Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Yılan sokmalarındaki klinik deneyimlerimiz
Our clinical experiences in snake bites
Demet Altun, Dilek Altun, Betül Ayaz
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 100 - 104

2.
Akut böbrek yetmezliğinde erken tanı: Nötrofil Gelatinoz Associated Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1(KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C
Diagnosis of Acute Kidney Failure in Intensive Care Unit: Neutrophil Gelatinase Associated Lipocain (NGAL), Kidney İnjury Molecule-1 (KİM-1), İnterleukine-18 (İL-18), Cystatin C
Mehmet İlke Büget, Elif Özkilitçi, Canan Küçükgergin, Şule Seçkin, Süleyman Küçükay, Yılmaz Yenigün, Günseli Orhun, İbrahim Özkan Özakıncı, Perihan Ergin Özcan
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

3.
Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
Acute Kidney Injury Incidence According to The RIFLE Criteria and Risk Factors in Critically Ill Patients
Pınar Karagöz, Arzu Kefi, Pınar Erbay Dündar, Serpil Canan, Melek Çivi
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

4.
Nitrik Asit İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) After Nitric Acid Inhalation
Gülay Kır, Gizem Avcı, Bektaş Akpolat, Leyla Veral
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

5.
yoğun bakım hastalarında ventilatör ilişkili pnömoni insidansının araştırılması
investigation of ventilator associated pneumoniae on intensive care patients
Hakan Tağrıkulu, Dilek Memiş, Mehmet Turan İnal, Nesrin Turan
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

6.
Yoğun bakım hastalarında ‘Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR)’ın önemi
The significance of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in ICU patients
Beliz Bilgili, İsmail Cinel
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

7.
Erişkin Akut Solunum sıkıntısı sendromu olan hastalarda ektrakorporeal yaşam desteği: Derleme
Extracorporeal life support for patients with acute respiratory distress syndrome: Review
Tülin Akarsu Ayazoğlu, Didem Onk
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

8.
Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları
Characteristics and Outcomes of Adult Patients Receiving Mechanical Ventilation Due to Acute Poisoning
Mehmet Ali Erdoğan, Mustafa Said Aydoğan, Ülkü Özgül, Muharrem Uçar, Cemil Çolak, Ender Gedik, Türkan Togal, Mahmut Durmuş
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

9.
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Assessment Of Early And Late Tracheostomy Interventions In Intensive Care Patients
İpek Saadet Edipoğlu, Perihan Ergin Özcan, Özkan İbrahim Akıncı, Mesut Yornuk, Günseli Orhun, Evren Şentürk, Lütfü Telci
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

10.
Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Başvurudaki Laktat, Albumin, CRP, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
The Effect Of Lactate, Albumin, CRP, PaO2/FiO2 and Glucose Levels Of Trauma Patients at Time Of Application To ICU On Mortality
Eren Yılmaz, Canan Bor, Mehmet Uyar, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

11.
Yoğun bakımda yatan çocuk hastaların annelerinin manevi bakım (spritüal bakım) gereksinimleri
Spiritual care requirements of the mothers of the hospitalized children in intensive care units
Esma Sülü Uğurlu, Zümrüt Başbakkal
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

12.
Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi
The Importance of Pharmaceutical Dosage Forms in Administration via Enteral Feeding Tubes
Kutay Demirkan, Aygin Bayraktar Ekincioğlu
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

13.
Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Cystatine C
Cystatine C for Prediction of Acute Kidney Injury
Dilek Gencel Kaya, Perihan Ergin Özcan, Ahmet Ali, Günseli Orhun, Evren Şentürk, İbrahim Özkan Akıncı, Nahit Çakar
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

14.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Satisfaction Of Patients' Relatives In The Intensive Care Unit
Çiğdem Erdal, Yusuf Tunalı, Özlem Korkmaz Dilmen, Fatma Eren Akçıl, Ercüment Yentür, Mois Bahar
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

15.
Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: 2 Olgunun Sunumu
Axillary Brachial Plexus Blockage in Treatment of Upper Extremity Ischemic Disorder in Critically IIl Patient: A Report of Two Cases
İlkay Ceylan, Nermin Kelebek Girgin, Mehmet Ali Kopan, Alp Gurbet
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

16.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Galenos Yayınevi, Melek Tulunay
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Valproik asid ve meropenem arasındaki ilaç etkileşimi: Olgu sunumu
Drug interaction between valproic acid and meropenem: case report
Murat Yaşar Özkalkanlı, Fulya Yılmaz Duran, Günay Yıldız, Orhan Kılıç, Onur Okur
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

18.
Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu
Isolated Cerebral Fat Embolism After Lower Extremity Fracture: Case Report
Canan Yılmaz, Derya Karasu, Seda Cansabuncu, Yılmaz Apaydın, Hasan Özal, Mine Aköz
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

19.
Hemoperfüzyon ile tedavi edilen Amitriptilin kardiyak toksisitesi
Amitriptyline cardiac toxicity treated with hemoperfusion
Nurdan Ünlü, Gülbahar Çalışkan, Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Ferda Kahveci
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0

20.
Yüksek doz SSRI alımına bağlı gelişen Serotonin Sendromu.
Serotonin Syndrome Due to Overdose of SSRI
Yavuz Orak, Sevgi Akbulut
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

21.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri
Clinical Characteristics of Patients Diagnosed with Synthetic Cannabinoid (Bonsai) Intoxication in ICU
Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Tuğba Doğu, Esen Şimşek, Halide Aydın
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

22.
Yoğun bakım hastalarında kapiller kaçağı engellemede HES ve GELATİN solüsyonlarının idrar mikroalbumin düzeyleri ile değerlendirilmesi
The effect of HES and GELATINE solutıons on the capıllary leak assessed by the measurement of urıne mıcroalbumıne/creatınıne ratıo
Öznur Eroğlu Ermiş, Asu Özgültekin
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

23.
Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi
Review of Our Intrahospital Transports
Numan Çoban, Kemalettin Koltka, Burcu Başaran, Semra Küçükgöncü, Emre Çamcı, Lütfi Telci
TYBDD 2014; 12 - 1 | Sayfa 0

24.
Kritik Hastalarda Anemi Ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Anemia And Blood Transfusions In Critically Ill Patients
Murat Bağcı, Perihan Ergin Özcan, Evren Şentürk, Lütfi Telci, Nahit Çakar
TYBDD 2014; 12 - 2 | Sayfa 0

25.
Zehirlenme Olgularında Acil Servisten Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Süresinin Sonuçlara Etkisi
The Effect of Time of Admission from Emergency Department to Intensive Care Unit on Outcome in Intoxication Patients
Almıla Gülsün Pamuk, Aysun Ankay Yılbaş, Murat İzgi, Seda Banu Akıncı, Ülkü Aypar
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

26.
Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperglisemi
Hyperglycemia in the ICU
Rainer Lenhardt, Ozan Akca
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

27.
Tirotoksik gebe hastada preoperatif terapötik plazmaferez sırasında gelişen anaflaktik reaksiyon
Anaphylactic reaction in thyrotoxic pregnant patient during preoperative therapeutic plasmapheresis
Ramazan Baldemir, Hatice Yağmurdur, Figen Leblebici, Bayazit Dikmen
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

ORJINAL ARAŞTIRMA
28.
Ratlardaki difüz beyin travmasında hipertonik salin ve magnezyum sülfatın intraventriküler uygulamayla etkilerinin karşılaştırılması.
Comparative effects of intraventricular magnesium sulfate and hypertonic saline on cerebral injury in rats.
Nurcan Kızılcık, Erhan Çelikoğlu, Taha Keleştemur, Özge Köner, Merşh İş, Sevgi Bilgen, Ayçiçek Çeçen, Bayram Yılmaz
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0

29.
Sezaryen sonrası eklampsiyle ilişkili ani görme kaybı: olgu sunumu
Sudden loss of vision associated with eclampsia after caesarean section: a case report
Mehmet Ali Erdoğan, Mustafa Said Aydoğan, Ülkü Özgül, Hüseyin Konur, Duygu Demiröz, Ender Gedik, Turkan Togal
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

30.
Gece ve Gündüz şiftlerinde, sağlık çalışanlarının hata bildirimlerinin değerlendirilmesi
Determination of medical error reportings at day and night shifts
Neslihan Uçar, Gönül Yıldırım, Duygu Eser, Zerrin Özçelik, Banu Ayhan, Almıla Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı, Ülkü Aypar
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

31.
Asit Baz Dengesi
Acid Base Balance
Korkut Atalan, İpek Saadet Edipoğlu
TYBDD 2014; 12 - 1 | Sayfa 0

32.
Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi
Critical Illness Polyneuromyopathy Developing After Diabetic Ketoacidosis In An Intensive Care Unit
Mehmet Salih Sevdi, Meltem Turkay, Tolga Totoz, Serdar Demirgan, Melahat Karatmanli Erol, Ali Ozalp, Kerem Erkalp, Aysin Alagol
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

33.
Atropine Bağlı Gelişen Anafilaktoid Reaksiyon
Anaphylactoid Reaction Against To Atropine
Melike Korkmaz Toker, Ayşe Gül Karabay, Aykan Gülleroğlu, Gökalp Gündoğdu, İlhan Güney Biçer, Mustafa Tayfun Aldemir
TYBDD 2014; 12 - 2 | Sayfa 0

34.
Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu İle Gözden Geçirme
Neuroleptic Malignant Syndrome Requiring Neurological Intensive Care Monitoring: Review with Nine Cases
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Galip Akhan
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

35.
Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi
The Effect Of Care Bundles Based On Guidelines Over The Central Venous Catheter Infections In An Intensive Care Unit
Ferdi Polat, Ali Haydar Şahinoğlu, Ahmet Dilek, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Cengiz Kaya, Fatma Ülger, Şaban Esen
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

36.
Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks
Central Venous Catheterization Complication: Delayed Diagnosis of Venous Perforation and Hemothorax
Murat Bağcı, Hacer Yeter, Aydın Fırıncıoğlu, Kerem Erkalp, Ayşin Alagöl
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

37.
Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması
The Comparasion of Ramsay and Richmond Scales For ICU Sedation, The Consistency Between Doctors and Nurses
Aslı Hepkarşı, Canan Bor, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

38.
Ciddi falciparum sıtmasında red cell exchange transfüzyon kararı ve klinik seyir üzerine etkileri: Olgu sunumu
Red cell exchange transfusion in severe falciparum malaria and its effects on clinical outcomes: A Case Report.
Bülent Güçyetmez, Aylin Ogan, Sevdinaz Rasimoğlu, Berrin Yalçın Güder, Evren Şentürk, İbrahim Bağçivan, Hande Aygün, Ali Mert, Lütfi Telci
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

39.
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Geçiren Erişkinlerde Uzamış Mekanik Ventilasyonun Önbelirleyicileri
Predictors of Prolonged Mechanical Ventilation for Adult Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Surgery
Nukhet Veziroğlu Akovalı, Aynur Camkıran, Pınar Zeyneloğlu, Atilla Sezgin, Arash Pirat, Gülnaz Arslan
TYBDD 2013; 11 - 1 | Sayfa 0

40.
Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
Sepsis and Extracorporeal Membrane Oxygenation; ECMO
Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel, Ali Günerli
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

41.
Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisitenin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Colistin Associated Nephrotoxicity at Oncology Hospital Intensive Care Unit
Menşure Kaya, Yeliz İrem Tunçel, Rukiye Neslihan Kuru, Saadet Menteş, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek, Süheyla Ünver
TYBDD 2014; 12 - 2 | Sayfa 0

42.
Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu
Neurological Recovery After Amantadine Treatment In A Patient With Septic Arthritis: A Case Report
Zehra Baykal Tutal, Esra Özayar, İrfan Kenan, Münire Babayiğit, Mehmet Şirin Gökhaner, Eyüp Horasanlı
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

43.
Postoperatif Deliryum Etyolojisinde Tiroid Fırtınası: Olgu Sunumu
Postoperative delirium caused by thyroid storm: Case report
Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, İrem Aydoğmuş, Sinan Bora, Ayşen Akkurt Kocaeli, Ferda Kahveci
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfa 0

44.
Baklofen Entoksikasyonu
Baclofen Intoxication
İclal Karaca, Canan Bor, Özge Karakoç, Doç.dr İlkin Çankayalı, Prof.dr.kubilay Demirağ, Prof.dr Mehmet Uyar
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

45.
Abdominal Kompartman Sendromu
Abdominal Compartment Syndrome
Pınar Zeyneloğlu
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

46.
Tek Merkez Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri: Altı Yıllık Olgu Verisi
Single-Center Analysis Of Acute Intoxication: Six-Year Data Case
Mehtap Selçuk, Nahit Çakar
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

47.
Bir tedavi yaklaşımının istenmeyen komplikasyonu: Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
The complication of a treatment approach: Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)
Bülent Güçyetmez, Aylin Çimet Ayyıldız
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

48.
Türkiye’de bir devlet hastanesi yoğun bakım ünitesi ve cerrahi servislerinde el hijyeni uyum oranları
The compliance rate of hand hygiene in intensive care unit and surgical services at a state hospital in Turkey
Serap Suzuk, Çiğdem Edis, Arzu Çalık, Serpil Akdoğan, Selma Ünal
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

DERLEME
49.
Erişkin karaciğer transplantasyonunda yoğun bakım yönetimi
Intensive care management in adult liver transplantation
Mert Akan
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0

50.
Bir cerrahi yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların risk faktörleri
Risk factors for nosocomial infections in a surgical intensive care unit
Aycan Kundakcı, Özlem Özkalaycı, Pınar Zeyneloğlu, Hande Arslan, Arash Pirat
TYBDD 2014; 12 - 1 | Sayfa 0

51.
Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu
Pressure ulcers surveillance report
Zehra Esin Gencer, Özlenen Özkan
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

52.
Sepsis Oluşturulan Sıçanlarda Metilprednizolonun Kan Beyin Bariyeri Ve Reflex Duyarlılığı Üzerine Etkisi
Effects of Methylprednisolone on Sepsis Induced Blood-Brain Barrier Permeability and Reflex Responsiveness in Rats
Tulin Erdem, Aylin Ogan, Perihan Ergin Ozcan, Mehmet Kaya, Nahit Cakar, Lutfi Telci, Figen Esen
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

53.
Bir Sıçan Akut Respiratuar Distres Modeli'nde Silimarin' in Antiinflamatuar ve Antioksidan Etkisi
A Rat Model of Acute Respiratory Distress Silymarin' s Antiinflamatory and Antioxidant Effect
Şenay Canikli Adıgüzel, Arash Pirat, Suna Türkoğlu, Nilüfer Bayraktar, Özlem Özen, Müge Kaya
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

54.
Sepsis ilişkili miyokardiyal depresyon ve takotsubo sendromu
Sepsis-induced myocardial depression and takotsubo syndrome
Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, İsmail Cinel
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

55.
Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir
What does change with nutrıtıon team in intensive care unıt
Ahmet Fatih Yılmaz, Ertuğrul Kilic, Sema Gürsel, Nazlı Tiryaki
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
56.
Serebral Tuz Kaybı Sendromu (Olgu sunumu)
Cerebral Salt Wasting Syndrome (Case report)
Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Eyüp Sabri Akagündüz, Aydın Fırıncıoğlu, Ayşin Selcan
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 105 - 109

57.
“Weaning” de Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Non İnvasive Mechanic Ventilation During The "Weaning"
Murat Ünsel, Perihan Ergin Özcan
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

58.
Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Vakası
Invasive Pulmonary Aspergillosis In The Intensive Care Unit: A Case Report
Mehmet Akif Yazar, Ayuna Kuzucuoğlu, Mehmet Barış Açıkgöz
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

ORJINAL ARAŞTIRMA
59.
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
Pain assessment in critically ill adult patients: validity and reliability of the Turkish version of the critical-care pain observation tool
Onur Gündoğan, Canan Bor, Esra Akın Korhan, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 93 - 99

60.
Onkoloji hastanesi yoğun bakım ünitesinde hemşirelerin tükenmişlik sendromu
Nurses’ burnout in oncology hospital critical care unit
Yeliz İrem Tunçel, Menşure Kaya, Rukiye Neslihan Kuru, Saadet Menteş, Süheyla Ünver
TYBDD 2014; 12 - 2 | Sayfa 0

61.
Hastanede uzun süreli yatma sonucu gelişen Tako-tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu sunumu
Tako-tsubo cardiomyopathy due to long-term hospital stay: Case report
Cahide Uğur Erol, Mehmet Akif Yaşar, Alp Akay
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

62.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü kaynakları ve Gürültü Düzeyleri
Noise Sources and Levels in Intensive Care Units
Emine Kol, Emine İlaslan, Serpil İnce
TYBDD 2015; 49 - 3 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
63.
Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
Bilateral Pneumothorax During Apnea Test: A Case Report and Review of Literature
Ali Ahıskalıoğlu, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Ahmet Kacıroğlu, Bahadır Çiftçi, Nazım Doğan
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0

64.
Pulmoner Hipertansiyon ve Weaning
Pulmonary Hypertension and Weaning
Ceren Gunt, Nedim Çekmen
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 68 - 79

65.
Noninvaziv mekanik ventilasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir ARDS olgusu
An ARDS patient successfully treated with noninvasive mechanical ventilation
Yusuf Savran, Tuğba Başoğlu, Güntuğ Güngör, Sevgi Öztürk
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

66.
Diffüz Alveolar Hemoraji ve Solunum Yetmezliği İle Seyreden Wegener Granülomatozis Olgusu
Diffuse Alveolar Hemorrhage And Respiratory Failure Associated With A Case of Wegener's Granulomatosis
Armağan Böğürcü, Ali Ekinci, Murat Alyakut, Ali Berkant Avcı
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

67.
Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri
Effect of Magnesıum Level to The Development of Delirium in Patıents Under Sedation in Intensıve Care Unit
Zümrüt Ela Aslan, Evren Şentürk, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Lütfi Telci, Figen Esen
TYBDD 2015; 13 - 1 | Sayfa 0

68.
Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basınç Ölçümü Uygulamaları: Bir Anket Çalışması
Intra-Abdominal Pressure Measurement Applications of the Intensive Care Physicians: A Survey
Volkan Hancı, Hasan Ali Kiraz, Dilek Ömür, Ömer Faruk Özkan
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

ORJINAL ARAŞTIRMA
69.
Organ Bağışında Neredeyiz?
Where are we on organ donation?
Öznur Uludağ, Ülkü Sabuncu, Hatice Kuşderci, Fikriye Kaplan, Atilla Tutak, Mevlüt Doğukan
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 86 - 92

70.
Kritik hastalıkta akut beyin disfonksiyonunun monitorizasyonu
Monitorization of acute brain dysfunction in critical illness
Günseli Orhun, Figen Esen
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfa 0

71.
Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi
Mortality Analysis of trauma patients in General Intensive Care Unit of a state hospital
İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

72.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğunbakım Ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı
A Five Years’ Survey of Device-Associated Nosocomial Infections in Adult Intensive Care Units of Muğla Sıtkı Koçman Universty Faculty of Medicine Training and Research Hospital
Ayşe Ferhan Akgül, Medine Karataş, Biray Öztürk
TYBDD 2014; 12 - 1 | Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
73.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Lütfi Telci
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti

ORJINAL ARAŞTIRMA
74.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms ısolated from various clinical samples and their antibiotic susceptibilities in ıntensive care units patients
Ayşe Barış, Mehmet Emin Bulut, Ahsen Öncül, Banu Bayraktar
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0

75.
Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gebelerde Zehırlenmelerin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Poisonings in Pregnancy in Southeast Anatolia Region of Turkey
Mahmut Alp Karahan, Ahmet Küçük, Evren Büyükfırat, Tekin Bilgiç
TYBDD 2013; 11 - 3 | Sayfa 0

76.
İntihar amaçlı yüksek doz feniramidol hidroklorür alımına bağlı karaciğer enzim yükselmesi
Increase of Liver Enzyme Caused by Suicidal Overdose of Phenyramidol Hydrochloride
Yavuz Orak, Tunga Barçın, Filiz Orak
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

77.
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatitis B, Hepatitis C And HIV Seroprevalansı
Seroprevalence Of Hepatitis B, Hepatitis C And HIV In Intensice Care Unit Patients
Hakan Bayır, İsa Yıldız, Esra Koçoğlu, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

78.
Yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni ve etken mikroorganizmalar: 2 yıllık retrospektif analiz
Ventilator-associated pneumonia and causative microorganisms in intensive care unit: a 2-year retrospective analysis
Onur Palabıyık, Aziz Öğütlü, Yaşar Toptaş
TYBDD 2016; 14 - 3 | Sayfalar 80 - 85

79.
Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor Muyuz?
Are We Being Informed Truly During The Patient Transfer To The Intensive Care Units?
Münire Babayigit, Zehra Baykal Tutal, Necla Derelı, Handan Güleç, Mustafa Alparslan Babayigit, Eyüp Horasanlı
TYBDD 2016; 14 - 2 | Sayfa 0

80.
Yoğun Bakim Hastalarinin Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarinin Tercihleri: Anket Çalışması
Anesthesiologists’ choice of nutritional therapy of intensive care patients: A survey study
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Tolga Koyuncu, Abdullah Özdemir, Hızır Kazdal
TYBDD 2015; 13 - 2 | Sayfa 0

81.
Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi
In Our Intensive Care Unit the experience of the Checklist Use to Prevent Ventilator Associated Pneumonia
Semiha Solak Grassie, Bircan Kayaaslan, Sümeyra Çetin Gevrek, Dilber Kumral, Cengizhan Emre
TYBDD 2016; 14 - 1 | Sayfa 0

82.
Yoğun bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi
Determining awareness of nurses who works in intensive care units about patient falls
Seda Duman, Yeter Kitiş
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

83.
MANTAR ZEHİRLENMESİ VE EKSTRAKORPORYAL TEDAVİ DESTEĞİ (Olgu Sunumu)
Mushroom Poisoning and Extracorporeal Treatment Support (A case report)
M. Salih Sevdi, Kerem Erkalp, M. Emrah Temel, Ayşin Alagöl
TYBDD 2014; 12 - 1 | Sayfa 0

84.
İntramuskuler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekrolizis ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu
Toxic Epidermal Necrolysis and Multiple Organ Failure After Intramusculer Diclofenac Sodium Injection (A Case Report)
Nalan Şanlı, Nigar Bircan Ocak, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi, Ayşin Alagöl
TYBDD 2013; 11 - 2 | Sayfa 0

85.
Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma
Fast Hugs With Icu
Nimet Şenoğlu, Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Rıza Hakan Erbay
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

86.
Endotrakeal Tüp Malpozisyona Bağlı Sağ Trakeobronşiyal Yaralanma (Olgu Sunumu)
Right Tracheobronchial Injury due to Endotracheal Tube Malpositioning (A Case Presentation)
Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu
TYBDD 2014; 12 - 3 | Sayfa 0

87.
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Home Mechanical Ventilation In Children: Erciyes University Experience
Nazan Ulgen Tekerek, Adem Dursun, Başak Nur Akyıldız
TYBDD 2017; 15 - 1 | Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.