Kadın Doğum Dergisi

Radyoterapi sonrası, RİA Retansiyonuna bağlı pyometra; olgu sunumu []
. 2011; 10(1): 0-0

Radyoterapi sonrası, RİA Retansiyonuna bağlı pyometra; olgu sunumu

Cüneyt Eftal Taner, Demet Aydoğan Kırmızı, Aslı İriş, Ömer Başoğul
S.b İzmir Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,izmir

AMAÇ:

Radyoterapi sonrası RİA retansiyonu olan bir hastada görülen pyometra

olgusunun sunularak tartışılması amaçlandı.

OLGU SUNUMU:

37 yaşındaki olguya 14 yıl önce sezeryan sonrasında RİA takılmıştı. 7 yıl önce

rektum biyopsisinde saptanan yüksek dereceli displazi nedeniyle 28 gün içinde

5040 Cgy radyoterapi ve 6 kür 5-FU uygulanmıştı.Radyoterapi sonrası menopozal

bulgular gösteren olguya 2009 yılında servikal polip eksizyonu

yapılmıştı.Özellikle son bir haftada çok şiddetli kasık ağrısı tanımlayan olgunun

ultrasonografisinde korpus içinde 54x100 mm ve fıçı şeklinde genişlemiş serviks

içinde de 54x78 mm yoğun içerikli sıvı koleksiyonu saptandı. Fundusta RİA

izlendi. Probe küretaj amaçlı servikal dilatasyon yapıldığında 500 cc üzerinde pü

boşaltıldı. Histerektomi sonrası patoloji sonucunda endometrit saptandı.

Sonuç olarak; pelvik radyoterapi geçirmiş olgularda pelvik ağrı ve özellikle intra

uterin sıvı koleksiyonu görüldüğünde pyometra ayırıcı tanıda göz önünde

bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: PYOMETRA, RADYOTERAPİ, RİA RETANSİYONU


Pyometra due to retained IUD after radiatheraphy, case report

Cüneyt Eftal Taner, Demet Aydoğan Kırmızı, Aslı İriş, Ömer Başoğul
Ege Maternıty And Gynecology Traınıng And Research Hospıtal/izmir/turkey

SUMMARY:

AIM:

We aimed to present and discuss a pyometra case, encountered in a patient who

had retained IUD after radiotherapy.

CASE REPORT:

An 37 year old woman underwent cesarian section fourteen years ago and at that

time she was inserted IUD.Seven years ago she had 5040 Cgy radiotherapy in 28

days and 6 cures of 5-FU since pathologic examination of rectum biopsy had

showed high grade dysplasia.Following radiotherapy she had perimenopausal

signs and symptoms. Cervical polyp excision was performed in 2009. Especially

during the last week she had severe pelvic pain. The ultrasonographic

examination showed high density fluid collection both in uterine cavity (54x100

cc) and in cervix uteri (54x 78 cc) which was deformed as a barrel.An IUD was

seen in fundus uteri.During the try for dilating the cervix, more than 500 cc

purulent material was drained from the cavity suggesting pyometra. Then she

underwent laparotomy.Pathologic examination of hysterectomy material showed

endometritis.

As a conclusion in cases after radiation therapy when pelvic pain and especially

fluid filling uterine cavity detected during ultrasonographic examination,

pyometra should be considered in differential diagnoses.

Keywords: PYOMETRA, RADİATİON, RETAİNTİON IUD


Cüneyt Eftal Taner, Demet Aydoğan Kırmızı, Aslı İriş, Ömer Başoğul. Pyometra due to retained IUD after radiatheraphy, case report. . 2011; 10(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Demet Aydoğan Kırmızı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar