The Anatolian Journal of Cardiology

Kalp yetersizliği hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 261-268 | DOI: 10.5152/akd.2012.071  

Kalp yetersizliği hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi

Dursun oğlu1, Neşe Dursunoğlu2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Kalp yetersizliği (KY) olan hastalarda akut dönemde uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) tedavisi, sol ventrikül ard yükünü azal- tarak sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirmekte, entübasyon gereksinimini ve kısa dönem mortaliteyi azaltmaktadır. Kronik KY hastalarında uygu- lanan NIMV tedavisi ise, santral ve obstrüktif apne, Cheyne-Stokes solunumu gibi uykuda solunumsal bozuklukları düzeltebilmekte ve özellikle morbidite üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasının başlıca üç modu vardır: Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP), iki seviyeli (bilevel) pozitif havayolu basıncı (BİPAP) ve adaptif servo ventilasyon (ASV). Bu derlemede, akut ve kronik dönem KY hastalarında NIMV tedavisi, uygulama endikasyonları, yöntemleri, etkinliği ve komplikasyonları açısından ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, noninvaziv mekanik ventilasyon, sürekli pozitif havayolu basıncı, iki seviyeli pozitif havayolu basıncı, adaptif servo ventilasyon


Non-invasive mechanical ventilation therapy in patients with heart failure

Dursun oğlu1, Neşe Dursunoğlu2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Non-invasive mechanical ventilation (NIMV) therapy in patients with acute heart failure (HF) improves left ventricular functions via decreasing left ventricular afterload and reduces intubation rate and short-term mortality. In patients with chronic HF, NIMV therapy eliminates central and obstructive apneas and Cheyne-Stokes respiration, and improves morbidity. There are essentially three modes of NIMV that are used in the treatment of HF: Continuous positive airway pressure (CPAP), bilevel positive airway pressure (BIPAP) and adaptive servo-ventilation (ASV). Hereby, NIMV therapy in patients with acute and chronic HF is reviewed as well as methods, indications, effectiveness and complications.

Keywords: Heart failure, non-invasive mechanical ventilation, continuous positive airway pressure, bilevel positive airway pressure, adaptive servo-ventilation


Dursun oğlu, Neşe Dursunoğlu. Non-invasive mechanical ventilation therapy in patients with heart failure. Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 261-268


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar