Kadın Doğum Dergisi

Frontal Ensefaloselin Eşlik Ettiği Amniotik Bant Sendromu: Olgu Sunumu []
. 2011; 10(1): 2343-0

Frontal Ensefaloselin Eşlik Ettiği Amniotik Bant Sendromu: Olgu Sunumu

Rüya Deveer1, Mehmet Deveer2, Yaprak Engin-üstün1, Nazlı Topfedaisi1, Nuri Danışman1, Elif Yapar-eyi1, Leyla Mollamahmutoğlu1
1Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Ünitesi Ankara
2Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Bir vaka nedeni ile amniotik bant sendromunu tartışmak.
Olgu Sunumu: 23 yaşında gravida 1, parite 0 olan hasta son adet tarihine göre 16 hafta iken merkezimize başvurdu. Medikal ve obstetrik öyküsünde özellik yoktu. Yapılan ultrason incelemesinde, frontal ensefalosel, yarık damak dudak, amniotik bantlar izlendi. Hastaya medikal terminasyon uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Amniotik bant sendromu, frontal ensefalosel.


Amniotic Band Syndrome Associated With Frontal Encephalocele: Case Report

Rüya Deveer1, Mehmet Deveer2, Yaprak Engin-üstün1, Nazlı Topfedaisi1, Nuri Danışman1, Elif Yapar-eyi1, Leyla Mollamahmutoğlu1
1Dr. Zekai Tahir Burak Women Health Education And Research Hospital, Perinatology Unit, Ankara, Turkey
2Sincan Dr. Nafiz Körez Public Hospital, Radiology Unit, Ankara, Turkey

Objective: To discuss amniotic band syndrome in a patient with frontal encephalocele.
Case report: 23 year-old, primiparous patient referred to our hospital when she was 16 week pregnant according to her last menstrual period. Frontal encepfalocele, cleft lip and palate, amniotic bands were diagnosed. Medical termination was performed.

Keywords: Amniotic band syndrome, frontal encephalocele


Rüya Deveer, Mehmet Deveer, Yaprak Engin-üstün, Nazlı Topfedaisi, Nuri Danışman, Elif Yapar-eyi, Leyla Mollamahmutoğlu. Amniotic Band Syndrome Associated With Frontal Encephalocele: Case Report. . 2011; 10(1): 2343-0

Sorumlu Yazar: Rüya Deveer, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar