The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - Haziran 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
The innovations and accelerations in Anatolian Journal of Cardiology
Bilgin Timuralp
PMID: 24998409  doi: 10.5152/akd.2014.99320141  Sayfa 321
Makale Özeti | Tam Metin PDF

META ANALYSIS
2.
Diyabetin koroner arter ektazi ile ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması
Relation of diabetes to coronary artery ectasia: A meta-analysis study
Qiao-Juan Huang, Jun Liu, Meng-Hua Chen, Jian-Jun Li
PMID: 24818774  doi: 10.5152/akd.2014.5327  Sayfalar 322 - 327

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
The effects of hormonotherapy administered concurrent radiotherapy and trastuzumab on cardiac toxicity in rats
Yasemin Benderli Cihan, Vedat Arsav
PMID: 24818621  doi: 10.5152/akd.2014.4736  Sayfalar 328 - 333

EDITORIAL COMMENT
4.
The impact of radiotherapy, trastuzumab and hormonal therapy on cardiac fibrosis. More is worse?
Alberto Farolfi
PMID: 24818775  doi: 10.5152/akd.2014.1233812014  Sayfalar 334 - 335
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Koroner kollateral arter gelişimi ile enflamatuvar belirteçler arasındaki ilişki
The relationship between coronary collateral artery development and inflammatory markers
Didem Oğuz, Yusuf Atmaca, Çağdaş Özdöl, Ayhan Ongun Özdemir, Cansın Tulunay Kaya, Çetin Erol
PMID: 24818622  doi: 10.5152/akd.2014.4612  Sayfalar 336 - 341

6.
Dilate kardiyomiyopatili hastalarda RDW ve koroner akım yedeği arasındaki ilişki: Bir gözlemsel araştırma
Interrelation of RDW and coronary flow reserve in patient with idiopathic dilated cardiomyopathy
Mehmet Özülkü, Mustafa Çalışkan, Hakan Güllü, Doğan Erdoğan, Zuhal Çalışkan, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 24818623  doi: 10.5152/akd.2014.4775  Sayfalar 342 - 348

EDITORIAL COMMENT
7.
The relationship between high red blood cell distribution width and low coronary flow reserve in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy
Yuji Nishizaki, Hiroyuki Daida
PMID: 24818776  doi: 10.5152/akd.2014.12446120141  Sayfalar 349 - 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
8.
Kalp hızı toparlanma göstergesi koroner arter hastalığı tanısını öngördürebilir
Heart rate recovery may predict the presence of coronary artery disease
Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Dursun Çayan Akkoyun, Hasan Değirmenci, Niyazi Güler
PMID: 24818624  doi: 10.5152/akd.2014.4824  Sayfalar 351 - 356

9.
Maskeli hipertansiyonlu hastalarda homosistein düzeyleri
Homocysteine levels in patients with masked hypertension
Kamile Yücel, Taha Tahir Bekçi, Alparslan Taner, Mehmet Kayrak, Emine Nedime Korucu, Ali Ünlü
PMID: 24818625  doi: 10.5152/akd.2014.4689  Sayfalar 357 - 362

10.
Yeni tanı evre 1 hipertansiyonda antihipertansif tedavinin endotel belirteçlerine etkisi: Randomize tek merkez çalışması
Effect of antihypertensive therapy on endothelial markers in newly diagnosed Stage 1 hypertension: a randomized single-centre study
Mehmet Ali Nahit Şendur, Gülay Sain Güven, Hikmet Yorgun, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Canpolat, Hamza Sunman, Sevilay Karahan, Barış Kaya, Kudret Aytemir
PMID: 24818626  doi: 10.5152/akd.2014.4793  Sayfalar 363 - 369

11.
KOAH'ta sağ ventrikül disfonksiyonunun egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri ve serum NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma
Effects of right ventricular dysfunction on exercise capacity and quality of life and associations with serum NT-proBNP levels in COPD: an observational study
Tuğçe Şahin Özdemirel, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Begüm Yetiş, Emir Karacağlar, Nilüfer Bayraktar, Gaye Ulubay
PMID: 24818627  doi: 10.5152/akd.2014.4687  Sayfalar 370 - 377

12.
Meme arteryel kalsifikasyonu ile karotis intima-media kalınlığı ve hemodinamisi: Aralarında ilişki
Breast arterial calcifications and carotid intima-media thickness and haemodynamics: Is there any association?
Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Ayşegül Altunkaş, Beşir Erdoğmuş, Burhan Yazıcı, Beyhan Öztürk, Ömer Yazgan, Handan Ankaralı
PMID: 24818628  doi: 10.5152/akd.2014.4705  Sayfalar 378 - 382

13.
Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda pulmoner vazoreaktivitenin değerlendirilmesinde aerosolize iloprost ve oksijenin birlikte etkisi
Combined effect of aerosolized iloprost and oxygen on assessment of pulmonary vasoreactivity in children with pulmonary hypertension
Özlem Elkıran, Cemşit Karakurt, Gülendam Koçak
PMID: 24818629  doi: 10.5152/akd.2013.4650  Sayfalar 383 - 388

REVIEW
14.
Hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisi nasıl tahmin edilir?
How to estimate left ventricular hypertrophy in hypertensive patients
Dragan Lovic, Serap Erdine, Alp Burak Çatakoğlu
PMID: 24818777  doi: 10.5152/akd.2014.5115  Sayfalar 389 - 395

SCIENTIFIC LETTER
15.
Are we aware of the importance of the cardiac rehabilitation?
Gülay Özkeçeci, Selma Eroğlu, Ersel Onrat, Alaettin Avşar, Serkan Berktur, Özlem Solak
PMID: 24818778  doi: 10.5152/akd.2014.5357  Sayfalar 396 - 398
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
16.
Incremental utility of Live/Real time three-dimensional transesophageal echocardiography in diagnosis of a unique type of subaortic membrane: a case report
Barış Güngör, Ferit Onur Mutluer, Baran Karataş, Ahmet Ekmekçi, Gökçen Orhan, Osman Bolca
PMID: 24818972  doi: 10.5152/akd.2014.5256  Sayfalar 399 - 400
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Successful treatment of a pulmonary embolism with low dose prolonged infusion of tissue typed plasminogen activator in a 37 year old female in early postoperative period
Ahmet Çağrı Aykan, Faruk Boyacı, Engin Hatem
PMID: 24818973  doi: 10.5152/akd.2014.5273  Sayfalar 400 - 402
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Explantation of an atrial septal occluder device in a patient with nickel hypersensitivity
Emrah Uğuz, Kemal Erdoğan, Erol Şener
PMID: 24818974  doi: 10.5152/akd.2014.5245  Sayfalar 402 - 403
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
19.
Cardiac mass of the right atrium: an incidental finding
Hale Ünal Aksu, Korhan Erkanlı, Nevzat Uslu, İhsan Bakır
PMID: 24818982  doi: 10.5152/akd.2014.5230  Sayfa 404
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
20.
Inquiry to inclusion of papers among Turkey’s 2012 cardiovascular publications
Çetin Erol
PMID: 24818975  doi: 10.5152/akd.2014.5409  Sayfa 405
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Should obese people be allowed to rise to high altitude?
Cengiz Öztürk, Şevket Balta, Süleyman Metin, Tolga Çakmak
PMID: 24818977  doi: 10.5152/akd.2014.5404  Sayfalar 407 - 408
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Shisha versus cigarette smoking and endothelial function
Somsri Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit
PMID: 24818978  doi: 10.5152/akd.2014.5410  Sayfa 408
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Mortal suicidal acetazolamide intoxication in a young female
Servet Altay, Erkan İlhan, Seçkin Satılmış, Gülşah Tayyareci
PMID: 24818979  doi: 10.5152/akd.2014.5469  Sayfalar 408 - 409
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
24.
An interesting steal case
Kamil Gülşen, Levent Cerit, İrfan Şahin, Berk Özkaynak, Ertuğrul Okuyan
PMID: 24818980  doi: 10.5152/akd.2014.5315  Sayfa E9

25.
An unusual right ventricle outflow obstruction in adult
Andrea Madeo, Paolo Giuaeppe Pino, Amedeo Pergolini, Claudia Chialastri, Vitaliano Buffa
PMID: 24818981  doi: 10.5152/akd.2014.5510  Sayfalar E9 - E10