Kadın Doğum Dergisi

Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi []
. 2011; 10(1): 0-0

Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Onder Kaplan, Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Muhittin Tamer Mungan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum A.d, Isparta

AMAÇ: Çalışmadaki amacımız, sezaryen sırasında myomektomi yapılan hastaları retrospektif olarak, intra ve postoperatif riskler açısından kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu amaçla, 87 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Bunlardan 29’u myomektomi yapılanlardı.
BULGULAR: Ameliyat süresi uzunluğu dışında parametreler arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Sonuç olarak seçilmiş olgularda, erişilebilir pedinküllü ve subserozal myomların çıkarılması sezaryan doğum sırasında kabul edilebilir ve güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: sezaryen, myomektomi, myoma uteri


The Retrospective Evaluation of The Cases Which Applied Myomectomy During Cesarean Deliveries

Onder Kaplan, Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Muhittin Tamer Mungan
Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Gynecology And Obstetrics, Isparta, Turkey

OBJECTIVE: Our aim in this study is to compare the patients to whom MPDCD was applied during pregnancy in terms of intraoperative and postoperative risks retrospectively with the control group.
METHODS: To this end, the findings of 87 cases were evaluated in our study retrospectively.
RESULTS: No significant difference was detected among parameters except for the length of operation time.
CONCLUSION: As a result, in selected patients, the extirpation of subserosal and accesible myomas with peduncle is acceptable and reliable during caserian delivery.

Keywords: caesarian, myomectomy, myoma uteri


Onder Kaplan, Mehmet Guney, Ilker Gunyeli, Muhittin Tamer Mungan. The Retrospective Evaluation of The Cases Which Applied Myomectomy During Cesarean Deliveries. . 2011; 10(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Ilker Gunyeli, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar