Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Anesteziyolog Bakış Açısından Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective
Hanife Karakaya Kabukçu, Nursel Şahin, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2017.001  Sayfalar 1 - 7

ARAŞTıRMA
2.
Açık Kalp Cerrahisinde Kapak ve Koroner Ameliyatlarında Serebral Oksijenasyon Monitörizasyonu
Monitorisation of Cerebral Oxygenation in Cardiac Surgeries with and Without Cardiotomy
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Ümit Karadeniz, Zeliha Aslı Demir, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Mustafa Bindal, Ayşim Ertürk, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2017.008  Sayfalar 8 - 14

3.
Vasküler Port: Retrospektif Değerlendirme
Vascular Port: Retrospective Evaluation
Salim Akdemir, Ömer Fatih Şahin, Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.015  Sayfalar 15 - 19

4.
Pediyatrik kalp cerrahisinde hipoperfüzyon izleminde serebral oksimetre(Fore-Sight) kullanımı
The use of cerebral oximetry (Fore-Sight) in the follow-up hypoperfusion in pediatric cardiac surgery
Fatma Ukil Işıldak, Filiz İzgi Coşkun, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel, Sezer Karabulut, Buğra Harmandar, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.020  Sayfalar 20 - 25

OLGU SUNUMU
5.
Asendan aort anevrizmalı hastada greft interpozisyonu sonrası gelişen TRALI ve noninvaziv mekanik ventilasyon deneyimi
Noninvasive-Mechanical Ventilation Experience of Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) after The Patient Undergoing Supracoronary Graft Interposition due to Ascending Aortic Aneurysm
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Ali Gül, Özden Vezir, Necmi Köse
doi: 10.5222/GKDAD.2017.026  Sayfalar 26 - 31

EDITÖRE MEKTUP
6.
Karotis endarterektomilerinde servikal pleksus bloğu
Cervical plexus block for carotid endarterectomy
Ramazan Özgür Keleş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.032  Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF