Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
Pain assessment in critically ill adult patients: validity and reliability of the Turkish version of the critical-care pain observation tool
Onur Gündoğan, Canan Bor, Esra Akın Korhan, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 93 - 99 (2 kere görüntülendi)

2.
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
Retrospective Analysis Of Intoxication Cases Followed Up In Intensive Care Unit
Dilara Tüfek, Bilge Banu Taşdemir, Remiziye Sıvacı
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 67 - 71

3.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms ısolated from various clinical samples and their antibiotic susceptibilities in ıntensive care units patients
Ayşe Barış, Mehmet Emin Bulut, Ahsen Öncül, Banu Bayraktar
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 21 - 27

EDITÖRE MEKTUP
4.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Lütfi Telci
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti

DERLEME
5.
Kritik hastalıkta akut beyin disfonksiyonunun monitorizasyonu
Monitorization of acute brain dysfunction in critical illness
Günseli Orhun, Figen Esen
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfalar 47 - 53

ORJINAL ARAŞTIRMA
6.
Organ Bağışında Neredeyiz?
Where are we on organ donation?
Öznur Uludağ, Ülkü Sabuncu, Hatice Kuşderci, Fikriye Kaplan, Atilla Tutak, Mevlüt Doğukan
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 86 - 92

OLGU SUNUMU
7.
Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu
Neurological Recovery After Amantadine Treatment In A Patient With Septic Arthritis: A Case Report
Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, İrfan Kenan, Münire Babayiğit, Mehmet Şirin Gökhaner, Eyüp Horasanlı
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 39 - 42

ORJINAL ARAŞTIRMA
8.
Ratlardaki difüz beyin travmasında hipertonik salin ve magnezyum sülfatın intraventriküler uygulamayla etkilerinin karşılaştırılması.
Comparative effects of intraventricular magnesium sulfate and hypertonic saline on cerebral injury in rats.
Nurcan Kızılcık, Erhan Çelikoğlu, Taha Keleştemur, Özge Köner, Merşh İş, Sevgi Bilgen, Ayçiçek Çeçen, Bayram Yılmaz
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
9.
Hemoperfüzyon ile tedavi edilen Amitriptilin kardiyak toksisitesi
Amitriptyline cardiac toxicity treated with hemoperfusion
Nurdan Ünlü, Gülbahar Çalışkan, Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Ferda Kahveci
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 43 - 46

ORJINAL ARAŞTIRMA
10.
Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor Muyuz?
Are We Being Informed Truly During The Patient Transfer To The Intensive Care Units?
Münire Babayigit, Zehra Baykal Tutal, Necla Derelı, Handan Güleç, Mustafa Alparslan Babayigit, Eyüp Horasanlı
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfalar 54 - 58

OLGU SUNUMU
11.
Anaflaksi sırasındaki kusma sonrası gastrik içeriğin aspirasyonuna bağlı kimyasal pnömonit
Chemical pneumonitis due to the aspiration of gastric content following anaphylaxis-related vomiting
Özlem Erçen Diken, Mesut Arslan
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 81 - 84

ORJINAL ARAŞTIRMA
12.
yoğun bakım hastalarında ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması
investigation of ventilator associated pneumoniae on intensive care patients
Hakan Tağrıkulu, Dilek Memiş, Mehmet Turan İnal, Nesrin Turan
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 28 - 38

DERLEME
13.
Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi
The Importance of Pharmaceutical Dosage Forms in Administration via Enteral Feeding Tubes
Kutay Demirkan, Aygin Bayraktar Ekincioğlu
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 1 - 8

14.
Unutulan elementin bilinmeyen mucizesi: ‘Magnezyum ve İmmünite’
The secret miracle of the forgotten element: ‘Magnesium and immunity’
Zerrin Demirtürk, Figen Esen
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 45 - 52

OLGU SUNUMU
15.
Postoperatif Deliryum Etyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu
Postoperative delirium caused by thyroid storm: Case report
Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, İrem Aydoğmuş, Sinan Bora, Ayşen Akkurt Kocaeli, Ferda Kahveci
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfalar 63 - 67

ORJINAL ARAŞTIRMA
16.
Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri
Expectations of Intensive Care Unit Nurses In Turkey
Selma Tepehan Eraslan, Meral Madenoğlu Kıvanç
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 59 - 66

OLGU SUNUMU
17.
Yılan sokmalarındaki klinik deneyimlerimiz
Our clinical experiences in snake bites
Demet Altun, Dilek Altun, Betül Ayaz
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 100 - 104

18.
Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
Bilateral Pneumothorax During Apnea Test: A Case Report and Review of Literature
Ali Ahıskalıoğlu, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Ahmet Kacıroğlu, Bahadır Çiftçi, Nazım Doğan
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 39 - 42

19.
Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Vakası
Invasive Pulmonary Aspergillosis In The Intensive Care Unit: A Case Report
Mehmet Akif Yazar, Ayuna Kuzucuoğlu, Mehmet Barış Açıkgöz
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 43 - 46

DERLEME
20.
“Weaning” de Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Non İnvasive Mechanic Ventilation During The
Murat Ünsel, Perihan Ergin Özcan
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 9 - 12

OLGU SUNUMU
21.
Nadir görülen bir olgu: Brugada sendromu
A rare case: Brugada syndrome
Mustafa Kemal Yıldırım, Semiha Orhan, Pınar Karabacak, Berit Gökçe Ceylan, Füsun Eroğlu, Mustafa Karabacak
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 77 - 80

22.
Serebral Tuz Kaybı Sendromu (Olgu sunumu)
Cerebral Salt Wasting Syndrome (Case report)
Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Eyüp Sabri Akagündüz, Aydın Fırıncıoğlu, Ayşin Selcan
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 105 - 109

ORJINAL ARAŞTIRMA
23.
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Home Mechanical Ventilation In Children: Erciyes University Experience
Nazan Ulgen Tekerek, Adem Dursun, Başak Nur Akyıldız
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 28 - 33

DERLEME
24.
Erişkin karaciğer transplantasyonunda yoğun bakım yönetimi
Intensive care management in adult liver transplantation
Mert Akan
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfalar 1 - 20

ORJINAL ARAŞTIRMA
25.
Yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni ve etken mikroorganizmalar: 2 yıllık retrospektif analiz
Ventilator-associated pneumonia and causative microorganisms in intensive care unit: a 2-year retrospective analysis
Onur Palabıyık, Aziz Öğütlü, Yaşar Toptaş
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 80 - 85

26.
Bir Sıçan Akut Respiratuar Distres Modeli'nde Silimarin' in Antiinflamatuar ve Antioksidan Etkisi
A Rat Model of Acute Respiratory Distress Silymarin' s Antiinflamatory and Antioxidant Effect
Şenay Canikli Adıgüzel, Arash Pirat, Suna Türkoğlu, Nilüfer Bayraktar, Özlem Özen, Müge Kaya
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 18 - 27

27.
Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir
What does change with nutrıtıon team in intensive care unıt
Ahmet Fatih Yılmaz, Ertuğrul Kilic, Sema Gürsel, Nazlı Tiryaki
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfalar 59 - 62

OLGU SUNUMU
28.
Uzamış kas güçsüzlüğü ile seyreden acetamiprid zehirlenmesi
Acetamiprid poisoning manifested by prolonged muscle weakness
Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan, Mine Konuk, Aylin Şener, Ömer Karaca
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 85 - 87

ORJINAL ARAŞTIRMA
29.
Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi
In Our Intensive Care Unit the experience of the Checklist Use to Prevent Ventilator Associated Pneumonia
Semiha Solak Grassie, Bircan Kayaaslan, Sümeyra Çetin Gevrek, Dilber Kumral, Cengizhan Emre
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfalar 13 - 17

30.
Yoğun Bakım Hastalarında Erken mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri
The Feasibility of Early Mobilisation in Intensive Care Unit Patients and The Effect of Early Mobilisation on Hemodynamics
Zerrin Özçelik, Neslihan Uçar, Dilek Yılmaz, Nuran Koç, Seda Banu Akıncı
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 53 - 58

31.
Pulmoner Hipertansiyon ve Weaning
Pulmonary Hypertension and Weaning
Ceren Gunt, Nedim Çekmen
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 68 - 79

32.
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
Incidence, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers in Intensive Care Patients
Namigar Turgut, Aysel Ak, Erkan Ak, Nagihan Yakar, Nuri Yakar, Birsen Yılmaz, Burçin Cora, Tarkan Mıngır, İncila Ali
TYBDD 2017; 15 - 2 | Sayfalar 72 - 76 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.