Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 37-42

The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery

Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antlaya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine whether the combination of both fetal fibronectin and sonographic measurement of cervical length in women with preterm labor provides a better prediction than the individual tests alone. METHODS: We examined 40 women with singleton pregnancies presenting at 24–35 (median 31) weeks of gestation with regular and painful uterine contractions, intact membranes and cervical dilatation of less than 3 cm. On admission to the hospital, fetal fibronectin positivity in cervicovaginal secretions was determined and transvaginal sonographic measurement of cervical length was carried out. The primary outcome measure was delivery within 14 days of presentation. RESULTS: Total of 40 eligible women at a mean gestational age of 28,3±4,8 weeks were enrolled from a population of 196 subjects screened. The overall prevalence of preterm delivery <37 weeks was 65%. Positive fetal fibronectin was found in 62,5% of patients and and cervical length of 30 mm or less in 55%. The sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of cervical length ≤30 mm,and of fetal fibronectin ≥50 ng/mL were 77%, 78%, 63%, and 88%, respectively. CONCLUSIONS: Combined the assessment of fetal fibronectin in cervico-vaginal secretions and the sonographic cervical length measurement improve the prediction of preterm delivery within 14 days in women with threatened preterm labor

Keywords: Cervical length, Fetal fibronectin; Preterm delivery; Preterm labor


PRETERM EYLEMDE FİBRONEKTİN VE SERVİKAL UZUNLUK ÖLÇÜMÜ

Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antlaya, Türkiye

AMAÇ: Preterm eylem semptomları ile gelen olgularda servikovajinal fibronektin ve servikal uzunluk ölçümünün klinik öneminin değerlendirilmesi Materyal ve Metotlar: Erken doğum eylemi ile başvuran 196 hastadan erken doğum tehdidi tanısı alan, ancak membranları intakt olan 24–35.gebelik haftalar arasındaki 40 olgu çalışmaya dahil edildi. Çoğul gebelik, serkilaj öyküsü, orta ve ileri derece kanama, son 24 saat içinde koitus ve jinekolojik muayene öyküsü olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Demografik özellikleri ve obstetrik öyküleri alınan olgular fibronektin, jinekolojik muayene ve servikal uzunluğun ve obstetrik ölçülerin yapılmasını takiben hospitalize edildi. Olguların %72,5’i nullipardı. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 28,3±4,8 olarak saptandı. 37 haftadan önce preterm doğum insidansı %65 olarak bulundu. Olguların %62,5’un da fibronektin pozitif,%55 ‘in de ise servikal uzunluk 30 mm altında bulunmuştur. 30 mm altında servikal uzunluk ve pozitif fibronektin birlikte değerlendirildiğinde 14 gün içindeki preterm doğumları belirlemedeki sensivitesi %77, spesifitesi %78, pozitif prediktif değeri %63, negatif pediktif değeri %88 olarak bulundu. SONUÇLAR: Erken doğumun tanısında fibronektin ve servikal uzunluğun birlikte kullanımı her bir testin tek başına kullanımından daha etkin bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Servikal uzunluk, fetal fibronektin, preterm eylem, preterm doğum


Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu. The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 37-42

Corresponding Author: Mehmet Şimşek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.