Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakym Derneği Dergisi

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Status epileptikus sonrasında kardiyak arrest: Bupropion ve ekstazi intoksikasyonu
Cardiac arrest after status epilepticus: Bupropion and ecstasy intoxication
Zübeyde Tuba Duran, Pınar Karabacak, Kemal Yetiş Gülsoy, Hatice Akdu, Füsun Eroğlu
2018; 16 - 1 | Sayfalar 41 - 43

2.
Yoğun bakımda multidisipliner yaklaşımla tedavi edilen mortalitesi yüksek bir olgu: Meningokoksik Menenjit
A Case With High Mortality Who Was Treated With a Multidisciplinary Approach in the İntensıve Care Unıt: Meningococcal Meningitis
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Esmeray Mutlu Yılmaz, Davut Aydin, Fatma Ülger, Şaban Esen
2018; 16 - 1 | Sayfalar 44 - 49

ORJINAL ARAŞTIRMA
3.
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
Pain assessment in critically ill adult patients: validity and reliability of the Turkish version of the critical-care pain observation tool
Onur Gündoğan, Canan Bor, Esra Akın Korhan, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar
2016; 14 - 3 | Sayfalar 93 - 99

4.
Yoğun Bakım Kliniklerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram Negatif Basillerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Gram-Negative Bacilli Isolated From Patients In Intensive Care Units
Muhammet Emin Naldan, Mehmet Veysel Coşkun, Onur Ünal, Ömer Karaşahin, Mete Koray Vural
2017; 15 - 3 | Sayfalar 117 - 123

5.
Peripartum kardiyomiyopati ve yoğun bakım ünitesinde takibi: Olgu sunumu
Peripartum cardiomyopathy and critical care follow-up: Case report
Emre Sertaç Bingül, Burcu Kulaksız, Figen Esen
2017; 15 - 3 | Sayfalar 145 - 148

DERLEME
6.
Kritik hastalıkta akut beyin disfonksiyonunun monitorizasyonu
Monitorization of acute brain dysfunction in critical illness
Günseli Orhun, Figen Esen
2016; 14 - 2 | Sayfalar 47 - 53

ORJINAL ARAŞTIRMA
7.
Yoğun bakım hastalarında karın içi basınç artışının ve ilgili risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of intraabdominal pressure increase and related risk factors in intensive care patients
Huseyin Uğur, Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Nesrin Turan
2018; 16 - 1 | Sayfalar 30 - 36

8.
Organ Bağışında Neredeyiz?
Where are we on organ donation?
Öznur Uludağ, Ülkü Sabuncu, Hatice Kuşderci, Fikriye Kaplan, Atilla Tutak, Mevlüt Doğukan
2016; 14 - 3 | Sayfalar 86 - 92

OLGU SUNUMU
9.
Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu
Neurological Recovery After Amantadine Treatment In A Patient With Septic Arthritis: A Case Report
Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, İrfan Kenan, Münire Babayiğit, Mehmet Şirin Gökhaner, Eyüp Horasanlı
2016; 14 - 1 | Sayfalar 39 - 42

ORJINAL ARAŞTIRMA
10.
Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri
Expectations of Intensive Care Unit Nurses In Turkey
Selma Tepehan Eraslan, Meral Madenoğlu Kıvanç
2017; 15 - 2 | Sayfalar 59 - 66

OLGU SUNUMU
11.
Hemoperfüzyon ile tedavi edilen Amitriptilin kardiyak toksisitesi
Amitriptyline cardiac toxicity treated with hemoperfusion
Nurdan Ünlü, Gülbahar Çalışkan, Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Ferda Kahveci
2017; 15 - 1 | Sayfalar 43 - 46

ORJINAL ARAŞTIRMA
12.
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
Retrospective Analysis Of Intoxication Cases Followed Up In Intensive Care Unit
Dilara Tüfek, Bilge Banu Taşdemir, Remiziye Sıvacı
2017; 15 - 2 | Sayfalar 67 - 71

OLGU SUNUMU
13.
Anaflaksi sırasındaki kusma sonrası gastrik içeriğin aspirasyonuna bağlı kimyasal pnömonit
Chemical pneumonitis due to the aspiration of gastric content following anaphylaxis-related vomiting
Özlem Erçen Diken, Mesut Arslan
2017; 15 - 2 | Sayfalar 81 - 84

ORJINAL ARAŞTIRMA
14.
Bir Sıçan Akut Respiratuar Distres Modeli'nde Silimarin' in Antiinflamatuar ve Antioksidan Etkisi
A Rat Model of Acute Respiratory Distress Silymarin' s Antiinflamatory and Antioxidant Effect
Şenay Canikli Adıgüzel, Arash Pirat, Suna Türkoğlu, Nilüfer Bayraktar, Özlem Özen, Müge Kaya
2016; 14 - 1 | Sayfalar 18 - 27

EDITÖRE MEKTUP
15.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Lütfi Telci
2016; 14 - 3 | Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti

ORJINAL ARAŞTIRMA
16.
Yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni ve etken mikroorganizmalar: 2 yıllık retrospektif analiz
Ventilator-associated pneumonia and causative microorganisms in intensive care unit: a 2-year retrospective analysis
Onur Palabıyık, Aziz Öğütlü, Yaşar Toptaş
2016; 14 - 3 | Sayfalar 80 - 85

17.
İki farklı akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi
The evaluation of non-invasive mechanical ventilation efficacy in two types of acute respiratory failure
Büşra Tezcan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Şerife Bektaş, Hija Yazıcıoğlu, Berna Ergün, Demet Bölükbaşı, Özcan Erdemli
2017; 15 - 3 | Sayfalar 91 - 97

18.
yoğun bakım hastalarında ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması
investigation of ventilator associated pneumoniae on intensive care patients
Hakan Tağrıkulu, Dilek Memiş, Mehmet Turan İnal, Nesrin Turan
2016; 14 - 1 | Sayfalar 28 - 38

DERLEME
19.
Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi
The Importance of Pharmaceutical Dosage Forms in Administration via Enteral Feeding Tubes
Kutay Demirkan, Aygin Bayraktar Ekincioğlu
2016; 14 - 1 | Sayfalar 1 - 8

OLGU SUNUMU
20.
Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu
The Case of Urosepsis with Multiple System Atrophy Followed in The Intensive Care Unit
Tuğçe Mengi, Yusuf Savran, Murat Emre Tokur, Hatice Keyvan, Bilgin Cömert
2018; 16 - 1 | Sayfalar 37 - 40

DERLEME
21.
Unutulan elementin bilinmeyen mucizesi: ‘Magnezyum ve İmmünite’
The secret miracle of the forgotten element: ‘Magnesium and immunity’
Zerrin Demirtürk, Figen Esen
2017; 15 - 2 | Sayfalar 45 - 52

OLGU SUNUMU
22.
Postoperatif Deliryum Etyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu
Postoperative delirium caused by thyroid storm: Case report
Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, İrem Aydoğmuş, Sinan Bora, Ayşen Akkurt Kocaeli, Ferda Kahveci
2016; 14 - 2 | Sayfalar 63 - 67

ORJINAL ARAŞTIRMA
23.
Ratlardaki difüz beyin travmasında hipertonik salin ve magnezyum sülfatın intraventriküler uygulamayla etkilerinin karşılaştırılması.
Comparative effects of intraventricular magnesium sulfate and hypertonic saline on cerebral injury in rats.
Nurcan Kızılcık, Erhan Çelikoğlu, Taha Keleştemur, Özge Köner, Merşh İş, Sevgi Bilgen, Ayçiçek Çeçen, Bayram Yılmaz
2017; 15 - 1 | Sayfalar 34 - 38

24.
Açık kalp ameliyatı olan hastalarda, endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif kas gevşeme egzersizlerinin yaşam bulgularına ve kaygı düzeyine etkisi
The effect of progressive muscle relaxation exercises after endotracheal extubation on vital signs and anxiety level in open heart surgery patients
Özlem İbrahimoğlu, Nevin Kanan
2017; 15 - 3 | Sayfalar 98 - 106

25.
Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor Muyuz?
Are We Being Informed Truly During The Patient Transfer To The Intensive Care Units?
Münire Babayigit, Zehra Baykal Tutal, Necla Derelı, Handan Güleç, Mustafa Alparslan Babayigit, Eyüp Horasanlı
2016; 14 - 2 | Sayfalar 54 - 58

OLGU SUNUMU
26.
Yılan sokmalarındaki klinik deneyimlerimiz
Our clinical experiences in snake bites
Demet Altun, Dilek Altun, Betül Ayaz
2016; 14 - 3 | Sayfalar 100 - 104

27.
Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
Bilateral Pneumothorax During Apnea Test: A Case Report and Review of Literature
Ali Ahıskalıoğlu, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Ahmet Kacıroğlu, Bahadır Çiftçi, Nazım Doğan
2017; 15 - 1 | Sayfalar 39 - 42

28.
Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Vakası
Invasive Pulmonary Aspergillosis In The Intensive Care Unit: A Case Report
Mehmet Akif Yazar, Ayuna Kuzucuoğlu, Mehmet Barış Açıkgöz
2016; 14 - 1 | Sayfalar 43 - 46

DERLEME
29.
“Weaning” de Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Non İnvasive Mechanic Ventilation During The
Murat Ünsel, Perihan Ergin Özcan
2016; 14 - 1 | Sayfalar 9 - 12

OLGU SUNUMU
30.
Nadir görülen bir olgu: Brugada sendromu
A rare case: Brugada syndrome
Mustafa Kemal Yıldırım, Semiha Orhan, Pınar Karabacak, Berit Gökçe Ceylan, Füsun Eroğlu, Mustafa Karabacak
2017; 15 - 2 | Sayfalar 77 - 80

31.
Serebral Tuz Kaybı Sendromu (Olgu sunumu)
Cerebral Salt Wasting Syndrome (Case report)
Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Eyüp Sabri Akagündüz, Aydın Fırıncıoğlu, Ayşin Selcan
2016; 14 - 3 | Sayfalar 105 - 109

ORJINAL ARAŞTIRMA
32.
Yoğun Bakımda Gürültü Farkındalığı İçin Neler Yapabiliriz ?
What Can We Do For Noise Awareness in Intensive Care?
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Esra Enez, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Dilara Karaca
2018; 16 - 1 | Sayfalar 10 - 16

33.
Gürültünün yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların gece uykusu ve yaşamsal bulguları üzerine etkisi
Effect of noise on hospitalized patient's night's sleep and vital signs in intensive care unit
Gülsüm Demir, Gürsel Öztunç
2017; 15 - 3 | Sayfalar 107 - 116

34.
Yoğun bakım hastalarında predeliryum skorunun değerlendirilmesi
Evaluation of predelirium score in intensive care patients
Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Volkan İnal, Ahmet Şenol Uyar, Şeyda Çiğdem Tek, Taner Çiftçi, Serdar Efe, Selçuk Korkmaz
2018; 16 - 1 | Sayfalar 26 - 29

35.
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
Incidence, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers in Intensive Care Patients
Namigar Turgut, Aysel Ak, Erkan Ak, Nagihan Yakar, Nuri Yakar, Birsen Yılmaz, Burçin Cora, Tarkan Mıngır, İncila Ali
2017; 15 - 2 | Sayfalar 72 - 76

36.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms ısolated from various clinical samples and their antibiotic susceptibilities in ıntensive care units patients
Ayşe Barış, Mehmet Emin Bulut, Ahsen Öncül, Banu Bayraktar
2017; 15 - 1 | Sayfalar 21 - 27

DERLEME
37.
Erişkin karaciğer transplantasyonunda yoğun bakım yönetimi
Intensive care management in adult liver transplantation
Mert Akan
2017; 15 - 1 | Sayfalar 1 - 20

ORJINAL ARAŞTIRMA
38.
Yoğun bakımda trakeotomi: Endikasyonlar, komplikasyonlar ve prognoz
Tracheotomy in the intensive care unit: Indications, complications and prognosis
Hülya Kırca, Özlem Çakın, Melike Cengiz, Murat Yılmaz, Atilla Ramazanoğlu
2018; 16 - 1 | Sayfalar 17 - 25

39.
Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir
What does change with nutrıtıon team in intensive care unıt
Ahmet Fatih Yılmaz, Ertuğrul Kilic, Sema Gürsel, Nazlı Tiryaki
2016; 14 - 2 | Sayfalar 59 - 62

OLGU SUNUMU
40.
Hemotoraksa Bağlı Gelişen Ciddi Bir Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Hemotoraks
Serious Complication of Central Venous Catheterization Due To Hemothorax: Hemothorax
Ümmügülsüm Gaygısız, Nazlıhan Boyacı, Gül Meral Hoşgören, Ali Çelik, Lale Karabıyık
2017; 15 - 3 | Sayfalar 134 - 140

41.
Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz ve Böbrek Yetmezliği
Rhabdomyolysis and Renal Insufficiency Due To Synthetic Cannabinoid Intoxication
Semiha Orhan, Kemal Yetiş Gülsoy, Selvinaz Demirel, Salih İnal, Füsun Eroğlu
2017; 15 - 3 | Sayfalar 141 - 144

42.
Uzamış kas güçsüzlüğü ile seyreden acetamiprid zehirlenmesi
Acetamiprid poisoning manifested by prolonged muscle weakness
Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan, Mine Konuk, Aylin Şener, Ömer Karaca
2017; 15 - 2 | Sayfalar 85 - 87

ORJINAL ARAŞTIRMA
43.
Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi
In Our Intensive Care Unit the experience of the Checklist Use to Prevent Ventilator Associated Pneumonia
Semiha Solak Grassie, Bircan Kayaaslan, Sümeyra Çetin Gevrek, Dilber Kumral, Cengizhan Emre
2016; 14 - 1 | Sayfalar 13 - 17

44.
Yoğun Bakım Hastalarında Erken mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri
The Feasibility of Early Mobilisation in Intensive Care Unit Patients and The Effect of Early Mobilisation on Hemodynamics
Zerrin Özçelik, Neslihan Uçar, Dilek Yılmaz, Nuran Koç, Seda Banu Akıncı
2017; 15 - 2 | Sayfalar 53 - 58

45.
Unutulmuş hemodinamik parametre “Ortalama Sistemik Dolum Basıncı”
Forgotten haemodynamic parameter “Mean circulatory filling pressure”
Uğur Koca
2017; 15 - 3 | Sayfalar 88 - 90

46.
Yoğun Bakıma Alınan Obstetrik Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of obstetric patients who were admitted to the intensive care unit
Yetkin Çeray, Murat Yılmaz, Melike Cengiz, Serkan Kaplan, Atilla Ramazanoğlu
2017; 15 - 3 | Sayfalar 124 - 129

47.
Pulmoner Hipertansiyon ve Weaning
Pulmonary Hypertension and Weaning
Ceren Gunt, Nedim Çekmen
2016; 14 - 3 | Sayfalar 68 - 79

48.
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Home Mechanical Ventilation In Children: Erciyes University Experience
Nazan Ulgen Tekerek, Adem Dursun, Başak Nur Akyıldız
2017; 15 - 1 | Sayfalar 28 - 33

49.
Yoğun Bakım Ünitesinde Stres Ülser Profilaksisi
Stress Ulcer Prophylaxis in Intensive Care Unit
Zehra Nur Baykara, Volkan Alparslan
2018; 16 - 1 | Sayfalar 1 - 9 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.