Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
KLINIK ÇALIŞMA
1.
Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri
Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis
Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir
PMID: 27135082  doi: 10.5505/tjtes.2015.91112   2016; 22 - 1 | Sayfalar 76 - 83

2.
Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi?
Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?
Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz
PMID: 27598593  doi: 10.5505/tjtes.2015.63833   2016; 22 - 3 | Sayfalar 273 - 277

3.
Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme
Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy
Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya
PMID: 27135081  doi: 10.5505/tjtes.2015.47817   2016; 22 - 1 | Sayfalar 66 - 75

4.
Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır?
Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent?
Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mahmut Kaan Demircioğlu, Mehmet Mihmanlı
PMID: 28467578  doi: 10.5505/tjtes.2016.36932   2017; 23 - 2 | Sayfalar 122 - 127

5.
Proksimal humerus çok parçalı kırıklarında plak osteosentez ve hemiartroplasti sonuçlarının orta dönem takip ile değerlendirilmesi
Mid-term follow-up evaluation of plate osteosynthesis and hemiarthroplasty results in multipart fractures of the proximal humerus
Cem Çelik, Seyit Ali Gümüştaş, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Halil İbrahim Bekler
PMID: 27598612  doi: 10.5505/tjtes.2016.90402   2016; 22 - 4 | Sayfalar 379 - 385

6.
Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar
Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children
Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik
PMID: 27135083  doi: 10.5505/tjtes.2015.83720   2016; 22 - 1 | Sayfalar 84 - 89

7.
Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar
A rare type of burn injury due to butane gas inhalation
Ergin Seven, Ugur Horoz, Elif Sarı, Hulda Rifat Ozakpinar, Mert Muhittin Sandikci, Emre Inozu, Ali Teoman Tellioglu
PMID: 28530774  doi: 10.5505/tjtes.2016.37999   2017; 23 - 3 | Sayfalar 212 - 216

8.
Travma geçirmiş çocuklarda mortalite öngörüsünde Pediyatrik Travma, Glasgow Koma Ölçeği ve Comparing Pediatric Trauma, Travma Şiddet Derecesi skorlarının karşılaştırması
Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children
Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri
PMID: 27598603  doi: 10.5505/tjtes.2015.83930   2016; 22 - 4 | Sayfalar 328 - 332

9.
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografiye bağlı perforasyonların tedavisi
Management of perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography
Cengiz Tavusbay, Emrah Alper, Melek Gökova, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Kemal Atahan, Oguzhan Ozşay, Ozlem Gur, Necat Cin, Emir Çapkınoglu, Evren Durak
PMID: 27849320  doi: 10.5505/tjtes.2016.42247   2016; 22 - 5 | Sayfalar 441 - 448

10.
Ölümle sonuçlanan acil ve elektif genel cerrahi olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi
Evaluation of medical malpractice in emergency and elective general surgery cases resulting in death
İbrahim Üzün, Erdinç Özdemir, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, Adem Akçakaya
PMID: 27598610  doi: 10.5505/tjtes.2015.26543   2016; 22 - 4 | Sayfalar 365 - 373

11.
Yaşlı travma hastalarında mortaliteyi öngörmeded gözden geçirilmiş Travma Skoru, Yaralanma Şiddet Skoru ve Travma ve Yaralanma Şiddet Skoru’nun karşılaştırması
Comparison of Revised Trauma Score, Injury Severity Score and Trauma and Injury Severity Score for mortality prediction in elderly trauma patients
Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Marieh Hosseinpour, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Alireza Razzaghi, Zahra Mohtasham-amiri
PMID: 28074459  doi: 10.5505/tjtes.2016.93288   2016; 22 - 6 | Sayfalar 536 - 540

12.
Deplase distal radius kırıklarında internal fiksasyona karşın konservatif tedavi: Randomize kontrollü çalışmaların metaanalizi
Internal fixation vs conservative treatment for displaced distal radius fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials
Guang-shu Yu, Yan-bin Lin, Li-sheng Le, Mei-feng Zhan, Xiao- Xiang Jiang
PMID: 27598586  doi: 10.5505/tjtes.2015.05995   2016; 22 - 3 | Sayfalar 233 - 241

13.
Basit ve perfore apandisitlerde temel laboratuvar testlerinin tanısal değeri: 3392 olgu analizi
Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis: an analysis of 3392 cases
Mert Mahsuni Sevinç, Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Abdulkerim Özakay, Acar Aren, Serkan Sarı
PMID: 27193983  doi: 10.5505/tjtes.2016.54388   2016; 22 - 2 | Sayfalar 155 - 162

14.
Nötrofil-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin akut apandisitin şiddetini belirlemedeki rolü
Neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volume can be a predictor for severity of acute appendicitis
Samet Yardımcı, Mustafa Ümit Uğurlu, Mümin Coşkun, Wafi Attaallah, Şevket Cumhur Yeğen
PMID: 27193984  doi: 10.5505/tjtes.2015.89346   2016; 22 - 2 | Sayfalar 163 - 168

15.
Her intususepsiyon tedavisi acil girişim veya cerrahi midir?
Is every intussusception treatment an emergency intervention or surgery?
Lutfı Hakan Guney, Ender Fakıoglu, Tugba Acer, Ibrahim Otgun, Esra Elif Arslan, Muge Sagnak Akıllı, Akgun Hicsonmez
PMID: 27193980  doi: 10.5505/tjtes.2015.06013   2016; 22 - 2 | Sayfalar 139 - 144

16.
Akut Apandisit ve Renal kolik ayırımında çok değerli laboratuvar markırları vardır.
Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic
Ethem Acar, Önder Özcan, Hasan Deliktaş, Halil Beydilli, İsmail Kırlı, Ömer Doğan Alataş, Cem Şahin, Birdal Yildırım, Ahmet Korkut Belli
PMID: 27135073  doi: 10.5505/tjtes.2015.69488   2016; 22 - 1 | Sayfalar 17 - 22

17.
Üst ekstremite travma öyküsü olan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history
Meral Huri, Sedef Şahin, Hülya Kayıhan
PMID: 28074464  doi: 10.5505/tjtes.2016.58712   2016; 22 - 6 | Sayfalar 559 - 565

18.
Yoğun bir metropol hastanesinde ağır travmada 24 saat içindeki ölüm oranlarına ATLS kılavuzlarının ve travma ekibinin etkisi: Bir olgu kontrollü çalışma
Impact of ATLS guidelines, trauma team introduction, and 24-hour mortality due to severe trauma in a busy, metropolitan Italian hospital: A case control study
Stefano Magnone, Andrea Allegri, Eugenia Belotti, Claudio Carlo Castelli, Marco Ceresoli, Federico Coccolini, Roberto Manfredi, Cecilia Merli, Fabrizio Palamara, Dario Piazzalunga, Tino Martino Valetti, Luca Ansaloni
PMID: 27598587  doi: 10.5505/tjtes.2015.19540   2016; 22 - 3 | Sayfalar 242 - 246

19.
AO 42A ve 42B tipi tibia kırıklarında uyguladığımız perkütan kilitli plak ve intramedüller çivi tespit sonuçlarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of AO 42A-B type tibia fractures treated with percutaneus locked plating and intramedullary nailing
Fuat Bilgili, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Kamil Serdar Çepni, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
PMID: 27135084  doi: 10.5505/tjtes.2015.56956   2016; 22 - 1 | Sayfalar 90 - 96

OLGU SUNUMU
20.
Sıcak taze tam kan masif kanamalı acil durumlarda ilk seçenek olmalı mıdır?
Should warm fresh whole blood be the first choice in acute massive hemorrhage in emergency conditions?
Pınar Kendigelen, Zeynep Kamalak, Deniz Abat
PMID: 27193989  doi: 10.5505/tjtes.2015.40697   2016; 22 - 2 | Sayfalar 195 - 198 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.