Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - Nisan 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Erişkin karaciğer transplantasyonunda yoğun bakım yönetimi
Intensive care management in adult liver transplantation
Mert Akan
Sayfalar 1 - 20

ORJINAL ARAŞTIRMA
2.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms ısolated from various clinical samples and their antibiotic susceptibilities in ıntensive care units patients
Ayşe Barış, Mehmet Emin Bulut, Ahsen Öncül, Banu Bayraktar
Sayfalar 21 - 27

3.
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Home Mechanical Ventilation In Children: Erciyes University Experience
Nazan Ulgen Tekerek, Adem Dursun, Başak Nur Akyıldız
Sayfalar 28 - 33

4.
Ratlardaki difüz beyin travmasında hipertonik salin ve magnezyum sülfatın intraventriküler uygulamayla etkilerinin karşılaştırılması.
Comparative effects of intraventricular magnesium sulfate and hypertonic saline on cerebral injury in rats.
Nurcan Kızılcık, Erhan Çelikoğlu, Taha Keleştemur, Özge Köner, Merşh İş, Sevgi Bilgen, Ayçiçek Çeçen, Bayram Yılmaz
Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
5.
Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
Bilateral Pneumothorax During Apnea Test: A Case Report and Review of Literature
Ali Ahıskalıoğlu, Elif Oral Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Ahmet Kacıroğlu, Bahadır Çiftçi, Nazım Doğan
Sayfalar 39 - 42

6.
Hemoperfüzyon ile tedavi edilen Amitriptilin kardiyak toksisitesi
Amitriptyline cardiac toxicity treated with hemoperfusion
Nurdan Ünlü, Gülbahar Çalışkan, Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Ferda Kahveci
Sayfalar 43 - 46 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.