Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - Nisan 2015
Özetleri Göster | << Geri
TEKNIK NOT
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Galenos Yayınevi, Melek Tulunay
Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti

DERLEME
2.
Abdominal Kompartman Sendromu
Abdominal Compartment Syndrome
Pınar Zeyneloğlu
Sayfalar 5 - 15

ORJINAL ARAŞTIRMA
3.
Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
Acute Kidney Injury Incidence According to The RIFLE Criteria and Risk Factors in Critically Ill Patients
Pınar Karagöz, Arzu Kefi, Pınar Erbay Dündar, Serpil Canan, Melek Çivi
Sayfalar 16 - 25

4.
Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu
Pressure ulcers surveillance report
Zehra Esin Gencer, Özlenen Özkan
Sayfalar 26 - 30

5.
Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri
Effect of Magnesıum Level to The Development of Delirium in Patıents Under Sedation in Intensıve Care Unit
Zümrüt Ela Aslan, Evren Şentürk, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Lütfi Telci, Figen Esen
Sayfalar 31 - 36

OLGU SUNUMU
6.
Noninvaziv mekanik ventilasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir ARDS olgusu
An ARDS patient successfully treated with noninvasive mechanical ventilation
Yusuf Savran, Tuğba Başoğlu, Güntuğ Güngör, Sevgi Öztürk
Sayfalar 37 - 40

7.
Hastanede uzun süreli yatma sonucu gelişen Tako-tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu sunumu
Tako-tsubo cardiomyopathy due to long-term hospital stay: Case report
Cahide Uğur Erol, Mehmet Akif Yaşar, Alp Akay
Sayfalar 41 - 45

8.
Valproik asid ve meropenem arasındaki ilaç etkileşimi: Olgu sunumu
Drug interaction between valproic acid and meropenem: case report
Murat Yaşar Özkalkanlı, Fulya Yılmaz Duran, Günay Yıldız, Orhan Kılıç, Onur Okur
Sayfalar 46 - 48 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.