Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Viral Hepatit Dergisi

Vir Hep Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Farklı Yaş Gruplarında Hepatit C Sıklığı; 50 Yaş Üstü Bireyler Anti-HCV Yönünden Bir Kez Taranabilir
Hepatitis C Prevalence in a Different Age Groups; People over 50-age may be Screened for Anti-HCV at Least One Time
Özlem Aydemir, Tayfur Demiray, Mehmet Köroğlu, İhsan Hakkı Çiftçi, Ahmet Özbek, Mustafa Altındiş
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

2.
Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastada Pegile İnterferon/Ribavirin+Telaprevir Tedavisi Sırasında Görülen Dermatolojik Yan Etki: Olgu Sunumu
Dermatological Side Effects In a Patient With Hepatitis C Infection During Treatment With Pegylated Interferon/Ribavirin + Telaprevir: A Case Report
Tuğba Sarı, Suda Tekin Koruk, Fatih Temoçin
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

3.
Samsun Yöresi̇nde Hepati̇t A Prevalansının Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Evaluation Of Hepatitis A Prevalence In Samsun Vicinity
Keramettin Yanik, Ahmet Uğur Akbal, Mustafa Erdil, Adil Karadağ, Cafer Eroğlu, Murat Günaydın
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

4.
Beytepe Asker Hastanesine Başvuran Hastalarda HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc- Total ve Anti-HCV Seroprevalansı
HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc Total and Anti-HCV Seroprevalence of the Patients Applied to Beytepe Military Hospital
Mehmet Çoban, Erdim Sertoğlu
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

5.
Hepatit B Virusu: Biyolojisi ve Yaşam Siklusu
Hepatitis B Virus: Biology and Life Cycle
Nese Inan, Fehmi Tabak
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

6.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Viral hepatitis in Croatia
Rok Civljak, Marina Kljakovic-Gaspic, Bernard Kaic, Nikola Bradaric
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
7.
2005-2013 Yılları Arasında Hastanemize Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti HCV ve Anti HIV Seroprevalansı
HBsAg, Anti HCV and Anti-HIV seroprevalence among the patients admitted to our hospital between 2005 and 2013
Havva Avcıküçük, Serap Süzük, Mehmet Kavak
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

8.
Kronik hepatit B ve hepatit C hastalarında pegile interferon alfa tedavisi öncesi ve sonrası göz bulguları
Oculer findings before and after pegilated interferon treatment in chronic hepatitis B and C patients
Şukran Köse, Melda Türken, Lütfiye Kuzucu, Gamze Türe, Tümay Örsel
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

9.
Delta Hepatitlerinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Patients With Delta Hepatitis
Emine Parlak, Ayşe Ertürk, Mehmet Parlak
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

10.
Yeni hepatit C tedavilerindeki paradokslar: İnterferonsuz sofosbuvir ve ribavirin kombinasyonu genotip 1b hepatit C virüsü ile enfekte hastalarda etkili mi?
Paradoxes in novel hepatitis C therapies: Is combination of sofosbuvir and ribavirin without interferon effective in genotype 1b chronic HCV patients?
Ergenekon Karagöz, Vedat Turhan, Asim Ulcay, Alpaslan Tanoglu, Hakan Erdem
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

11.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran çocuk ve erişkin yaş gruplarında Hepatit A virüs seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis-A Virus among child and adult age groups admitted to a training and research hospital
Mehmet Parlak, Ayşe Güven, Begüm Nalça Erdin, Yasemin Bayram
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

12.
İstanbul’da hepatit B virusunun seroepidemiyolojisi: 20 yıllık bir çalışma
Seroepidemiology of hepatitis B virus infection in Istanbul: a 20-year survey
Yavuz Furuncuoglu, Filiz Saglam, Filiz Füsun Bölükbaş, Cengiz Bölükbaş, Recep Öztürk
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 88 - 91

13.
Uygunsuz Tekrarlanan HBs Ag, Anti-HCV and Anti-HIV Tarama Testlerinin Bir Üniversite Hastanesine Maliyeti
Cost of Inappropriately Repeated Tests in Screening HBs Ag, Anti-HCV and Anti-HIV in a University Hospital
Tayfur Demiray, Mehmet Koroglu, Engin Karakece, Ahmet Ozbek, Mustafa Altindis
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

14.
Hepatit B’de emzirme döneminde antiviral tedavi
Antiviral treatment during breastfeeding in Hepatitis B
Imran Hasanoglu, Rahmet Guner
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

15.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Viral hepatitis in Denmark
Isik Somuncu Johansen, Nina Weis, Peer Brehm Christensen
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Kemoterapi Sonrası Okkült Hepatit B Reaktivasyonu: Olgu Sunumu
Occult Hepatitis B Reactivation After Chemoteraphy: Case Report
Ahmet Uyanikoglu, Umut Sert, Hasim Nar, Necati Yenice
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

17.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda Hepatit A Seropozitifliği
Hepatitis A Seropositivity in Outpatients at Kecioren Teaching and Research Hospital
Ayşe Dede, Emel Çalışkan, Gülsüm Biten Güven, Zeynep Çizmeci
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

18.
Eskişehir İli’nde HBsAg Pozitif Kişilerde Delta Hepatit Seropozitifliği
Seropositivity of Delta Hepatitis in HBsAg Positive Patients in Eskisehir Province
Pınar Korkmaz, Nevil Aykın, Figen Çağlan Çevik, Hakkı Mustafa Güldüren, Yeşim Alpay
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

19.
Bir Hepatit A Salgının İncelenmesi; Afyonkarahisar, Kocaöz Kasabası, 2013
Investigation of Hepatitis A Outbreak;Afyonkarahisar, Kocaoz Town, 2013
Kadriye Avcı, Lütfü Akgün, Ramazan Özçelik, Hüseyin Elbi, Mustafa Altındiş
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
20.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV Seroprevalansı
HBV and HCV Seroprevalence in Hemodialysis Patients in Eskişehir Yunus Emre State Hospital
Pınar Korkmaz, Figen Çağlan Çevik, Nevil Aykın, Rüya Mutluay, Hakkı Mustafa Güldüren, Yeşim Alpay, Zühre Doğru Yaşar, Melahat Uğur
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

21.
Erzurum’da Kan Donörlerinde Anti-HEV Seroprevalansı
Anti-HEV Seroprevalence in Blood Donors in Erzurum
Hakan Aydın, M. Hamidullah Uyanık, Ayşe Albayrak, Erkan Özmen, Osman Aktaş
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

22.
Başakşehir Devlet Hastanesi Personelinde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
Hepatitis B, Hepatitis C and HIV seroprevalance among health care workers in Basaksehir Hospital
Funda Koçak, Ediz Kiremit, Gülay Akdağ
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
23.
Batman'da gebelerde ve HBsAg pozitif anneden doğan yenidoğanlarda HBsAg seroprevalansı
Seroprevalance of Hepatitis B among pregnant women and neonates born to HBsAg positive mothers in Batman
Esin Cevik, Nese Inan, Mehmet Baki Senturk, Aslıhan Demirel, Hayat Kumbasar, Ayse Arısoy, Emine Sonmez
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

24.
Türkiye'de bir ruh sağlığı hastanesinde şizofreni hastalarında HBV, HCV ve HIV sıklığı
The frequency of HBV, HCV and HIV among patients with schizophrenia in a mental health hospital in Turkey
Nuran Karabulut
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

25.
Hepatit C Enfeksiyonunda Hayvan Modeli Çalışmaları
Animal Models for Hepatitis C Infection Studies
Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

26.
Hepatit B virus (HBV) DNA seviyeleri ve biyokimyasal belirteçler arasındaki ilişki
The association between Hepatitis B virus (HBV) DNA levels and biochemical markers
Tülin Demir, Esra Koçdemir, Fikriye Milletli Sezgin
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

27.
Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi Çalışanlarının Hijyen - Bulaşıcı Hastalıklar Konularında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ile Onikomikoz Yönünden İncelenmesi
The Review of Knowledge Level about Hygiene / Infectious Diseases and the Investigation of Blood-Transmitted Diseases and Onychomycosis of the Ladies Hairdresser and Beauty Center Workers
Fulya Özaras, Emel Çalışkan, Cihadiye Elif Öztürk
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

28.
Hemodiyaliz Ünitesi Çalışanlarının ve Hemodiyaliz Hastalarının HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV Serolojik Göstergeleri ile Çalışanların El Hijyeni Uyum Oranları
HBsAg, Anti-HBs and Anti- HCV Serologic Indicators of the Haemodialysis Unit Workers and Haemodialysis Patients, and Hand Hygiene Compliance Rates of the Workers
Serap Süzük, Dilek Öztaş, Havva Avcıküçük, Arzu Çalık
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

29.
Kan merkezimize başvuran gönüllü kan bağışçılarında 6 yıllık HBV, HCV, HIV ve Sifiliz seropozitifliğinin değerlendirilmesi
Six-year analysis of seropositivity of HBV, HCV, HIV, and syphilis in volunteer blood donors admitted to our blood center
Şükran Köse, Gürsel Ersan, Fatma Liv
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

30.
Kronik hepatit B hastalarında moleküler metod ile lamivudin direnç analizinin değerlendirilmesi
Evaluation of lamivudine resistance assay results in chronic hepatitis B patients detected by molecular method
Şükran Köse, Melda Türken, Selma Gül
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

31.
Doğu Anadolu bölgesindeki kronik Hepatit C hastalarında HCV genotiplerinin dağılımı
Distribution of HCV genotypes in patients of with chronic hepatitis C in Eastern Anatolia region
Osman Aktaş, Ahmet Özbek, Hakan Aydın, Mehmet Beyhan Özkulekci
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

32.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Seroprevelansı
HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV Seroprevalence of the Patients Applied to the Medical Faculty of Bezmialem Vakif University
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Mehmet Ziya Doymaz
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

33.
Taze Serum Örneklerinde Bekleme Süresinin HBsAg Hızlı Test Sonuçlarına Etkisi
Impact of Storage Time of Fresh Serum Samples on Rapid Test Results of HBsAg
Zafer Mengeloğlu, Özlem Bucak, Esra Koçoğlu, Tekin Taş, Şeyda Karabörk
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

34.
Kuaför ve Berberlerin kan yolu ile bulaşan hastalıklar hakkında bilgi ve tutumları
The knowledge and behavior of Hairdressers and Barbers in bloodborne diseases
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Lütfi Saltuk Demir, Serap Özçimen, Ahmet Çağkan İnkaya
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

35.
Adıyaman'da HBsAg Pozitif Kişilerde Delta Hepatit Seropozitifliği
Seropositivity of Delta Hepatitis ın HBsAg Positive Patients ın Adıyaman Province
Servet Kölgelier, Nazlım Aktuğ Demir, Serap Özçimen
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

36.
Asker ve sivillerde Hepatit B virüs taşıyıcılığı, ŞIRNAK
Hepatitis B Virus Carriers among Soldiers and Civilians, SHIRNAK
Halil Haldun Emiroğlu
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

37.
İnsan Pegivirus ve HIV ile İlişkisi
Human Pegivirus and its relationship with HIV
Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 113 - 114

38.
HBsAg Saptanmasında Kemilüminesan Mikropartikül İmmünoassay ve Elektrokemilüminesans İmmünoassay Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Chemiluminescence Microparticle Immunoassay and Electrochemiluminescence Immunoassay for detection of HBsAg.
Neşe Inan, Aslıhan Demirel, Emel Kabakoğlu Ünsur, Uzay Görmüş, Emine Sönmez, Fehmi Tabak, Ayşe Arısoy
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

39.
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2010-2013 Yılları Arasında Başvuran Hastaların HBsAg ve Anti-HDV Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of HBsAg and Anti-HDV Seroprevalance of patients who admitted to Ankara Numune Training and Research Hospital between 2010 - 2013
Yakup Gürkan, Alparslan Toyran, Altan Aksoy, Feride Alaca Çoşkun, Feyza Çetin
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

40.
Konya ilinde Hepatit A seroepidemiyolojisi
The seroepidemiology of Hepatitis A in Konya
Fatma Kalem, Berna Erayman, Şerife Yüksekkaya, Fatih Kara
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

41.
HIV enfeksiyonu olan hastada kronik viral hepatit
Chronic viral hepatitis in HIV-infected patients
Uluhan Sili, Aysun Tekin, Volkan Korten
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

42.
Önemli bir ekomomik yük: viral hepatitlerin gereksiz test istekleri
An important financial burden: unnecessary test requests of viral hepatitis
Zehra Karacaer
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 111 - 112

43.
Nüks Kronik Hepatit C Tedavisi Sırasında Gelişen Likenoid İlaç Reaksiyonu
Developing Lichenoid Drug Reaction During the Treatment of Recurrent Chronic Hepatitis C
Cigdem Kader, Emine Çölgeçen Özel, Selda Seçkin, Ayşe Erbay
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

44.
Artvin Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg,Anti-HBs,Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı
HBsAg,Anti-HBs,Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the Patients Apply to Artvin State Hospital
Ayşe İnci, Murat Okay, Demirhan Güven
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

45.
Mahkum Kron HEPATİT B HASTALAR İLE SİVİL HEPATİT B HASTALARIN LABORATUVAR DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of laboratory values of prisoner patients with chronic hepatitis B and civil patient with chronic hepatitis B.
Özcan Deveci, Cem Uysal, Mustafa Korkmaz, Recep Tekin, Mustafa Kemal Çelen, Saim Dayan
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

46.
Akut Viral Hepatit A Seyri Esnasında Görülen Akut Taşsız Kolesistit
Emine Parlak, Mehmet Parlak
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

47.
İstanbul'da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı
Seroepidemiology of Hepatitis A in a Training and Research Hospital In Istanbul
Özlem Alıcı, Canan Ağalar, Hanife Aydın Yazıcılar
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

48.
HBV DNA Düzeyleri ile HBV Serolojik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigating the Relationship between HBV DNA Levels and HBV Serological Markers
Esra Koçoğlu, Tekin Taş, Fırat Zafer Mengeloğlu, Şeyda Karabörk, Kübra Ceylan
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

49.
Tedavi Almamış Kronik Hepatit B Olgularında İlaç Direnci İlişkili Kompansatuvar Mutasyonlar
Hepatit B Virus carrying drug-resistance compensatory mutations in chronically infected treatment-naive patients
Mustafa Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mehmet Köroğlu, Ayla Eren, Leyla Demir, Mustafa İhsan Uslan, Savaş Aslan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 103 - 107

50.
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaların ve kan donörlerinin hepatit ve HIV seroprevalansının belirlenmesi ve anti-HCV pozitif hastaların HCV RNA seviyesinin değerlendirilmesi
Yakup Gürkan, Alparslan Toyran, Altan Aksoy, Feride Alaca Çoşkun, Ahmet Sezer
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

51.
Hastane Temizlik Çalışanlarının Hepatit Serolojileri ve Mesleki Hepatit Risklerinin Araştırılması
The Investigation of Serologic Status and Viral Hepatitis Occupational Exposure Risk of Hospital House Keeping Staff
Semiha Solak Grassie, Sümeyra Çetin Gevrek
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

52.
HIV/HCV Koenfeksiyonu: Olgu Sunumu
HIV/HCV Coinfection: Case Report
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Emine Rahşan İnce, Özcan Nazlıcan
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

53.
Gebe Kadınlarda Tüm Gebelik Dönemi Boyunca Kronik Hepatit B Tedavisinde Telbivudinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Efficacy and Safety of Telbivudine in Chronic Hepatitis B Treatment Throughout the Entire Pregnancy Period
Birol Baysal, Safak Kaya, Selcuk Aksoz, Senol Comoglu, Mehmet Cabalak, Eyup Arslan, Habibe Colak, Nuran Akmirza, Recep Tekin, Pinar Tantekin
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

54.
Kronik viral hepatitli hastalarda karaciğer fibröz derecesi ile hyaluronik asit, Tip IV kollajen ve prokollajen tip III amino-terminal peptid düzeyi ilişkisi
The relationship between the degree of hepatic fibrosis, and hyaluronic acid, type IV collagen, and procollagen type III n-terminal peptide levels in patients with chronic viral hepatitis
Kader Irak, Ahmet Tarık Eminler, Talat Ayyıldız, Murat Keskin, Selim Giray Nak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Macit Gülten, Enver Dolar
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

55.
Kırşehir bölgesinde farklı yaş gruplarında Hepatit A virus seroprevalans oranları ve literatürün değerlendirilmesi
Seroprevalence rates of Hepatitis A virus in different age groups in the province of Kirsehir and review of the literature
Tülin Demir
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
56.
Gebelikte Ciddi Seyirli Akut Viral Hepatit B: Olgu Sunumu
Acute Viral Hepatitiis B With A Severe Clinical Course In Pregnancy: Case Report
Ahmet Uyanıkoğlu, Ferzan Aydın, Timuçin Aydoğan, Hacer Uyanıkoğlu, Necati Yenice
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 108 - 110

57.
Telbivudin İlişkili Myopati: Bir OlguSunumu
Telbivudine related myopathy: A case report
Şebnem Çalık, Bengisu Ay, Erman Özdemir, Nalan Ünel, Banu Karaca
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

58.
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı
Seropositivity Rates Of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV in Outpatients in İzmir Atatürk Traning and Research Hospital
Berrin Karaayak Uzun, Serdar Güngör, Hakan Er, Bayram Pektaş, Mustafa Demirci
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

59.
RİZE İLİNDE HEMODİYALİZ HASTALARINDA HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV SEROPREVALANSI
The seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV in patients applied hemodialysis in Rize province.
Ayşegül Çopur Çiçek, Osman Zikrullah Şahin, Mustafa Kemal Topaloğlu, Ayşe Asena Taşkaya Kazancı, İsmail Hakkı Yenilmez, Kazım Şahin, Deniz Zehra Ulusan Gündoğdu
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

60.
Karaciğer biyopsisi halen altın standart, peki gelecekte?
Liver Biopsy is the Gold Standart for Now, But Tomorrow?
Murat Afyon
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

61.
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı
HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV seroprevalance of the patients apply to Balıkesir Atatürk State Hospital
Birol Şafak
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
62.
Hiperbilirubinemi; Güncel Nedenleri, Nedene Yönelik Risk Faktörleri ve Sonlanımlar
Hyperbilirubinemia; Current Causes, Causal Risk Factors and Endpoints
Mehtap Şimşek, Gönül Şengöz, Filiz Pehlivanoğlu
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

63.
Belirli Risk Gruplarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV ½ Seroprevelans Oranları
Seroprevalence rates of HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV ½ Certain Risk Groups
Tayfur Demiray, Kerem Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Mustafa Altındiş
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

64.
Tenofovir ile tedavi edilen bir gebe akut karaciğer yetmezliği olgusu
A pregnant patient with acute hepatic failure treated with tenofovir
Zeliha Koçak Tufan, Emre Vudalı, Cemal Bulut, Sabite Kaçar
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

65.
2006-2013 Yılları Arasında Kırıkkale İlinde 0-18 Yaş Grubunda Akut Hepatit A Enfeksiyonu Sıklığı
Acute Viral Hepatitis A (HAV) Frequency in Kırıkkale province between 2006 and 2013 in the 0-18 age group
Serap Suzuk, Havva Avcıküçük, Dilek Öztaş, Mehmet Kavak, Arzu Çalık
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

66.
Kronik hepatit C hastalarında serum hepatit C RNA titreleri ile biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relationship between the serum biochemical parameters and titers of hepatitis C virus in patients with chronic hepatitis C
Rukiye Nar, Fikriye Milletli Sezgin
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

67.
Rize İlinde Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis A in Rize Province and Different Adult Age Groups
Ayşe Ertürk, Ayşegül Çopur Çiçek, Erkan Cüre, Remzi Adnan Akdoğan, Çınar Öztürk
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

68.
Kronik Hepatit B Olgularında Akut Alevlenme Nedenleri; Bir Olgu Serisi
Causes of Acute Exacerbation in Chronic Hepatitis B Cases; A Case Series
Cigdem Moroglu, Necla Tulek, Ebru Aktepe, Meliha Cagla Sonmezer, Metin Ozsoy, Gunay Tuncer Ertem, Fatma Sebnem Erdinc, Murat Kekilli
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

69.
Hepatit C Enfeksiyonunda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi; Metodolojik Açıdan bir Bakış
Mean PlateletVolume Evaluation in Patients with Hepatitis C; Insight from the Methodological Aspect
Ercan Varol
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

70.
Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda HBsAg ve HBeAg değerlerinin HBV DNA ve alanin amino transferaz düzeyleri ile karşılaştırılması
Comparison of HBsAg and HBeAg levels with HBV DNA and ALT levels in patients with chronic Hepatitis B infections
İmran Sağlık, Derya Mutlu, Gözde Öngüt, Hülya İren Güvenç, Halide Akbaş, Dilara Öğünç, Dilek Çolak
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

71.
Genç kronik hepatit B hastalarında alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı saptanması rastlantısal olabilir mi?*
Can non-alcoholic fatty liver disease be coincidental in young patients with chronic hepatitis B?*
Zehra Karacaer, Gökcan Okur, Hakan Çermik, Özgür Avcı
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
72.
Talasemi Majörlü Hastada Kronik Hepatit C Tedavisi; Olgu sunumu
Chronic Hepatitis C Treatment in a Thalassemia Major Patient A Case Report
Kaya Hüseyin Süer, Dilara Inan
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

73.
İmmünsüpressif Tedavi ve Hepatit B Virus Reaktivasyonu
Immunosuppressive therapy and Hepatitis B Virus Reactivation
İftihar Köksal
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 69 - 73

74.
İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hepatosteatoz: Sıklığı, Biyokimyasal ve Viral Parametrelerin Değerlendirilmesi
Hepatic Steatosis in Inactive Hepatitis B Carriers: Prevalence, Evaluation of Viral and Biochemical Parameters
Pınar Korkmaz, Nevil Aykın, Figen Çağlan Çevik, Yeşim Alpay, Hasan Naz, Hakkı Mustafa Güldüren
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

75.
Akut Hepatit B enfeksiyonunda sıradışı bir ekstrahepatik bulgu: Epididimit
An unusual extrahepatic manifestation of acute hepatitis B infection: Epididymitis
Özlem Altuntaş Aydın, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Ahmet Kehribar, Kubilay Yenigül
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

76.
Olgu Sunumu: Hepatit A Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Kolestaz
Case Report: Prolonged Cholestasis due to Infection with Hepatitis A
Şükran Köse, Sabri Atalay, Gürsel Ersan, Ufuk Sönmez
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

77.
Hepatit C İnfeksiyonunun Tanisinda HCV Kor Antijen Testinin Etkinliği
The Efficiency Of HCV Core Antigen Test In Diagnosis Of Hepatitis C Infection
Mehmet Emin Demircili, Mehmet Özdemir, Bahadır Feyzioğlu, Bülent Baysal
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

78.
Hepatit Delta virüs enfeksiyonu epidemiyolojisinde değişim ve ülkemizdeki güncel durum
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Selma Tosun
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

79.
Evaluation of 219 Patients With Chronic Hepatitis C Receiving Pegylated Interferon + Ribavirin Treatment
Nevil Aykin, Figen Caglan Cevik, Hasan Naz, Pınar Korkmaz, Tercan Us
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

80.
Akut karaciğer yetmezliğinin tedavisinde plazmaferez; Vaka sunumu ve literatür incelemesi
Plasmapheresis in the Treatment of Acute Liver Failure; A Case Report and the Review of The Literature
Aslıhan Candevir Ulu, Sedef Kuran, Behice Kurtaran, Ayşe Seza Inal, Süheyla Kömür, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç, Hasan Salih Zeki Aksu
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

81.
Pegile-İnterferon Tedavisine Yanıtta Bazal Kor Promoter (BCP) ve Prekor Kodon 28 Mutasyonlarının Rolü
The Role of the Basal Core Promoter (BCP) and Precore Codon 28 Mutations in the Treatment Response to the Pegylated Interferon
Şükran Köse, Süheyla Serin Senger, Gülsün Çavdar, Pelin Adar
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

82.
Partial splenic embolization may be an option to overcome thrombocytopenia interfering with triple therapy in HCV (+) cirrhotic patients: A case report
Parsiyel splenik embolizasyon üçlü tedavi alan sirotik hastalarda trombositopeniyle mücadelede bir seçenek olabilir: Bir vaka sunumu
Mehmet Asil, Murat Biyik, Sami Cifci, Serhat Sayın, Ramazan Ucar, Orhan Ozbek, Huseyin Ataseven, Hakki Polat, Ali Demir
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
83.
Bir Eğitim Hastanesine Başvuran Hastalar Arasında Hepatit B ve C Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B and C among Patients Admitted to a Tertiary Hospital
Şafak Kaya, Birol Baysal, Hakan Temiz, Ömer Karadağ, Kevser Özdemir, Fulya Bilman
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

84.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Erişkin Hastalardaki Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis A and Hepatitis E in Adults Patient Admitted İzmir Katip Celebi Universty Ataturk Training and Research Hospital
Berrin Karaayak Uzun, Hüseyin Hakan Er, Serdar Güngör, Bayram Pektaş, Nurten Baran, Süreyya Gül Yurtsever, Tuna Demirdal
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

85.
Kronik hepatit B hastalarında HBeAg durumunun ALT, DNA düzeyi ve karaciğer histolojisi ile ilişkisi
Relation of HBeAg status with ALT, DNA level and liver histology in Chronic Hepathitis B patients
Ayşe İnci, Muzaffer Fincancı, Utku Murat Kalafat
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

86.
Kronik Hepatit C Hastaları için İnterferonsuz Tedaviler Bekleniyor: Çok Merkezli Bir Gözlem Çalışması
Waiting for Interferon-free Regimens for Chronic Hepatitis C Patients: A Multicenter Observational Study
Rahmet Güner, Zeliha Koçak Tufan, Cemal Bulut, Gülden Ersöz, Ayşe Batırel, Bahar Kaçmaz, Bircan Kayaaslan, Nurcan Baykam, Alpay Arı, Aziz Öğütlü, Saygın Nayman Alpat, Yasemin Durdu
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

87.
Atipik Serolojik Profil Olarak Anti-HBc Negatif Kronik Hepatit B Virüs Enfeksiyonu Olgusu
A Case with Anti-HBc Negative Chronic Hepatitis B Virus Infection As An Atypical Serological Profile
Murat Afyon, Berksan Şimşek, Ayper Kaya
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

88.
Correlatıon between hepatitis B and C positivity and rheumatoid factor levels in patients with rheumatoid arthritis
Songül Çildağ, Taşkın Şentürk
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

89.
A Review on Hepatitis C in population of Pakistan
Sana Riaz, Dr. Attiya Iqbal
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 74 - 81

90.
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Hastalarının HBs Ag ve Anti HCV Seropozitiflikleri
HBs Ag and Anti HCV Seropositivity Among Cumhuriyet University Training and Research Hospital Hemodialysis Unit Patients
Özlem Kaplan, Mustafa Zahir Bakıcı, Cem Çelik, Mansur Kayataş, Ferhan Candan
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

91.
Üst Gastrointestinal Endoskopi İşlemi öncesi HBsAg, Anti HCV ve Anti HIV Prevalansları
The Prevalence of HBsAg, Anti HCV and Anti HIV before Upper Gastrointestinal Endoscopy
Sami Cıfcı, Murat Bıyık, Mehmet Asıl, Serhat Sayın, Huseyin Ataseven, Ali Demir
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

92.
Viral Hepatit B Hastalığımı nasıl öğrendim? Bir Retrospektif analiz çalışması
How Did I Find About The Viral Hepatitis B Disease that I Had? A Retrospective Analysis Study
Hüsrev Diktaş, Asım Ülçay, Soner Yılmaz, Mustafa Hatipoğlu, Kaya Süer, Levent Görenek
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
93.
Kronik hepatit B hastasında peginterferon alfa-2a tedavisi esnasında gelişen kaşık tırnak
Koilonychia developed in a patient with chronic hepatitis B during peginterferon alfa-2a treatment
Aziz Öğütlü, Hasan Tahsin Gözdaş, Oğuz Karabay
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

94.
Eritrosit dağılım genişliği trombosit oranı kronik hepatit B’de karaciğer fibrozisi ve sirozun önemli bir belirleyicisidir
Red cell volume distribution width to platelet ratio is an important predictor of liver fibrosis and cirrhosis in chronic hepatitis B
İsmail Necati Hakyemez, Sibel Bolukcu, Bulent Durdu, Turan Aslan
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

95.
Nukleos(t)ide-naive ve nucleos(t)ide deneyimli kronik hepatit B’li hastalarda tenofovirdisoproksilfumaratemonoterapisigerçek-yaşam sonuçları: tek merkez deneyimi
Real-life outcomes of tenofovir disoproxil fumarate monotherapy in nucleos(t)ide analogue-naive and nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients: a single-center experience
Pınar Korkmaz, Figen Çevik Çağlan, Nevil Aykın, Hasan Naz, Onur Toka
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 92 - 96

96.
Kliniğimizde takip edilen PEG IFN/RBV deneyimli Genotip 4 Telaprevir bazlı tedavi alan HCV hastaları
Telaprevir-based triple therapy for re-treatment chronic HCV patients with genotype 4 followed in our clinic
Zehra Beştepe Dursun, Ilhami Celik
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

97.
Kronik Hepatit B’li Gebelerde Uygulanan Antiviral Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Results Of Antiviral Therapy İn Pregnant Women With Chronic Hepatitis B Treated
Ayşe Ertürk, Ekan Cüre, Emine Parlak, Medine Cumhur Cüre, Ayşegül Çopur Çicek, Figen Kır Şahin
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

98.
Şanlıurfa Yöresi Hepatit C Hastalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis C Patients in Sanliurfa Region
Haşim Nar, Ahmet Uyanıkoğlu, Timuçin Aydoğan, Necati Yenice
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

99.
Kronik Hepatit C Tedavisi Kaynaklı Cilt Döküntüsü: İki Olgu Sunumu
Chronic Hepatitis C Treatment-related Skin Rash: Two Cases Report
Tuğba Arslan Gülen, Ayfer İmre
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

100.
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Seroprevalansları
Seroprevalence of HBV, HCV AND HIV Among Healthcare Staff in a State Hospital
Handan Alay, Neslihan Çelik, Berrin Göktuğ Kadıoğlu, Esra Çınar Tanrıverdi, Emine Parlak, Fatma Battal Mutlu, Zülal Özkurt
VHD 2016; 22 - 2 | Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
101.
Tıbbi laboratuvar çalışanlarında hepatit B bağışıklama oranları; Çok merkezli bir değerlendirme
Hepatitis B virus vaccination rates among medical laboratory workers; A multi-centered assessment
Özlem Aydemir, Mehmet Köroğlu, Büşra Yüksel, Tayfur Demiray, Ahmet Özbek, Selma Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş, Labbiosafety Tr Çalışma Grubu
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 82 - 87

102.
Diş hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV prevalansı
The prevalance of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a dental hospital
Şükran Köse, Sabri Atalay, Feyza Arslan, Gürsel Ersan
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

103.
Hepatit Virüsleri için Dezenfeksiyon Yöntemleri
Disinfection Methods for Hepatitis Viruses
Merih Şimşek, Nedim Sultan
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

104.
Hepatit B virüs taşıyıcılığı prevalansı
Halil Haldun Emiroğlu
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

105.
Kahramanmaraş İli Hepatit C Virusu İle Enfekte Bireylerde Genotip Dağılımı Ve Genotipin HCV-RNA Yükü Ve ALT-AST seviyeleri İle İlişkisi
The Relationship between Distribution of HCV RNA and Hepatitis C virus genotypes
Ozlem Kirişçi, Ahmet Calışkan, Sumeyra Alkış Koçtürk, Pınar Erdoğmuş, Mustafa Gül
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

106.
Kronik hepatit B’nin aşı veya aşı-antikor kompleksi ile yüklü pDC ve mDC’ler ile tedavi edilmesi
Treatment of chronic hepatitis B with vaccine or vaccine-antibody complex loaded pDC and mDC
İbrahim Hatipoğlu, Duygu Ercan, Soner Aksu, İbrahim Söğüt, Şakir Sekmen, Şakir Sekmen, Gazi Turgut, Deniz Duralı, Aynur Başalp
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

107.
Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı; Sakarya Verileri ve Literatür Derlemesi
Seroprevalance of Hepatitis A Among Various Age Groups In Sakarya And Review Of The Literature
Mehmet Köroğlu, Tayfur Demiray, Hüseyin Agah Terzi, Mustafa Altındiş
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

108.
Lamivudine Yanıtsız Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Cevabının Değerlendirilmesi
Evaluation of Tenofovir Response in Chronic Hepatitis B Patients With Lamivudine Failure.
Sami Cifci, Yusuf Kayhan, Gökhan Güngör, Murat Bıyık, Mehmet Asıl, Hüseyin Ataseven, Ali Demir
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

109.
Hepatit B virüs enfeksiyonlarında delta virüs pozitifliğinin belirlenmesi
Defining the delta virus positivity on hepatitis B virus infections
Adil Karadağ, Hava Yılmaz, Ibrahim Gören, Ibrahim Çağatay Acuner, Cafer Eroğlu, Murat Günaydın
VHD 2014; 20 - 2 | Sayfa 0

110.
İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Ultrasonografik Olarak Hepatosteatoz Sıklığının Araştırılması
Ultrasonographic Assessment of the Prevalence of Hepatic Steatosis in Inactive Hepatitis B Carriers
Ayşe İnci, Cenk Emre Meral
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

111.
Kronik Hepatit B Hastalarında Depresyon Düzeyinin Araştırılması
The Investigation of the Depression Levels of Chronic Hepatitis B Patients
Ayşe İnci
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

112.
Hepatit C Virus Enfeksiyonu Olan Hastalarda IL28B rs12979860 CT, rs12980275 GA, rs8099917 GT ve TT Genotipleri Hızlı Viral Yanıtın Göstergesidir
IL28B rs12979860 CT, rs12980275 GA, rs8099917 GT and TT genotypes are predictor of Rapid Viral Response in Hepatitis C virus patients
Aydın Rüstemoğlu, Didem Yalçın, Özgür Günal, Betül Çelik, Şener Barut, Ömer Ateş
VHD 2016; 22 - 3 | Sayfalar 97 - 102

113.
Okült Hepatit B Reaktivasyonu
Occult Hepatitits B Reactivation
Murat Afyon, Cumhur Artuk
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

114.
Kronik hepatit B’li hastalarda ABO/Rh kan grupları ile karaciğer fibrozisinin ciddiyeti arasındaki ilişkinin irdelenmesi
Evaluation of the relationship between ABO/Rh blood groups and severity of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B
Ismail Necati Hakyemez, Bulent Durdu, Sibel Bolukcu, Turan Aslan
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

115.
Üçüncü basamak bir hastanede sağlık çalışanlarında HBV seroprevalansı
Hepatitis B seroprevalance among health care workers in a tertiary hospital
Alper Akçalı, Alper Şener, Müşerref Tatman Otkun, Semra Akgöz, Ali Metin Otkun
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

116.
Şanlıurfa Yöresinde HbsAg (+) Hastaların Klinik Dağılımı ve Demografik Özellikleri
The Distrubution, Clinical and Demographic Features of HbsAg (+) Patients, In Sanliurfa Region
Ahmet Uyanıkoğlu, Umut Sert, Burcu Çetin, Hacer Uyanikoglu, Necati Yenice
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

117.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
Seroprevalences of HBV, HCV, HIV of the Healthcare Workers in the Gaziantep University Research and Training Hospital
Vuslat Keçik Boşnak, İlkay Karaoğlan, Mustafa Namıduru, Ahmet Şahin
VHD 2013; 19 - 1 | Sayfa 0

118.
Dondurulmuş Serumlarda Anti-HCV Saptanmasında Hızlı Testin Performansı
Performance of Rapid Test in Detection of anti-HCV in Frozen Sera
Zafer Mengeloğlu, Özlem Bucak, Esra Koçoğlu, Tekin Taş, Şeyda Karabörk
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

119.
Zonguldak İlinde Üniversite Hastanesine Başvuran Gebelerde HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Seropozitiflik Oranları
HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV Seropositivity Rates Among Pregnant Women Referring to the University Hospital in Zonguldak
Aynur Aynıoğlu, Öner Aynıoğlu, Tarık Akar, Mehtap Aydın
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

120.
Sivil Savunma Uzmanlarında Hepatit A, B ve C Serolojisinin Araştırılması ve Normal Popülasyon ile Karşılaştırılması
Investigation of Hepatitis A, B and C Serology Among Civil Aid Workers and Comparison to the Normal Population
Semiha Solak Grassie, Fatih Ocak, Bircan Kayaaslan
VHD 2015; 21 - 3 | Sayfa 0

121.
Adana İlinde Kronik Hepatit C’nin Değişen Epidemiyolojisi
Epidemiological Changes of Chronic Hepatitis C in Adana
Ferit Kuşcu, Süheyla Kömür, Ayşe Seza İnal, Aslıhan Candevir Ulu, Behice Kurtaran, Yeşim Taşova, Berrin Ünlü, Dürdane Mıdıklı, Zehra Doğan Tomul, Gürkan Yılmaz, Bedia Mutay Suntur, Hasan Salih Zeki Aksu
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

122.
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hepatit B ve hepatit C seroprevelanslarının belirlenmesi
Determination of hepatitis B and hepatitis C seroprevelances of Bozok University High School of Health Students
Çiğdem Kader, Sadiye Yolcu, Ayşe Erbay, Nazan Kılıç Akça, Selda Yüzer, Sevinç Polat
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

123.
Anti-HCV Pozitif Hastaların HCV RNA, Serum Transaminaz ve AST/ALT Oranlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of HCV RNA, Serum Transaminases and AST/ALT Values of Anti-HCV Positive Patients
Tuba Kayman, Çiğdem Karakükçü, Ahmet Gödekmerdan
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

124.
Kliniğin yönlendirilmesinde HCV test yöntemlerinde yeni açılar ve gelişmeler
Improvement and New Aspects of HCV Testing For Clinical Management
Mehmet Özdemir, Mustafa Altındiş
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

OLGU SUNUMU
125.
Delta Hepatitine Bağlı Sirozlu Hastada Hepatosellüler Kanserin Yttrium-90 İle Radyoembolizasyon Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment Of Hepatocellular Cancer Of Cirrhosis Due To Hepatitis Delta With Radioembolization Yttrium-90: A Case Report
Ahmet Uyanikoglu, Filiz Akyuz, Fatih Ermis, Sabahattin Kaymakoglu
VHD 2014; 20 - 3 | Sayfa 0

126.
Vitamin D Düzeyleri Ve Kronik Hepatit B; Bir İlişki Var Mı?
Vitamin D Levels And Hepatitis B; Is There Any Relationship?
Aslıhan Candevir Ulu, Ferit Kuşcu, Ayşe Seza İnal, Süheyla Kömür, Behice Kurtaran, Selçuk Nazik, Yeşim Taşova, Hasan Salih Zeki Aksu
VHD 2015; 21 - 2 | Sayfa 0

127.
Genotip 1b kronik hepatit C hastalarında kalıcı virolojik yanıtın değerlendirilmesi
Evaluation of sustained virological response in patients with genotype 1b chronic hepatitis C infection
Esragül Akıncı, Bircan Ünal Kayaaslan, Aliye Tanrıcı Başbuğ, Selim Sırrı Eren, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur
VHD 2013; 19 - 2 | Sayfa 0

128.
Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılaması ile Oluşan Antikor Cevabının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Seroprevalence of HBV, HCV and HIV Infections and the Assessment of Antibody Response to Hepatitis B Vaccination in Hemodialysis Patients
Hakan Temiz, Şafak Kaya, Nuh Berekatoğlu, Sevim Temiz, Ramazan Danış
VHD 2013; 19 - 3 | Sayfa 0

129.
Erkeklerde Geçmişte Sünnet Yapılma Şekli ve Viral Hepatit Sıklığı Arasındaki İlişki
The Relation between Male Circumcision Procedures in the Past and Viral Hepatitis Prevalence.
Selma Tosun, İsmail Balık, Neşe İnan, Neşe Saltoğlu, Necati Örmeci, İrfan Şencan, Fehmi Tabak
VHD 2016; 22 - 1 | Sayfa 0

130.
Hepatit C Enfeksiyonunda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
Mean Platelet Volume Assessment in Hepatitis C Infection
Fatih Demircan, Faruk Kılınç, Nevzat Gözel, Banu Erkalma Şenateş, Ebubekir Şenateş
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

131.
Türkiye’nin Kayseri Bölgesindeki HCV Genotip 1b ve Genotip 4 ile İnfekte Hastalarda Paraoksonaz 1 Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of paraoxonase 1 activities of patients infected with genotype 1b and genotype 4 hepatitis C virus in Kayseri region, in Turkey
Fatma Mutlu Sarıgüzel, Çiğdem Karakükcü, Derya Koçer, Hatice Karaman, Ahmet Karaman, Ozan Yaman, Ahmet Gödekmerdan
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0

132.
HCC gelişen HIV/HBV Koenfeksiyonu: Olgu Sunumu
Hepatocellular Carcinoma in HIV/HBV Coinfection: Case Report
Ayşe İnci, Muzaffer Fincancı
VHD 2014; 20 - 1 | Sayfa 0

133.
Kronik hepatit B’li bir hastada pegile interferon alfa 2a tedavisine bağlı akut pankreatit gelişimi: Olgu sunumu
Development of acute pancreatitis due to pegylated interferon alpha 2a in a patient with chronic hepatitis B: Case report
Şükran Köse, Melda Türken, Mehmet Tanrısev, Gülgün Akkoçlu
VHD 2015; 21 - 1 | Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.