Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Viral Hepatit Dergisi

Vir Hep Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
İmmünsüpressif Tedavi ve Hepatit B Virus Reaktivasyonu
Immunosuppressive therapy and Hepatitis B Virus Reactivation
İftihar Köksal
Sayfalar 69 - 73

2.
A Review on Hepatitis C in population of Pakistan
Sana Riaz, Dr. Attiya Iqbal
Sayfalar 74 - 81

DENEYSEL ARAŞTIRMA
3.
Tıbbi laboratuvar çalışanlarında hepatit B bağışıklama oranları; Çok merkezli bir değerlendirme
Hepatitis B virus vaccination rates among medical laboratory workers; A multi-centered assessment
Özlem Aydemir, Mehmet Köroğlu, Büşra Yüksel, Tayfur Demiray, Ahmet Özbek, Selma Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş, Labbiosafety Tr Çalışma Grubu
Sayfalar 82 - 87

4.
İstanbul’da hepatit B virusunun seroepidemiyolojisi: 20 yıllık bir çalışma
Seroepidemiology of hepatitis B virus infection in Istanbul: a 20-year survey
Yavuz Furuncuoglu, Filiz Saglam, Filiz Füsun Bölükbaş, Cengiz Bölükbaş, Recep Öztürk
Sayfalar 88 - 91

5.
Nukleos(t)ide-naive ve nucleos(t)ide deneyimli kronik hepatit B’li hastalarda tenofovirdisoproksilfumaratemonoterapisigerçek-yaşam sonuçları: tek merkez deneyimi
Real-life outcomes of tenofovir disoproxil fumarate monotherapy in nucleos(t)ide analogue-naive and nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients: a single-center experience
Pınar Korkmaz, Figen Çevik Çağlan, Nevil Aykın, Hasan Naz, Onur Toka
Sayfalar 92 - 96

6.
Hepatit C Virus Enfeksiyonu Olan Hastalarda IL28B rs12979860 CT, rs12980275 GA, rs8099917 GT ve TT Genotipleri Hızlı Viral Yanıtın Göstergesidir
IL28B rs12979860 CT, rs12980275 GA, rs8099917 GT and TT genotypes are predictor of Rapid Viral Response in Hepatitis C virus patients
Aydın Rüstemoğlu, Didem Yalçın, Özgür Günal, Betül Çelik, Şener Barut, Ömer Ateş
Sayfalar 97 - 102

7.
Tedavi Almamış Kronik Hepatit B Olgularında İlaç Direnci İlişkili Kompansatuvar Mutasyonlar
Hepatit B Virus carrying drug-resistance compensatory mutations in chronically infected treatment-naive patients
Mustafa Altındiş, Ferhat Gürkan Aslan, Mehmet Köroğlu, Ayla Eren, Leyla Demir, Mustafa İhsan Uslan, Savaş Aslan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
Sayfalar 103 - 107

OLGU SUNUMU
8.
Gebelikte Ciddi Seyirli Akut Viral Hepatit B: Olgu Sunumu
Acute Viral Hepatitiis B With A Severe Clinical Course In Pregnancy: Case Report
Ahmet Uyanıkoğlu, Ferzan Aydın, Timuçin Aydoğan, Hacer Uyanıkoğlu, Necati Yenice
Sayfalar 108 - 110

9.
Önemli bir ekomomik yük: viral hepatitlerin gereksiz test istekleri
An important financial burden: unnecessary test requests of viral hepatitis
Zehra Karacaer
Sayfalar 111 - 112

10.
İnsan Pegivirus ve HIV ile İlişkisi
Human Pegivirus and its relationship with HIV
Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş
Sayfalar 113 - 114 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.