Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakym Derneği Dergisi

: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu sunumu
Acute Renal Failure Due To Metformin Intoxication: Case report
Çelebi Kocaoğlu, Ahmet Özel


2.
Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması
Hemodiafiltration in a Patient with Severe Amitriptyline Intoxication
Ülkü Sabuncu, Ruslan Abdullayev, Hatice Selcuk Kusderci, Mehmet Duran, Abuzer Güler


3.
Erken Apne Testi Yapmanın Organ Bağışı Üzerine Etkisi Var mı?
The effects of early apnea testing on the organ donation
Ayşe Güsün Halitoğlu, Mukaddes Saba Saygılı, Ahmat Kaya, Mehmet Tercan


4.
Majör Cerrahi Hastalarında Eritrosit Transfüzyonunun Venöz Oksimetri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Effects of Erythrocyte Transfusion Using Central Venous Oximetry in Major Surgery Patients
Emil Gasimov, Ahmet Kemalettin Koltka, Nükhet Sivrikoz, Ali Emre Çamcı


5.
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
The Impact Of Extensively Drug-Resistant Bacterial Infections On Mortality In Critically Ill Surgical Patients
Helin Şahintürk, Aycan Özdemirkan, Fatma Kılıç, Onur Özalp, Hande Arslan, Pınar Zeyneloğlu, Arash Pirat


6.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannnii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in the Pediatric Intensive Care Unit
Adem Dursun, Serkan Özsoylu, Hüseyin Kılıç, Ayşegül Ulu Kılıç, Başak Nur Akyıldız


7.
ARDS ilişkili hemofagositik sendrom
ARDS Associated Hemophagocytic Syndrome
Yılmaz Karaduman, Fatih Doğu Geyik, Banu Eler Çevik, Serkan Uçkun


8.
Mantar Zehirlenmesinde Erken Başlangıçlı Muskarinik Bulgular ve Sendromik Sınıflandırma
Early Stage Muscarinic Findings and Syndromic Classification in Wild Mushroom Poisoning
Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Ertuğrul Kaya, Ilgaz Akata, Ülkü Ceren Köksoy, Filiz Tüzüner


9.
Yoğun Bakımda İntoksikasyonlar; Glasgow Koma Skoruna Göre Maliyet ve Yatak İşgali
Intoxications in Intensive Care; Cost and Bed Occupancy According to Glasgow Coma Scale
Sedat Saylan, Bilal Şengü, Gülgün Elif Akçalı, Verda Dinar Tuna, Engin Ertürk


10.
Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Vaka Raporu
Nursing Care for Patient Who Underwent Face Transplant During Intensive Care: A Case Report
Emine Kol, Emine İlaslan, Nefise Aslan, Fatma Kurt, Özlenen Özkan, Ömer Özkan


11.
Akut Böbrek Hasarında NGAL ile Mortalite İlişkisi
Relationship Between NGAL and Mortality in Acute Kidney Injury
Selda Kayaaltı, Ömer Kayaaltı, Bekir Hakan Aksebzeci


12.
Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Percutaneous Tracheostomi Cases in Intensive Care Unit
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Çağdaş Baytar, Gülsen Korfalı


13.
Paraplejik hastada spontan mesane rüptürü ve ürosepsis
Spontanous urinary bladder rupture and urosepsis in patient with paraplegia
Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Ayşe Nur Gönen, Türkkan Öztürk Kaygusuz, Tarık Çiçek, Mustafa Kahraman, Zafer Gündoğdu, Pınar Gündoğan Bozdağ


14.
Nozokomiyal meninjit gelişen beyin cerrahisi yoğun bakım hastalarında kortikosteroid kullanımının prognoz üzerine etkisi: Retrospektif tanımlayıcı çalışma
The effects of corticosteroid use on prognosis of patients with nosocomial meningitis in neurosurgical intensive care unit: A retrospective descriptive study
Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Aybike Onur Gönen, Hayriye Ertem Vehid, Yusuf Tunalı


15.
Masif Pulmoner Tromboembolide Hangi Hastaya, Hangi Dozda Trombolitik Tedavi Uygulanmalı? İki Olgu Sunumu
Which Thrombolytic Dose Should be Given to Which Patients with Massive Pulmonary Thromboembolism? Two Cases Report
Behiye Deniz Kosovalı, Asiye Yavuz, Fatma İrem Yeşiler, Ahmet Eskiocak, Mustafa Kemal Bayar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.