiştir. Bu 572 olguya ait yaş riskleri 16-22. Gebelik haftaları sırasında yapılan genetik ultrasonografi sonrasında düzeltilerek 3 gruba ayrılmıştır. Buna göre düzeltilmiş riski 1/300’ den daha yüksek olan olgular, yüksek riskli, 1/301-1/800 arasında olanlar orta riskli, 1/801 ve daha düşük olanlar düşük riskli olarak adlandırılmıştır. Amniyosentez yapılmış olan tüm olguların karyotip sonuçları ve bunların risk gruplarına dağılımı, toplam işlem maliyetleri ve bir Down sendromu saptamak için gereken harcama hesaplanmıştır.
BULGULAR: Olgular yaş riskine göre sınıflandırıldığında, 134 olgu (% 23,3) orta riskli, 438 olgu (% 76,7) yüksek riskli olarak adlandırıldı. Ultrasonografi sonuçlarına göre yaş riski düzeltildiğinde 257 olgu (% 45) düşük, 181 olgu (% 31,7) orta, 133 olgu (% 23,3) yüksek riskli olarak sınıflandı. Genetik ultrasonografide toplam 12 hastada (% 2,1) majör anomali ve 62 olguda (% 12,7) minör marker saptandı. Amniyosentez işlemi sonrası 1 olguda membran rüptürünü takiben gebelik kaybedildi. Saptanan 13 Down sendromu olgusunun 11’ inin (% 84,6) ultrasonografiye göre yüksek riskli olarak kabul edilen grupta olduğu izlendi. Yapılan maliyet hesaplamasında, genetik ultrasonografi, amniyosentez ve karyotipleme işleminin yüksek riskli gruba yapılması durumunda toplam maliyet 33280 YTL ve bir Down sendromu olgusunun saptanması için gereken maliyetin 3480 YTL olduğu saptandı.
TARTIŞMA: 35 yaş üzeri olgulara rutin amniyosentez yapılması maliyet yönünden etkin değildir. Ultrasonografi ile düzeltilmiş yaş riski kullanmak yoluyla Down sendromu olgularının saptanma maliyeti yaklaşık % 60 oranında azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anöploidi, Down sendromu, ultrasonografi, amniyosentez


Talat Umut Kutlu Dilek, Hüseyin Durukan, Filiz Çayan, İlay Öztürk, Arzu Doruk, Saffet Dilek. The cost comparison between the routine amniocentesis and ultrasonographically adjusted age dependent down syndrome risk to detect increased aneuploidy risk in the advanced maternal age. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2009; 6(1): 41-47

Corresponding Author: Talat Umut Kutlu Dilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.