The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (10)
Cilt: 15  Sayı: 10 - Ekim 2015
Özetleri Göster | << Geri
HOT TOPIC
1.
Highlights form ESC 2015
Lale Tokgözoğlu
PMID: 26477719  PMCID: PMC5336961  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.16092015  Sayfa 781
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Romatoid faktör artmış serum lipoprotein (a)’nın  tip 2 diyabet ile bağımsız ilişkisine erkekte aracılık ediyor
Rheumatoid factor mediates excess serum lipoprotein(a) for independent association with type 2 diabetes in men
Altan Onat, Evin Ademoğlu, Günay Can, Servet Altay, Ahmet Karagöz, Bayram Köroğlu, Hüsniye Yüksel
PMID: 25592098  PMCID: PMC5336962  doi: 10.5152/akd.2014.5826  Sayfalar 782 - 788

3.
Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanısı olan hastalarda farklı sol ventrikül geometrik patern ve koroner arter hastalığının yaygınlığı ve kompleksitesi arasındaki ilişki
Relationship between extent and complexity of coronary artery disease and different left ventricular geometric patterns in patients with coronary artery disease and hypertension
Hakan Uçar, Mustafa Gür, Abdürrezzak Börekçi, Arafat Yıldırım, Ahmet Oytun Baykan, Gülhan Yüksel Kalkan, Mevlüt Koç, Taner Şeker, Mehmet Coşkun, Ömer Şen, Murat Çaylı
PMID: 25592099  PMCID: PMC5336963  doi: 10.5152/akd.2014.5747  Sayfalar 789 - 794

4.
Akut koroner sendromlu hastalarda koroner arter lezyon yaygınlığı ve kompleksliği ile oksidatif stres arasındaki ilişki
The relation between intensity and complexity of coronary artery lesion and oxidative stress in patients with acute coronary syndrome
Turhan Turan, Ümit Menteşe, Mustafa Tarık Ağaç, Ali Rıza Akyüz, Selim Kul, Ahmet Çağrı Aykan, Hüseyin Bektaş, Levent Korkmaz, Seda Öztaş Menteşe, İhsan Dursun, Şükrü Çelik
PMID: 25592100  PMCID: PMC5336964  doi: 10.5152/akd.2014.5761  Sayfalar 795 - 800

5.
Akut koroner sendrom hastalarında koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyetini öngörmede GRACE risk skoru ve TIMI risk indeksinin karşılaştırılması
Comparison of the GRACE risk score and the TIMI risk index in predicting the extent and severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome
Adem Bekler, Burak Altun, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Ahmet Barutçu, Ömer Güngör, Muhammed Turgut Alper Özkan, Sedat Özcan, Sabri Gazi, Bahadır Kırılmaz
PMID: 25592101  PMCID: PMC5336965  doi: 10.5152/akd.2014.5802  Sayfalar 801 - 806

6.
Diyabetik hipertansif hastalarda ambulatuvar arteriyel sertlik indeksi bozulmuş sol atriyal fonksiyonlar ile ilişkilidir
Ambulatory arterial stiffness index is associated with impaired left atrial mechanical functions in hypertensive diabetic patients: A speckle tracking study
Ezgi Kalaycıoğlu, Tayyar Gökdeniz, Ahmet Çağrı Aykan, Engin Hatem, Ozan Mustafa Gürsoy, Gökhan Çavuşoğlu, Mustafa Çetin, Şükrü Çelik
PMID: 25592109  PMCID: PMC5336966  doi: 10.5152/akd.2014.5796  Sayfalar 807 - 813

EDITORIAL COMMENT
7.
Arterial stiffness in assessment of impaired left atrial function
Ángel García-García, Luis García-Ortiz, Manuel A. Gómez-Marcos
PMID: 26477720  PMCID: PMC5336967  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.16958  Sayfalar 814 - 815
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
8.
Obez ve metabolik sendromlu hastalarda nötrofil-lenfosit oranı enflamasyon göstergesi midir?
Is the neutrophil-to-lymphocyte ratio indicative of inflammatory state in patients with obesity and metabolic syndrome?
Anzel Bahadır, Davut Baltacı, Yasemin Türker, Yasin Türker, Darkov Iliev, Serkan Öztürk, Mehmet Harun Deler, Yunus Cem Sarıgüzel
PMID: 25592102  PMCID: PMC5336968  doi: 10.5152/akd.2014.5787  Sayfalar 816 - 822

9.
Koroner arter hastalığında TGFß1 ve ADAMTS4 arasında yeni bir ilişki: Ateroskleroz ve diyabet progresyonunda yeni potensiyel bir mekanizma
A novel association between TGFb1 and ADAMTS4 in coronary artery disease: A new potential mechanism in the progression of atherosclerosis and diabetes
Safiye Uluçay, Fethi Sırrı Çam, Muhammed Burak Batır, Recep Sütçü, Özgür Bayturan, Kadir Demircan
PMID: 25592103  PMCID: PMC5336969  doi: 10.5152/akd.2014.5762  Sayfalar 823 - 829

10.
Sağ koroner osteal lezyonlarda yüzen tel ve tek tel tekniğinin işlem özellikleri ve 1 yıllık klinik takip sonuçları açısından karşılaştırılması
Comparison of floating wire and single wire techniques in right coronary ostial lesions in terms of procedural features and one-year clinical follow-up results
Ahmet Taştan, Erdem Özel, Ali Öztürk, Samet Uyar, Emin Evren Özcan, Ömer Şenarslan, Talat Tavlı
PMID: 25592104  PMCID: PMC5336970  doi: 10.5152/akd.2014.5730  Sayfalar 830 - 835

11.
Off-pompa koroner arter baypass cerrahisi, tiroid dışı hastalık sendromu
Nonthyroidal illness syndrome in off-pump coronary artery bypass surgery
Selma Caluk, Jasmin Caluk, Enes Osmanovic
PMID: 25592105  PMCID: PMC5336971  doi: 10.5152/akd.2014.5732  Sayfalar 836 - 842

REVIEW
12.
Dirençli pulmoner hipertansiyonda cerrahi ve transkateter yaklaşım alternatifleri: Potts Şanti
Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt
Serdar Kula, Vildan Atasayan
PMID: 26477721  PMCID: PMC5336972  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6447  Sayfalar 843 - 847

LETTER TO THE EDITOR
13.
Multifaceted impact of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) in experimental myocardial injuries
Sümeyya Akyol, Ömer Akyol
PMID: 26477722  PMCID: PMC5336973  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6336  Sayfa 848
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Prognostic marker of nonfatal pulmonary thromboembolism: decreased glomerular filtration rate or increased age?
Serkan Duyuler, Pınar Türker Bayır
PMID: 26477723  PMCID: PMC5336975  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6413  Sayfa 849
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Analysis of heart rate variability seems to be one step ahead of cardiac reflex tests for investigating cardiovascular autonomic neuropathy
Muzaffer Kürşat Fidancı, Mustafa Gülgün, Alparslan Genç
PMID: 26477724  PMCID: PMC5336976  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6568  Sayfalar 849 - 850
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Predictors of successful percutaneous transvenous mitral commissurotomy using the Bonhoeffer Multi-Track system in patients with moderate to severe mitral stenosis: Can we see beyond the Wilkins score?
Osman Bektaş, Zeki Yüksel Günaydın, Ahmet Karagöz, Adil Bayramoğlu, Recep Akgedik
PMID: 26477725  PMCID: PMC5336978  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6574  Sayfalar 850 - 852
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Should we consider serum potassium level as a mortality predictor in ST-elevation myocardial infarction?
Mehmet Eyüboğlu
PMID: 26477726  PMCID: PMC5336980  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6619  Sayfalar 852 - 853
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Mean platelet volume: When the size does matter
José Carlos Arévalo Lorido
PMID: 26477727  PMCID: PMC5336982  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6502  Sayfalar 853 - 854
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Is atrial septal defect alone able to affect the cardiac autonomic function or are there different factors that influence this function?
Mustafa Gülgün, Muzaffer Kürşat Fidancı, Alparslan Genç
PMID: 26477728  PMCID: PMC5336984  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6595  Sayfalar 854 - 855
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Potential benefits of oral pentoxifylline before coronary artery bypass surgery
Leili Pourafkari, Samad Ghaffari, Nader D.
PMID: 26477729  PMCID: PMC5336986  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6560  Sayfalar 855 - 856
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Atrial fibrillation after cardiac surgery
İsmail Yürekli, Habib Çakır, İhsan Peker, Mert Kestelli, Şahin İşcan
PMID: 26477730  PMCID: PMC5336988  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6605  Sayfalar 856 - 858
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Cardiac problem and MERS
Viroj Wiwanitkit
PMID: 26477731  PMCID: PMC5336990  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6602  Sayfa 858
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
23.
Inappropriate sensing events revealing electrocautery-induced implantable cardioverter–defibrillator lead failure
İlknur Can, Alpay Arıbaş, Yüksel Dereli, Venkatakrishna Tholakanalli
PMCID: PMC5336991  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6338  Sayfa E27
Makale Özeti | Tam Metin PDF